Läkaren: Utredning och fertilitetsbehandling för lesbiska par

Vägen till fertilitetsbehandling är oftast en självklar väg att gå för samkönade par, då detta är det mest självklara sättet att uppnå graviditet och barn.

Skrevet af:

wawa fertility

05. april - 2022


Camilla Stenfelt. Specialistläkare i gynekologi och obstetrik samt reproduktionsmedicin. Hon är verksamhetschef vid Livio Gärdet i Stockholm som är en HBTQ-certifierad klinik. Hon har i många år varit drivande i donationsfrågor.

Hur ser processen ut när vi som lesbiskt par önskar starta upp en fertilitetsbehandling?

Kontakta kliniken och boka tid för fertilitetsutredning. Om en utredning redan är gjord kan ni boka tid för att diskutera behandling. Utredningen som görs består av blodprover och gynekologisk undersökning samt ultraljudsundersökning av livmoder och äggstockar.

En bedömning av äggstockarnas kapacitet görs hos den av er som skall göra själva behandlingen.

Vi intervjuer

Camilla Stenfelt, specialistläkare i
gynekologi och obstetrik samt reproduktionsmedicin.
Livio Gäärdet

Ofta gör vi också en kavitetsundersökning, då förs lite vätska in  i livmodern samtidigt som vi tittar på livmodern med ultraljud för att se att livmodern ser normal och mottaglig ut. Om det kan bli aktuellt med en inseminationsbehandling så undersöker vi också om det finns passage i äggledarna (det görs med hjälp av kontrastmedel och ultraljud).

För att få göra behandling med donerade könsceller (spermier och/eller ägg) måste en psykosocial bedömning enligt svensk lag göras. Ni skall bland annat bedömas ha en stabil relation, ha försörjning och ett barn skall förväntas växa upp under goda förhållanden hos er.

Läkare och psykolog/annan beteendevetare gör den bedömningen.

Hur stor är chansen att lyckas bli gravid?

Det är fler som blir gravida än som får barn. Risken för missfall är lika stor om du gjort behandling på klinik jämfört med de som blir gravida på egen hand.

Chansen att bli gravid och få ett barn är starkt kopplat till ålder.

Chansen att föda ett barn efter insemination med donerade spermier är cirka 18% per försök om du är under 30 år, 16% om du är 30-35 år, 13% om du är 35-37 år, 6,5% om du är 38-39 år och 3% om du har fyllt 40 år. (Källa Q-IVF)

Chansen att föda ett barn efter en IVF-behandling med donerade spermier är 51% om du är under 30 år, 36% om du är 30-35 år, 35% om du är 36-37 år, 21% om du är 38-39 år, 13% om du är 40-41 år. (Källa Q-IVF).

Vad krävs för att vi ska få starta en behandling?

Fertilitetsutredning och psykosocial bedömning skall göras. Ni skall ha en stabil relation och kunna försörja en familj. Ett barn skall bedömas få en kärleksfull och trygg uppväxt.

Du som skall vara gravid skall inte stå på några mediciner som är olämpliga vid graviditet. Allt detta går er läkare igenom med er.

Skall ni göra insemination får det inte vara stopp i äggledarna och om ni skall göra IVF bör det finnas en tillräckligt bra äggstockskapacitet.

Det är viktigt att ni kommer att berätta för ett barn att det tillkommit med hjälp av donerade könsceller. Ett barn har enligt lag rätt till den informationen och kan vid mogen ålder vända sig till kliniken där ni gjort behandling och få reda på donatorns identitet.

Vad behöver vi veta om det juridiska perspektivet?

En donator har inga som helst rättigheter eller skyldigheter. Om ni gör behandling på klinik så lämnar vi inte ut några avslöjande uppgifter om er donator. Det är bara ett barn (vid mogen ålder) som enigt lag har rätt att ta reda på donatorns identitet. Nu kan även ett (vuxet) barn lägga in ett samtycke i donatorns särskilda journal att det är okay för genetiska halvsyskon att ta kontakt med det (vuxna) barnet.

En donator får bara ge upphov till barn i maximalt sex olika familjer.

Spermier (eller ägg) får bara användas för befruktning när donatorn lever.

En donator kan aldrig ställa några krav på föräldraskap eller umgänge och ni kan inte heller ställa några krav på en donator, varken ekonomiska, juridiska eller sociala.

Vem av oss  bör bära graviditeten?

Den som har de bästa medicinska förutsättningarna. Om ni båda har bra förutsättningar så bestämmer ni det själva.

Hur ska vi välja rätt spermadonator?

Er läkare väljer en matchande donator. Donatorn brukar vi matcha mot den i ett par som inte bär graviditeten. Så att barnet kan få bli likt båda sina föräldrar.

Har ni en etnicitet som inte är europeisk kan det ibland vara svårt att hitta en matchande donator. Er läkare kommer i såfall diskutera med er om ni kan tänka er en annan donator och hur ni i så fall vill att matchningen skall göras.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Mental hälsa

Familjeexperten: Hur hanterar jag ”bebissvartsjuka”?

Fertilitetsbehandling innefattar upp- och nedgångar och floder av känslor. De är inte alla vackra eller lätta för antingen dig själv eller andra att hantera. En av dem kan vara bebissvartsjuka.

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy