Läkaren: Om MikroTESE

Göran Westlander har utfört flest MikroTESE behandlingar i Norden. Han är mycket duktig på denna behandlingsmetod där det är möjligt att hitta spermier genom kirurgiska ingrepp hos patienter man tidigare trodde var sterila.

Skrevet af:

Göran Westlander

17. april - 2022


Vi har bett Göran berätta lite mer om MikroTESE.

Vill du först berätta lite om dig själv och hur det kommer sig att du vet så mycket om MikroTESE?

Jeg försvarade 2001 en avhandling med titeln "Structures of infertility treatment in men with azoospemia". Jag tog hem MikroTESE-tekniken från Japan i 2013. Introducerat och utfört med upplärda kollegor fler än 250 MikroTESE-operationer på Livio Göteborg sedan introduktionen 2013

Vad exakt är MikroTESE?

Den mest avancerade kirurgiska tekniken för att hitta spermier som används för män som lider av icke-obstruktiv azoospermi. Det är den första "icke-blinda" tekniken där testikeln öppnas upp vilket exponerar större delen av testikelparenkymet. Med hjälp av ett operationsmikroskop tas multipla provbitar innehållande sädeskanaler (tubuli). Vidare och mer ogenomskinliga sädeskanaler kan tala för spermieförekomst där spermier kan användas för ICSI.

Vi intervjuar

Göran Westlander, MD PhD och
verksamhetschef på Livio Göteborg.

Vem behöver behandlingen?

Män med icke-obstruktiv azoospermi där andra operationstekniker för att hitta spermier t.ex. TESA perkutana biopsier eller konventionell TESE har misslyckats. Hos män med små testiklar som Klinefelter-patienter (47,XXY) rekommenderas mikroTESE som förstahandsbehandling.

Hur ser de första utvärderingarna ut?

Före ingreppet bör man utvärdera aetologin till azoospermin. Minst två spermaanalyser rekommenderas för att bekräfta azoospermi. Serum FSH LH testosteron och SHBG analyseras för att skilja mellan icke-obstruktiv och obstruktiv azoospermi samt för att utesluta hypogonadism. En fysisk undersökning utförs som inkluderar palpation av testiklarna och att mäta volymen med en orchidometer. Ett ultraljud av testiklarnna rekommenderas för att utesluta avvikelser i pungen t.ex. cystor varicocele hydrocele och testikeltumörer.

En kromosomundersökning rekommenderas för att utesluta kromosomavvikelser och genetisk analys för att testa Y-kromosomdeletioner.

Hur ser en fertilitetsbehandling med MikroTESE ut?

Det finns olika rutiner på olika kliniker. På vår klinik utförs MikroTESE vanligtvis parallellt med en IVF-behandling. Om spermier hittas kan färska oocyter injiceras med färska spermier och om inga spermier hittas kan ägg vitrifieras för senare användning med donatorspermier.

Ett annat alternativ är att utföra en diagnostisk MikroTESE som inte involverar den kvinnliga partnern. Hittas spermier kan spermierna kryopreserveras för senare IVF-cykler. Men i svåra fall med enstaka spermier har det dock rapporterats om en hög risk för att inte hitta tillräckligt med spermier efter upptiningen.

Ett tredje alternativ är att frysa ned (vitrifiera) obefruktade ägg innan MikroTESE utförs. Om spermier hittas kan äggen tinas upp för ICSI och om det inte finns några spermier kan äggen hållas nerfrusna för att användas i efterföljande IVF-cykler med en spermadonator.

Hur förbereder ni männen och paren för operationen?

Information om hur ingreppet går till, läkningsperiod och sannolikhet för att hitta spermier. Är IVF med donatorsperma ett alternativ om man inte finner spermier? Om ja, då kan man frysa ner de uttagna äggen om utebliven spermieförekomst vid ingreppet. Vi erbjuder inte donatorsperma dagen för mikroTESE om inga spermier hittas. Men det kan vara ett senare alternativ.

Hur många gånger kan behandlingen upprepas?

Det finns ingen exakt gräns men de flesta män utför ingreppet 1-2 gånger. På vår klinik har upp till fyra ingrepp utförts i ett fåtal fall.

Vad finns det för alternativ om det inte lyckas?

Donatorinsemination, donator IVF eller adoption.

Vilka är chanserna för att lyckas?

Om TESA och MikroTESE utförs med optimal teknik är chansen att hitta spermier cirka 50 % i fall med icke-obstruktiv azoospermi men variation beroende på etiologi och histologifynd. Chansen för en klinisk graviditet är jämförbar med IVF-cykler där epididymala eller ejakulerade spermier används för ICSI. Det finns ingen visad ökad risk för missbildningar eller kromosomavvikelser hos barnen där testikulära spermier använts för ICSI.

Är det något jag bör fråga om?

MikroTESE-tekniken bör utvecklas och spridas till fler centra så att fler par kan erbjudas behandling. Information och kunskap om behandlingsmöjligheter för män med svår infertilitet är av stor betydelse. Kunskap om IVF och kirurgiska ingrepp för att hitta spermier innan de hänvisas till behandling med donatorspermier. Ingreppet kan utföras i lokalbedövning och risken för komplikationer är låg.

Vilken oro känner männen innan operationen?

Oro för att opereras i ett känsligt område, smärta men kanske framför allt oro för att man inte skall hitta några spermier. Besvikelsen blir för paret naturligtvis stor i dessa fall men min erfarenhet säger att några månader senare, när man är utläkt och har fått lite distans, är

att man är nöjda med att man genomfört ingreppet med vetskapen att man försökt allt för att kunna bli biologisk förälder.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Personliga berättelser

Elin och Mario fick ett mycket oväntat besked: ”Det finns inga spermier i dina sädesprov”

Elin och Mario trodde kanske att det hade något med Elins ålder att göra, men helt oväntat fick de reda på att Mario inte hade några spermier. Ingen av dem hade hört talas om det innan.

09. december - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy