Läkaren: Hur vi diagnostiserar och behandlar anatomiska orsaker till infertilitet hos kvinnor

Det finns flera olika typer av strukturella eller anatomiska orsaker till infertilitet hos kvinnor, som antingen kan vara medfödda eller uppstå under kvinnans fertila period. Här kan du läsa mer om de olika orsakerna.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Bugge Nøhr

17. april - 2022


Vill du veta mer om symptomen på anatomiska orsaker till infertilitet och lära dig mer om möjligheterna för (fertilitets)behandling? Läs då vidare här.

Vill du börja med att kort presentera er klinik? Vilka behandlingar erbjuder ni och är ni specialiserade på något?

Vi är en offentlig klinik och ingår i huvudstadsregionens utbud av fertilitetsbehandlingar för kvinnor och par. Vi erbjuder alla typer av fertilitetsbehandling och har även en klinik för kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) som inte genomgår fertilitetsbehandling.

Först och främst: Vad är deformiteter i livmodern och vad kan orsaka dem?

I stället för att kalla det deformiteter anser jag att vi snarare borde kalla det strukturella eller anatomiska orsaker till infertilitet. Det finns flera olika typer av orsaker; de som är medfödda och de som har uppstått under kvinnans fertila period.

Medfödda orsaker

De medfödda orsakerna beror på ett fel när livmodern bildas, i det ögonblick då de två livmoderhalvorna ska smälta samman i mittlinjen från motsatta sidor av bukhålan i fosterstadiet. Detta resulterar i en livmoder som är annorlunda uppbyggd än den normala livmodern (anomali).

Anomalier täcker ett spektrum av anatomiska förhållanden som sträcker sig från små obetydliga förändringar, till två delade livmoderhalvor, till den mycket sällsynta underutvecklade eller helt frånvarande livmodern. Men oftast innebär det att ha en anomali inte nedsatt fertilitet, utan snarare ökad övervakning av framtida graviditeter, eftersom det kan finnas en ökad risk för exempelvis för tidig födsel.

Vissa medfödda orsaker – som en livmoder med en skiljevägg (septum) – kan troligen leda till minskad fertilitet. Vid dessa tillfällen måste man vara säker på att det faktiskt är en skiljevägg och inte en tvådelad livmoder. Det kan man ta reda på genom att göra ett 3D-ultraljud. Om vi hittar en skiljevägg hos en kvinna som har försökt bli gravid i mer än ett år – och kanske till och med har haft ett eller flera missfall – rekommenderar vi att skiljeväggen avlägsnas. Ingreppet kan normalt utföras under lokalbedövning genom en så kallad tittundersökning (hysteroskopi) genom slidan.

Uppstådda orsaker

Uppstådda orsaker till infertilitet är bland annat: hydrosalpinx (vätskefyllda äggledare), polyper i livmoderslemhinnan, sammanväxningar av livmoderslemhinnan (Ashermans syndrom), isthmocele (ärrvävnad efter ett kejsarsnitt), fibromer (muskelknutar i livmoderväggen) och endometrios. Jag ska nu gå lite djupare in på dem:

Hydrosalpinx är ett tillstånd där en stängning av en eller båda äggledarna leder till att vätska ansamlas, vilket kan ses på ett ultraljud. Det orsakas ofta av en tidigare underlivsinfektion, till exempel klamydia, men det kan också orsakas av sjukdomen endometrios. Orsaken till att fertiliteten påverkas tros vara att det bildas en olämplig miljö i livmoderhålan, eftersom vätska från äggledaren ibland rinner ut i livmoderhålan.

Symtomen kan vara smärta eller kraftiga, vattniga flytningar från slidan. Eftersom tillståndet minskar sannolikheten för graviditet rekommenderas att de sjuka äggledarna avlägsnas genom en operation genom bukväggen (laparoskopi) under full narkos.

En polyp i livmodern är en godartad tillväxt på slemhinnan. Små polyper under 5 mm anses inte påverka fertiliteten. Man vet inte varför polyper uppstår, men risken ökar med åldern. Misstanken om en polyp uppstår vid en ultraljudsundersökning. Polyper rekommenderas alltid att avlägsnas, dels på grund av att de kan påverka fertiliteten när de når en viss storlek, dels på grund av att polyper har en högre risk för cellförändringar.

Symtomen är subtila men kan omfatta oregelbundna blödningar. Ingreppet kan göras under lokalbedövning med ett teleskop genom slidan (hysteroskopi).

Sammanväxningar av livmoderslemhinnan (Ashermans syndrom) orsakas vanligtvis av ett ingrepp, t.ex. en kirurgiskt skrapning vid en abort eller ett missfall där graviditetsvävnaden inte har kommit ut av sig själv. Den kan dock också uppstå till följd av en allvarlig infektion i underlivet. Tillståndet graderas efter svårighetsgrad, från en enda tunn sammanväxning till en delvis eller helt stängd livmoderhåla.

Symtomen kan vara smärta och oregelbundna eller uteblivna menstruationer. Behandlingen kan utföras med hjälp av ett teleskop genom slidan och går ut på att återställa livmoderhålans ursprungliga form och funktion. Om det ska göras under lokalbedövning eller full narkos beror på svårighetsgraden. Behandling av de svårare graderna är en uppgift för en specialist, eftersom den kvarvarande slemhinnan måste hållas intakt för att förbättra kvinnans chanser till en efterföljande graviditet.

Isthmocele (ärrvävnadsbildning efter kejsarsnitt) är ett tillstånd som uppstår efter ett kejsarsnitt när en fördjupning med vätska har bildats under ärrvävnaden i livmoderns främre vägg. Vätskan anses bidra till att det bildas en olämplig miljö i livmoderhålan, vilket kan påverka fertiliteten. Tillståndet är vanligtvis symtomfritt.

Behandlingen är kontroversiell, men går ut på att öppna upp fördjupningen så att vätskan inte kan ansamlas. Detta kan göras med hjälp av ett teleskop (hysteroskopi) genom slidan. En kirurgisk behandling uteblir dock oftast.

Fibrom (muskelknuta på livmoderväggen) är vanligt förekommande och hos infertila kvinnor är det ofta ett slumpmässigt godartat fynd. Knutarna uppstår av okänd anledning i livmoderväggens muskulatur, men det finns en viss genetisk predisposition. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket fibromer påverkar fertiliteten hos en enskild kvinna; det beror på var de sitter, hur stora de är och hur många de är.

Om fibromerna är nära knutna till livmoderhålan eller har en viss storlek (över 5-6 cm) kan det vara möjligt att operera bort dem. Operationsmetoden beror på storleken och placeringen. Det är viktigt att nämna att fibromer är ett vanligt tillstånd som även ses hos många kvinnor med normal fertilitet och graviditet.

Endometrios är en sjukdom där slemhinnevävnad från livmodern finns på andra ställen i kroppen, främst i organen i bukhålan. Det kan diskuteras om sjukdomen är medfödd eller har uppstått, men den visar sig inte förrän menstruationen börjar. En undergrupp av sjukdomen kallas adenomyos, vilket innebär endometrios i livmoderns muskelskikt. Endometrios kan också förekomma i äggstockarna i form av blodcystor (endometriom), i tarmen och på bukväggen. Det vanligaste symtomet är svår smärta under menstruationen.

Hur mycket endometrios påverkar fertiliteten kan diskuteras, men det beror antagligen på var endometriosen är lokaliserad och hur allvarlig den är. Kirurgisk behandling av endometrios skjuts ofta upp tills kvinnan har fått sina önskade graviditeter. Fertilitetsbehandlingar för kvinnor med endometrios är desamma som för kvinnor utan endometrios.

Vilka symtom bör jag vara uppmärksam på?

I de allra flesta fall upptäcks ovanstående tillstånd genom en ultraljudsundersökning hos en gynekolog eller fertilitetsklinik. Men om du upplever en förändring i din menstruationscykel eller om du har symtom från underlivet bör du söka läkarvård.

Om jag upplever symtomen och därför kontakta min läkare. Vad händer sen?

Det beror på symptomen. Men en gynekologisk undersökning är naturligtvis obligatorisk – och därefter kan du bli hänvisad till en gynekologisk specialistläkare.

Om jag har anatomiska orsaker till infertilitet och vet att jag vill ha barn i framtiden – hur kan jag förbereda mig på bästa sätt?

Det finns ingen förberedelse för dig som du kan göra själv – antingen erbjuds du operation eller inte. Det är alltid en bra ide att fråga om fördelarna och nackdelarna med behandlingen. Det är också viktigt att fråga om konsekvenserna för den efterföljande graviditeten.

Jag vet att jag har anatomiska orsaker till min infertilitet och kommer att påbörja fertilitetsbehandling. Hur kommer mitt behandlingsförlopp att se ut?

Som nämnts har de flesta strukturella förändringar ingen betydelse för fertilitetsbehandlingen, utan snarare för en efterföljande graviditet. Det kan finnas en ökad risk för missfall, för tidig födsel, kraftiga blödningar under förlossningen, felaktig fosterbjudning (barnet ligger i fel position vid födseln) och kejsarsnitt. Prata med din läkare eller klinik om de olika riskerna om du behöver det, så att du kan få en klarare bild av din situation och vad som kan komma att hända.

Vilka är mina chanser att bli gravid när jag har påbörjat fertilitetsbehandlingen?

Det beror på orsaken till din infertilitet. Det finns ofta flera andra faktorer som påverkar en kvinnas fertilitet, t.ex. ålder och kvaliteten på partnerns spermier.

Vilken behandling rekommenderar du för mig och min eventuella partner? Finns det någon behandling som är bättre för mig än andra?

Ofta finns det ingen enskild behandlingsform för dessa tillstånd. Det måste du komma fram till tillsammans med din fertilitetsklinik. Det är inte ovanligt att vi är osäkra på om en kirurgisk behandling överhuvudtaget kommer att förbättra en kvinnas fertilitet. Och det beror på att det inte finns några bra studier som har undersökt detta.

Finns det några kända biverkningar/sammanhängande sjukdomar som följer med den behandling som jag kommer att genomgå?

Alla kirurgiska ingrepp innebär en risk för komplikationer, så det är alltid viktigt att väga syftet med ingreppet mot riskerna. Jag träffar oftast de patienter jag hjälper för att prata om vad deras strukturella förändringar innebär när det gäller behandlingsframgång. Här använder jag ofta frasen "förändringen kan vara en bidragande orsak, men inte hela orsaken till patientens infertilitet".

Om du vill veta mer om dessa tillstånd kan du fråga din gynekolog eller fertilitetsläkare.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Diagnoser

Läkare: Hur påverkar PCOS min fertilitet?

Om du får diagnosen PCOS behöver du inte skrika rakt ut direkt. Det är faktiskt inte själva diagnosen som säger något om din fertilitet, utan de symptom du har.

17. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy