Statistik: Hur stor är sannolikheten för att bli gravid?

Vi vet att statistiken är en av de första saker som kvinnor och par börjar titta på när de ska påbörja fertilitetsbehandling. Vi har tagit fram en översikt över den statistik som du behöver utifrån din behandlingstyp.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa

16. maj - 2022


Hur stor är sannolikheten för att bli gravid?

Sannolikheten för att du ska få ett eller flera barn efter behandlingen är cirka 70 %. Men det är viktigt att nämna att chansen att bli gravid efter en fertilitetsbehandling varierar från par till par. Särskilt kvinnans ålder har stor betydelse för chansen att bli gravid. Kvinnor i 20-årsåldern har nästan dubbelt så stor chans att bli gravida per behandling som kvinnor över 35 år. Siffrorna som du hittar här är därför ett genomsnitt.

Resultat vid insemination

Ca. 20 % får ett positivt graviditetstest per inseminationsbehandling, varav cirka 10 % är förbigående graviditeter (biokemisk graviditet) och cirka 2 % är utomkvedshavandeskap. En del drabbas av tidig graviditetsförlust före ultraljudsundersökningen i vecka 7. Samma siffror gäller för graviditeter som lyckats utan fertilitetsbehandling.

Chansen för ett levande foster vid ultraljudsundersökningen i vecka 7 är cirka 15 % per behandling. Ju yngre kvinnan är desto större chans. Efter denna undersökning är risken för missfall låg (mindre än 5 %). Ca. 5 % av dem som föder barn får tvillingar.

Nästan 40 % av dem som påbörjar insemineringsbehandlingar uppnår en livsduglig graviditet efter en eller flera behandlingar. Resten kommer att erbjudas IVF-behandling.

Resultat vid provrörsbefruktning (IVF/ICSI)

För varje påbörjad provrörsbefruktning är chansen för ett positivt graviditetstest ca 35 % och chansen för ett levande foster vid ultraljudsundersökning i vecka 7 ca 20 %. Chansen är något högre för yngre kvinnor och lägre för äldre kvinnor.

Varje gång ett befruktat ägg läggs upp är chansen för ett positivt graviditetstestet cirka 45 %. Av dessa är cirka 10 % förbigående graviditeter (biokemisk graviditet) och cirka 2 % utomkvedshavandeskap. Det är precis samma siffror vi känner igen från graviditeter som uppnåtts utan fertilitetsbehandling.

Vissa drabbas av tidig graviditetsförlust före ultraljudsundersökningen i vecka 7. Chansen för ett levande foster vid ultraljudsundersökningen i vecka 7 är cirka 30 % per ägguppläggning. Efter denna undersökning är risken för graviditetsförlust liten (mindre än 5 %). Ca. 4 % av dem som föder barn får tvillingar.

Användbara befruktade ägg (även kallade blastocyster) som inte används i den aktuella behandlingen fryses ner. Det är möjligt att frysa in en eller flera blastocyster efter ungefär halvparten av ägguttagningarna.

Kan en behandling avbrytas?

I cirka 8-10 % av provrörsbehandlingarna avbryts behandlingen innan ägguttagningen. Det kan bero på att för få ägg har stimulerats. Det kan också bero på att du eller din partner har varit sjuk.

I de fall där ägg tas ut kommer cirka 15 % av äggen inte att kunna användas för ägguppläggning, antingen för att äggen inte befruktas eller för att de delar sig på ett felaktigt sätt. Därför kan inga ägg läggas upp under den cykeln. I cirka 5 % av fallen kommer läkaren att överväga att skjuta upp uppläggningen av ett befruktat ägg i en månad och frysa ner alla bra befruktade ägg för senare användning (total nedfrysning).

Resultat vid FET. Det vill säga användning av tinade befruktade ägg (blastocyster).

Chanserna för graviditet efter behandling med befruktade ägg som har frysts ner och tinats upp är goda. För det första överlever nästan alla blastocyster att frysas ner – och upptiningsproceduren (cirka 97 %).

Chansen för att bli gravid med ett levande foster är cirka 28 % per ägguppläggning. Vi lägger bara upp en blastocyst åt gången, vilket är anledningen till att tvillingfrekvensen är låg (mindre än 2 %).

Vid cirka 3 % av frysbehandlingarna avbryts processen före upptining.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Fertilitetsbehandling

Läkaren: Vad är mina möjligheter att få hjälp om jag vill ha barn?

Vilka regler finns kring att kunna bli aktuell för offentligt finansierad fertilitetsbehandling? Och vad är chanserna till en lyckad behandling, om du eller din partner har fertilitetsproblem?

14. februar - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy