Om spermiedonation, insemination och IVF

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning. Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling. Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Skrevet af:

wawa

17. april - 2022


Vilka är reglerna för donatoranvändning i Sverige?

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning. Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling. Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att vid mogen ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Insemination med donerade spermier

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus. Behandlingen sker genom att spermier tinas och förs in i livmodern med en tunn plastkateter i samband med kvinnans ägglossning i naturlig menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel.

Behandlingen individualiseras efter kvinnans egna förutsättningar.

Hur fungerar IVF med donerade spermier?

Kvinnan genomgår hormonbehandling och ägguttag. Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus. Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Befruktning sker med antingen IVF eller ICSI-metod.

Embryoåterföring sker två till fem dagar efter befruktningen. Om det efter återförandet av ett embryo finns fler embryon av god kvalitet, kan dessa frysas ner för att vid behov användas vid ett senare tillfälle.

Hur är utredningen?

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling om inte utredning är gjort tidigare. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening).

  • Individuell läkarbedömning görs alltid.
  • BMI skall vara under 35 (hos den som skall bära graviditeten) men normalvikt är eftersträvansvärt.
  • En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev. läkarundersökning ingår.

Vid donationsbehandling måste en psykosocial bedömning av en beteendevetare göras enligt lag. Gäller både ensamstående och par. 1-2 samtal hos vår beteendevetare är därför obligatoriskt. Syftet med utredningen är att bedöma kvinnans/parets lämplighet som föräldrar.

Ansvarig läkare gör en sammanfattande bedömning.

Är donatorn anonym?

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att vid mogen ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Hur går matchning till

Enligt svensk lagstiftning får patienten inte själv välja egenskaper hos donatorn, det gör läkaren. Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Fertilitetsbehandling

Läkaren: Hur kan jag bli bättre på att förstå ”äggreserv” och ”äggkvalitet”?

”Äggreserv” och ”äggkvalitet” är två begrepp som du kan stöta på under din utredning eller behandling. Men vad innebär de för din fertilitet?

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy