Mentor: Hur påverkar stress min fertilitet?

I en behandlingsprocess som handlar mycket om att kroppen ska fungera är det lätt att glömma bort sinnet. Men en av sex kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling kommer att drabbas av depression.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Thilde Vesterby

13. februar - 2022


Thilde Vesterby har arbetat med och behandlat kvinnor i fertilitetsbehandling genom både yoga och samtalsterapi i flera år. Hon har själv varit patient och känner därför väl till utmaningarna som både kropp och själ utsätts för under behandlingen. Här tar hon vetenskapen i egna händer och förklarar hur kropp och själ samverkar - och hur ett stressat psyke påverkar fertiliteten.

Som en liten del av den presentationsrunda jag alltid gör första gången jag undervisar en ny yogaklass, ställer jag frågan: Har du upplevt symptom på stress i samband med att du försökt bli gravid? - Oavsett om det har varit under behandling eller hemma. Och här skulle jag faktiskt kalla det sällsynt att någon inte räcker upp handen.

Läser du detta och känner dig träffad? Du är inte ensam. Den stress som du kanske känner pirra i magen? Den är normal - men du måste ta den på allvar. Och även din umgängeskrets och eventuella partner. Att vilja bli gravid - och att inte bli gravid - kan vara överväldigande och nästan identitetsförändrande.

Och även om min handuppräckning knappast är en vetenskaplig studie, är det en rapport från kvinnor som befinner sig i den punkt i livet där önskan om barn har uppstått. Det här är kvinnor som själva upplever stressreaktionerna i sin egen kropp. Här skulle man kunna hävda att de just har ringt till mig, yogaläraren, på grund av stress men vetenskapen håller med mig när jag hävdar att oönskad barnlöshet orsakar stress.

Vi blir stressade av att försöka

Det finns många definitioner av vad stress är. Vi tenderar att tänka på stress som en sjukdom som kan uppstå om vi har pressat oss själva för hårt (särskilt på jobbet), men stress - särskilt när det översätts från amerikanska studier - kan också betyda press, psykisk obalans, kroppens alarmsystem eller att vi känner oss riktigt utmanade. Enligt Stress Association är stress en reaktion på belastning som uppstår när du utsätts för press eller befinner dig i en situation som överstiger din normala förmåga att hantera den. Vi blir stressade när de krav, förväntningar eller påfrestningar som ställs på oss av vår omgivning – eller av oss själva – överstiger de resurser och den förmåga vi har att möta eller hantera påfrestningen.

Visste du att...?

15 % av oss får symtom på
depression av att vara i behandling
och depression minskar våra chanser
till graviditet (via IVF) med upp till 50 %.

Symtomen hos mina patienter visar sig vanligtvis som: Rastlöshet, inre oro, bekymmer, hjärtklappning, gråtlabilitet, sömnlöshet, isolering, missmod. Jag hör det gång på gång: Känslan av en enorm brist på kontroll när vi inte längre kan arbeta lite hårdare eller kämpa lite mer för att nå den framgång vi kanske är vana vid.  Men stress i sig är inte negativt. Det är bra att kroppen kan känna sig stressad när vi är i fara eller måste prestera - och gudarna ska veta att det känns som en fara eller en särskild prestation att titta på ännu ett negativt graviditetstest - men om kroppen inte kan reglera sig själv tillbaka till det vi kallar "avslappningsreaktion" kan det få bestående konsekvenser.

Och vissa av konsekvenserna kan ha en negativ inverkan på vår fertilitet och påverka vår psykiska hälsa.

Stress kan skada fertiliteten

År 2016 genomförde University of Louisville en studie där man följde 400 sexuellt aktiva kvinnor under 40 år och bad dem registrera hur stressade de kände sig. Kvinnorna följdes sedan tills de blev gravida - eller tills tjugo cykler hade passerat.  Resultatet var att kvinnor som rapporterade att de kände sig stressade under och runt sin ägglossning hade upp till 46 % lägre sannolikhet att bli gravida under den cykeln än under andra cykler när de inte kände sig stressade. 46 % mindre chans!

Forskningen visar att...

En ny studie från University of California
visar att kvinnor som är mycket
stressade eller deprimerade har 93 %
lägre sannolikhet att föda barn än
kvinnor som är känslomässigt stabila.

Liknande resultat har hittats i en dansk studie som visade att kvinnor som fick mer än 80 % på en skala för psykisk stress mätt på dag 21 i cykeln hade 40 % lägre sannolikhet att bli gravida än under andra cykler (denna studie kopplade dessutom effekten av stress till en lång cykel).

Vetenskapen bekräftar alltså paradoxen - men vad betyder det?

Okej, så forskningen visar att det finns en koppling mellan fertilitet, infertilitet och stress. Som yogalärare och som någon som känner till kroppens nervsystem är detta mycket logiskt för mig. När kroppen är under press eller i beredskap är den klok nog att nedgradera de system som den inte behöver för att överleva. Det rör sig om system som matsmältningssystemet och det endokrina systemet, hormonsystemet.

Vår förmåga att bli gravid beror till stor del på att våra kroppar producerar rätt hormoner vid rätt tidpunkt. Och det är här som stress kan påverka våra chanser att bli gravida.   När din kropp prioriterar att producera adrenalin och kortisol för att göra dig redo för strid (för att du är stressad, och som primitiv människa var det din reaktion när du var tvungen att fly eller slåss), kan det hända att det inte räcker till för att producera den rätta mängden hormoner som du behöver för att bli gravid. 

Stress och fertilitetsbehandling

Men vad händer när du genomgår fertilitetsbehandling och din kropp också får extra follikelstimulerande hormon via injektionerna för att producera fler ägg? Då är kroppens egen hormonproduktion underordnad? Det kanske man kan tro, men enligt Alice Domer spelar stress och vår känslomässiga balans också en roll här. Många av de studier som hon granskade visar en stark koppling mellan stress och negativa IVF-cykler, och en studie visade också att kvinnor med symtom på depression hade 50 % lägre sannolikhet att få ett positivt graviditetstest via IVF jämfört med kvinnor som inte var deprimerade.

Visste du att...?

Forskarna funderar på om
fertilitetsbehandling i sig orsakar
stress. En studie visar att 23 %
av patienterna i behandling avbryter
behandlingen på grund av stress och ångest.

Paradoxen

Du har förmodligen redan lagt märke till den stora paradoxen: Vi blir stressade av ofrivillig barnlöshet och stress försämrar våra chanser att bli gravida.  Och det får alldeles för lite uppmärksamhet.  Vi fokuserar på kroppen, nästan som en maskin som ska prestera, men vi glömmer helt bort kopplingen till psyket.  Och när jag säger "vi" är det för att jag själv har gått igenom tre år av fertilitetsbehandling. Om du har arbetsrelaterad stress kan du säga upp dig från ditt jobb, men när vi förknippar själva meningen med livet med att bli gravid och bli mamma är det verkligen svårt - om inte omöjligt - att bara vända ryggen åt det som stressar oss.

Slutsats

Min poäng är att vi behöver komplettera medicinsk fertilitetsbehandling med något som fokuserar på att balansera vår känslomässiga och mentala jämvikt. Vi kan inte ändra omständigheterna, men vi kan lära oss att stå i vågorna som spolar in över oss - och fortfarande bevarar oss själva - och vårt förstånd.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Personliga berättelser

Elin och Mario fick ett mycket oväntat besked: ”Det finns inga spermier i dina sädesprov”

Elin och Mario trodde kanske att det hade något med Elins ålder att göra, men helt oväntat fick de reda på att Mario inte hade några spermier. Ingen av dem hade hört talas om det innan.

09. december - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy