Läkaren om: Medicinerad vs. icke-medicinerad FET

FET står för Frozen embryo transfer. Det är den typ av behandling som görs med ägg som har frysts ner efter en ICSI- eller IVF-behandling, eller om du till exempel behandlas med donatorägg. En av fördelarna med att frysa ner befruktade ägg för senare användning är att du slipper ytterligare hormonstimulering och ägguttagning.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa

28. maj - 2022


Av Marie Louise Wissing, överläkare, Phd. Fertilitetsläkare, Aleris-Hamlet Fertility.

Berätta lite om FET-behandling och de olika sätt som den kan utföras på.

Syftet med en fryst cykel är att förbereda endometriet - livmoderns slemhinna - på att ta emot det befruktade ägget. Det finns två olika principer för frysta cykler:

  • Antingen används äggstockens egen produktion av östrogen och progesteron för att förbereda endometriet.

  • Eller så tillförs östrogen och progesteron utifrån.

När äggstockarnas egen produktion av östrogen och progesteron används kan detta göras antingen i en naturlig cykel med hjälp av ultraljud för att följa den mognande äggblåsan. Ofta ges en ägglossningsspruta när den mogna äggblåsan är 17-18 mm. Ägguppläggningen är planerad till 6-7 dagar efter ägglossningssprutan.

Om cykel är oregelbunden kan man ge en liten mängd äggmognadshormon i början av cykeln. Det kallas en stimulerad cykel.

Det finns också en tredje behandlingsform av FET. Om en naturlig eller stimulerad cykel inte är möjlig eller optimal kan endometriet förberedas med en programmerad cykel. I en programmerad cykel sker det ingen äggblåsutveckling och både östrogen och progesteron tillförs utifrån: Från och med den andra dagen i cykeln börjar man med östradiol-tillskott, antingen som en tablett eller ett plåster. Vanligtvis görs en skanning efter 10-13 dagar för att se om endometriet har utvecklats. När endometriet är minst 7 mm tjockt och har tre lager börjar man ge progesterontillskott. Progesteron kan ges som vagitorier och/eller som injektioner.

Finns det några fördelar eller nackdelar med de olika typerna av FET?

Fördelen med den naturliga och den stimulerade cykeln är att du har en mognande äggblåsa, som under den första delen av cykeln producerar östrogen vilket får endometriet att växa. Efter ägglossningen omvandlas den mogna äggblåsan till ”gulkroppen” som också producerar progesteron, vilket är nödvändigt för att blastocysten ska kunna implanteras. Förutom progesteron producerar gulkroppen också ett antal ämnen som kallas relaxiner och som främjar en sund utveckling av moderkakan. Om du har gulkroppen när du blir gravid har du därför lägre risk för högt blodtryck och/eller havandeskapsförgiftning senare under graviditeten.

I den programmerade frysta cykeln finns det ingen gulkropp och därför ingen produktion av relaxiner. Trots detta är graviditetsfrekvensen likartad för programmerade frysta cykler och naturliga/stimulerade frysta cykler. Den relativa risken för havandeskapsförgiftning senare i graviditeten är dock högre vid en programmerad fryst cykel.

Hur kan man ta reda på vilken behandling som är den rätta?

Om man har en regelbunden cykel eller om man kan främja en äggblåsa genom mild hormonstimulering är naturlig/stimulerad FET ofta förstahandsvalet.

Programmerad FET används hos kvinnor med ingen eller låg äggreserv, eftersom man inte kan lita på att en livskraftig äggblåsa mognar. Programmerad FET kan också användas för kvinnor med regelbunden cykel och/eller god äggreserv. Det kan vara så att kvinnan har försökt med naturlig eller stimulerad FET utan framgång, eller att hon av andra skäl behöver kunna kontrollera sin cykel exakt.

Finns det skillnader i chansen till graviditet vid olika typer av FET?

Chansen att bli gravid är densamma i en naturlig cykel, en stimulerad cykel eller en programmerad cykel. Som nämnts ovan tyder nya studier på att den relativa risken för högt blodtryck och/eller havandeskapsförgiftning kan vara högre med en programmerad fryst cykel.

Finns det skillnader i symtomen vid de olika typerna av FET?

Under den naturliga frysta cykeln har du inga andra symtom än de som normalt uppstår vid ägglossning och graviditet. Vid stimulerad cykel och programmerad cykel kan du uppleva biverkningar av medicinen, till exempel lokal irritation efter progesteronvagitorier.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Fertilitetsbehandling

Översikt över läkemedelskategorier och vad de gör i din kropp

Vi ger dig en översikt över de olika typerna av läkemedel som du vanligtvis får vid fertilitetsbehandling, vad de hjälper dig med och hur de kan påverka din kropp.

20. januar - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy