wawa fertility advisory board

På wawa arbetar vi ambitiöst med att förändra förutsättningarna, utvidga ramarna och dela med oss av vår kunskap om fertilitet och infertilitet. Vi har därför inrättat en scientific advisory board för att ge råd och stärka oss i vårt arbete med att skapa det bästa möjliga patientstödet för dig vid fertilitetsbehandling. De både höjer vår nivå och säkerställer kvaliteten på vårt arbete.

Vem ingår i wawas advisory board?

Vi har bjudit in kunniga personer från fertilitetsområdet och läkemedelsindustrin att ingå i vår advisory board. Med deras professionella bakgrund är vi säkra på att hela wawas resa är välgrundad och det är vi mycket stolta över.

Vi använder vår scientific advisory board för att diskutera och stärka både wawas strategi och app. Och vi lär oss av och tillämpar deras viktiga kunskaper om den senaste forskningen, trenderna och tendenserna i vårt löpande arbete, så vi ständigt utvecklas.


Läkare Jesper Petersen, fil.dr, Postdoc, Köpenhamns universitet, BRIDGE Translation Excellence Program

Jesper Petersen är läkare och fil.dr. med forskningsintresse inom fertilitet, tidig graviditet och graviditetsförlust. Han utbildar sig för att bli specialist i gynekologi och obstetrik, men är för närvarande tjänstledig fram till 2023, då han är postdoktorand vid Köpenhamns universitet för att delta i ett stort danskt forskningsprojekt som syftar till att identifiera orsaker till missfall och bygga upp diagnostik som potentiellt kan förhindra framtida fall.

Som läkare är Jesper också en del av ReproYoung, under organisationen ReproUnion, som är ett starkt samarbete mellan reproduktionsforskare i både Danmark och Sverige.

Läkare Marte Saupstad, MD, doktorand, Rigshospitalet

Läkare Marte Saupstad arbetar till vardags på Rigshospitalets fertilitetsklinik, där hon doktorerar i fertilitetsbehandling och arbetar med fertilitetsrådgivning.

Som en del av sitt arbete på fertilitetskliniken har hon deltagit i utarbetandet av riktlinjer för hur läkare inom fertilitetsbehandling bör hantera effekterna av kaffe, alkohol och cigarettrökning på kvinnors och mäns fertilitet.

Marte har tidigare forskat om spermiekvalitet och epigenetik i spermier och hur detta påverkas av fetma och oxidativ stress vid Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).

Läkare Malin Nylander, M.D. OB-GYN & fil.dr, Rigshospitalet

Malin arbetar som läkare på Rigshospitalets gynekologiska och obstetriska mottagning och blir utbildad specialistläkare 2024. Malin har en doktorsexamen i behandling av PCOS. Hon undersökte bland annat användningen av ultraljud när läkare ska bedöma äggstockarna hos PCOS-kvinnor. Hon är också medförfattare till en lärobok i histologi (vävnadsvetenskap).

Vårt team av läkare är alla tre experter på olika områden av infertilitet. Med sin kunskap hjälper de till att säkerställa att det vi utvecklar är baserat på forskning och att kvaliteten på wawa fertility uppfyller våra höga krav. Alla tre läkare är medlemmar i föreningen Læger Formidler och du kommer även att lära känna dem som skribenter hos oss.

Merck Group

Läkemedelsföretaget Merck har stor kunskap och insikt om den vetenskapliga delen kring fertilitetsbehandling och har under de senaste sextio åren utvecklat produkter som patienterna kan använda i sin fertilitetsbehandling.

Merck står bakom några av de läkemedel som du sannolikt har stött på under din fertilitetsbehandling, till exempel Crinone, Gonal-F och Ovitrelle.

De har stor kunskap om biverkningar, den senaste forskningen och insikter i behandlingsmetoderna genom sitt nära samarbete med läkare och kliniker. Merck stärker oss både med deras nätverk, deras insikter om medicinering av patienter och med deras kunskap om den senaste forskningen inom fertilitetsbehandling.

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy