Läkaren: Tidigt klimakterium påverkar inte bara fertiliteten, utan har lika viktiga konsekvenser för hälsan.

Har du hört talas om POI (Prematur Ovariell Insufficiens) eller om tidigt klimakterium? 2-3 % av alla kvinnor under 40 år drabbas av detta. Vi har bett överläkare Anette Tønnes Pedersen från Rigshospitalet att göra oss klokare på detta.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa

17. april - 2022


Du gillar inte termen "tidigt klimakterium" – varför och vad kallar du det för istället?

Jag använder det sällan eftersom jag tror att "klimakteriet" är något man förknippar med den naturliga fas man går igenom lite senare i livet, när fertiliteten minskar och det uppstår en obalans i hormonfabriken.

Vi intervjuer

Anette Tønnes Pedersen,
Överläkare, Ph.D., klinisk docent
Rigshospitalet, gynekologiska avdelningen
och fertilitetskliniken

De kvinnor jag sitter med är hos mig av olika skäl. De har t.ex. förlorat sin hormonproduktion i äggstockarna – antingen plötsligt genom t.ex. en operation i äggstockarna eller nästan lika plötsligt genom t.ex. kemoterapi och ibland under en längre tidsperiod där äggstockarna gradvis förlorar förmågan att producera hormoner.

Det finns alltför många negativa associationer till klimakteriet. Många säger "jamen, min mamma är i klimakteriet just nu...".

Många ser klimakteriet som något som drabbar medelålders kvinnor.

Då är man gammal och kanske inte är lika intressant längre som kvinna. Yngre kvinnor vill inte associeras med det. Därför föredrar jag att kalla det för vad det heter i medicinska termer, nämligen POI (prematur ovariell insufficiens), vilket innebär att äggstockarnas funktion upphör i förtid.

Kan du kort förklara vad POI är och hur många det påverkar?

Vi använder en medicinsk definition av POI, som innebär man har POI när äggstockarna slutar att mogna ägg och producera könshormoner före 40 års ålder.

Cirka 2-3 % av alla kvinnorna drabbas av POI. En stor del av dem har fått cellgifter.

Hur kommer det att påverka kvinnan att ha POI?

Att förlora sin äggstocksfunktion har naturligtvis konsekvenser för förmågan att bli gravid med egna ägg – det vill säga fertiliteten – men lika viktiga är konsekvenserna för den allmänna hälsan.

Låt oss börja med fertiliteten. När vi talar om fertilitet i det här sammanhanget betyder det att äggstockarna inte längre fungerar, vilket innebär att du inte har några fler ägg kvar. Eller så har du några få ägg men inga av dem kan stimuleras eller arbetas med. Detta innebär att det endast är möjligt att bli gravid genom äggdonation.

Om vi tittar på den allmänna hälsan, orsakar POI att du förlorar ditt naturliga östrogen. Östrogen tillverkas i äggstockarna och när de inte fungerar får det konsekvenser:

  • Östrogen är bland annat viktigt för att bibehålla och bygga upp vårt skelett (fram till 30 års ålder), men särskilt efter klimakteriet, eftersom skelettet avkalkas snabbare. Det finns då en risk för benskörhet om den bristande östrogenproduktionen inte ersätts.

  • Östrogen är viktigt för hjärtat och blodkärlen. Det hjälper till att galvanisera blodkärlen på insidan. Om du har brist på östrogen löper du större risk att utveckla åderförkalkning och därmed hjärt- och kärlsjukdomar i yngre ålder.


  • Östrogen är också viktigt för huden, bindväven och slemhinnorna.

  • Östrogen är viktigt för vår koncentration och inlärning. Minnes- och koncentrationsproblem kan uppstå vid brist på östrogen.

Därför är det viktigt att få en diagnos när du har POI och östrogenbrist. Du måste informeras om rätt hormonbehandling för att skydda dig mot benskörhet och kärlsjukdomar samt för din livskvalitet.

Är det ärftligt?

Det kan vara. Vi ser ett antal kvinnor med ärftliga anlag, men det är inte en tillräckligt stark grund för att få POI – vi vill ju gärna hitta en förklaring.

Är det något jag bör vara uppmärksam på? Kan jag förhindra det?

Du kan inte förhindra det. Men eftersom det har konsekvenser för den allmänna hälsan måste du gå till en läkare och ta reda på hur du ska behandla det.

Hur går utredningen till?

Detta görs vanligtvis med hjälp av blodprov, där vi kan se om det är äggstockarna som är problemet eller om det är hypofysen. Hypofysen är en liten körtel på hjärnans undersida som producerar de överordnade könshormonerna (FSH och LH) som signalerar till äggstockarna vilka könshormoner de ska producera. Vid undersökning för POI görs också en ultraljudsundersökning av äggstockarna.

Det är viktigt att påpeka att du bör reagera och gå till din läkare om menstruationen uteblir i mer än ½ år. Kvinnor som använder p-piller kan ha kamouflerad POI eller uteblivna menstruationer. Det är inte ovanligt att vi pratar med kvinnor som har tagit p-piller i 10-15 år och som inte visste att det fanns ett problem.

Fakta

POI betyder prematur ovariell insufficiens
eller ovariell dysfunktion Detta innebär att
äggstockarna slutar i förtid med att mogna
ägg och producera könshormoner.

Hur blir man behandlad?

Med naturligt östrogen. Det kallas bioidentiskt och motsvarar det som äggstockarna producerar.

Finns det någon ny kunskap eller forskning på området?

Om äggen och äggstockarna är borta av olika anledningar finns det inget sätt att återställa dem eller åtgärda fertilitetsproblemet. Äggcellerna skapas i fosterstadiet, så det finns inget att göra om de försvinner.

Därför är det viktigt att vara medveten som kvinna om du har en familjemedlem som har gått igenom klimakteriet tidigt eller om menstruationen upphör. Då kan det vara sista utropet.

Finns det något du vill tillägga?

Avslutningsvis vill jag bara säga att det är väldigt viktigt att påpeka att det trots allt bara är 2-3 % av alla kvinnor under 40 år som drabbas. Men kom ihåg att reagera på symtomen, för det handlar inte bara om din fertilitet utan också om din allmänna hälsa.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Diagnoser

Läkare: Hur påverkar PCOS min fertilitet?

Om du får diagnosen PCOS behöver du inte skrika rakt ut direkt. Det är faktiskt inte själva diagnosen som säger något om din fertilitet, utan de symptom du har.

17. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy