Läkaren: Hur kan jag ta reda på om jag har endometrios? Och vilka är mina chanser att bli gravid?

Endometrios är en kronisk sjukdom i underlivet som kan vara mycket smärtsam. Här kan du läsa mer om vilka symtom du bör vara uppmärksam på och vad diagnosen kan betyda för din fertilitet.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Mads Riiskjær

05. april - 2022


Ungefär 10-20 procent av alla kvinnor i barnafödande ålder har endometrios, från lindrig till svår. Vi har bett specialistläkaren Mads Riiskjær att hjälpa oss att bättre förstå vad det är.

Vill du börja med att kort presentera din klinik Maigaard?

Vi finns i Århus och är en av Danmarks största fertilitetskliniker. Sedan 2019 har vi också en filial i Odense. Idag är vi fyra läkare som äger och driver kliniken tillsammans. Vi erbjuder alla vanliga moderna fertilitetsbehandlingar samt äggdonation och behandling med donerade spermier.

Först och främst: Vad är endometrios?

Egentligen är endometrios en mycket gåtfull sjukdom. Med detta menar jag att medan många gynekologiska tillstånd kännetecknas av att vara ganska konkreta med ett mer eller mindre konkret problem och ofta en ganska konkret lösning, är detta inte fallet med endometrios.

Lösningen och behandlingen av endometrios är inte nödvändigtvis okomplicerad, utan beror på många olika faktorer: Sjukdomens omfattning, patientens symtom och var patienten befinner sig i livet: Är patienten ung? Har hon försökt bli gravid i några år? Eller är hon i den sista perioden av sin fertila ålder och har kanske fått de barn hon ville ha?

På så sätt är endometrios en sjukdom som kan vara lite svår att fastställa och diagnostisera, eftersom lösningen är mycket individuell.

Själva sjukdomen kan betraktas som en form av kronisk inflammatorisk reaktion i underlivet.

Det kan jämföras med kronisk artrit, där man har konstant inflammation eller irritation i en led – men här är det i bäckenet eller underlivet.

Det som kännetecknar endometrios är att vävnad av samma typ som livmoderslemhinnan (endometrial vävnad på medicinskt språk) hittas utanför livmodern. Varför vävnaden har fastnat utanför livmodern är en intressant fråga och det finns flera olika förklaringsmodeller, men ingen av dem kan täcka in alla olika uttryck sjukdomen tar.

Denna endometrialvävnad, dvs. livmoderslemhinna, kan återfinnas på alla möjliga konstiga ställen: Den kan sitta på äggstockarna och bilda så kallade "chokladcystor" (cystorna består av gammalt blod som är mörkbrunt – därav namnet), den kan sitta på urinblåsan, på bukhinnan, i slidan eller i ändtarmen. Den kan till och med sitta i naveln eller i lungorna, även om det är sällsynt.

I grund och botten vet vi inte varför vissa människor får endometrios: Det finns både en ärftlig komponent och ett visst samband med andra sjukdomar inom samma område, dvs. autoimmuna sjukdomar där kvinnans immunförsvar är involverat.

Vilka symtom bör jag vara uppmärksam på?

Det första man bör vara uppmärksam på är sin menstruationscykel. Det vill säga om besvären uppstår och visar sig runt ägglossningen och i synnerhet runt din menstruation. Den gemensamma nämnaren för symptomen är smärta: smärta i underlivet, smärta under menstruation, smärta vid toalettbesök, smärta vid avföring och urinering, smärta vid sex. Och om du har problem med att bli gravid.

Det faktum att smärta är den gemensamma nämnaren för symptomen är också en av de saker som kan göra diagnosen svår att ställa: Det finns ju också kvinnor som upplever smärta under menstruationen men som inte har endometrios. Detta leder oss också till ett annat problem, nämligen att endometrios är ett tillstånd som kan ha en viss överlappning med ett vanligt hälsotillstånd och därför kan vara svårt att diagnostisera – och ofta också diagnostiseras mycket sent.

I detta sammanhang pratar vi på läkarspråk om patient’s delay respektive doctor’s delay, vilket avser fördröjningen mellan de första symptomen visar sig till den slutliga diagnosen.

Patients delay beror på att många kvinnor tror eller har uppfostrats till att tro att det är normalt att ha ont under menstruationen och därför inte vill besvära sin läkare med smärtan.

Det handlar också om tröskeln för att söka medicinsk hjälp vid smärta. Det är väldigt olika från kvinna till kvinna.

I doctors delay ligger det faktum att många läkare inte har sett särskilt många patienter med endometrios och därför kan ha svårt att känna igen symptomen när de ser dem. Därför har de svårt att skilja endometriospatienter från de många flickor och kvinnor som kommer in med andra smärtor.

Om jag upplever flera av symtomen och kontaktar min läkare. Vad händer sen?

Det första som händer är att du och läkaren tillsammans tar fram en detaljerad sjukdomshistoria; hur allvarliga är dina symtom? Förorsakar smärtan sjukskrivningar? Att du inte kan gå till jobbet eller skolan? Är det svårt eller till och med omöjligt att gå på toaletten eller ha samlag? Kan smärtan hanteras med vanliga smärtstillande medel? Du kommer att få svara på alla dessa frågor så att läkaren kan bedöma svårighetsgraden.

Om du har svåra smärtor som är mycket hämmande för ditt dagliga liv kommer du att hänvisas till en gynekolog. Här får du först en normal gynekologisk undersökning där gynekologen tittar, känner och gör en ultraljudsundersökning. Utifrån detta kan diagnosen ofta ställas.

I vissa fall måste du genomgå en MRT-undersökning om man misstänker att din endometrios växer in i tarmen, urinblåsan eller slidan.

När du har fått diagnosen endometrios är det dags för en mycket individuell bedömning: Den beror på din ålder, hur besvärad du är, om du vill ha barn eller har barn osv. Alla dessa faktorer väger in när man beslutar om vilken behandling du ska få – och om du behöver opereras. Det är det som gör endometrios svårt, både för patienten och för läkaren, eftersom man inte bara kan slå upp det i en bok utan måste bedöma det noggrant från fall till fall.

Om jag har endometrios och ska påbörja fertilitetsbehandling. Hur kommer mitt behandlingsförlopp att se ut?

Återigen är processen som du går igenom mycket individuell, beroende på din historia, din person och dina symtom. Som läkare tittar vi också på din äggreserv för att bedöma hur många ägg du har i lager och var du befinner dig i ditt fertila liv.

Kvinnor med endometrios är vanligtvis något utmanade, eftersom de ofta har något färre ägg än andra kvinnor i samma ålder. Det kan finnas flera orsaker till detta: De kan ha genomgått en operation på äggstockarna med vissa följdverkningar efteråt, eller de kan ha cystor på äggstockarna som kan ha en negativ inverkan på den friska äggreserven. Tyvärr kan kvaliteten på de ägg som tas ut vara något sämre än hos kvinnor i samma ålder som inte har endometrios.

Man vet inte säkert varför, men det har förmodligen att göra med att miljön i bäckenet hos en endometriospatient inte är en hälsosam miljö för äggen. Det är en miljö där det finns en inflammatorisk reaktion, sammanväxningar och allmän irritation – och ägg är känsliga, så på det sättet kan miljön påverka äggen negativt (och även spermierna om du försöker uppnå en naturlig graviditet).

Vilka är mina chanser till graviditet som endometriospatient som genomgår fertilitetsbehandling?

På det stora hela kommer vi hela vägen i mål med riktigt många. Och i slutändan är dina chanser att bli gravid med endometrios ungefär desamma som för alla andra. Men ofta måste du kämpa lite hårdare för att komma i mål – och det kan vara lite längre tid mellan de goda äggen, vilket kan vara en utmaning. Det är därför vi vanligtvis går direkt till IVF och hoppar över inseminationen.

Om din äggreserv är mycket låg börjar vi ofta direkt med det långa protokollet (där du går på nedreglering innan du börjar med hormonstimulering), men annars får du samma hormoner som andra i fertilitetsbehandlingen. Det finns inget extra där.

Men återigen vill jag upprepa att det är en mycket individuell bedömning från person till person och att det inte finns ett enda sätt att behandla på!

Det finns flera olika stadier av endometrios – minimal, mild, måttlig och svår – när bör jag börja bli nervös för att kunna få barn?

Det finns olika klassificeringssystem och det mest använda är det som kallas ASRM, som går från 1-4. Det diagnostiseras kirurgiskt när operationen utförs och graden av endometrios bedöms utifrån dess läge, antalet sammanväxningar och om det finns cystor på äggstockarna.

En annan klassificering kan också användas, där man skiljer mellan ytlig och infiltrerande endometrios. Den ytliga formen är den där man "bara" har fläckar på bukhinnan, vilket är lättare att hantera kirurgiskt och inte heller påverkar fertiliteten lika mycket.

Mellan de ytliga och infiltrerande formerna finns ovariellformen, där du har cystor på äggstockarna och din fertilitet kan därför påverkas.

Slutligen finns det den infiltrerande formen, som är den som jag har haft mest att göra med och som kirurgiskt sett är den svåraste operationen. Det är här som de största komplikationerna uppstår, eftersom endometrios växer djupare in i urinblåsan, slidan eller, i värsta fall, i ändtarmen. Detta är de svåraste formerna av endometrios.

Ju mer långt framskridet stadiet är, desto svårare är det vanligtvis för dig att bli gravid.

Så om din endometrios växer på äggstockarna eller i den djupa, infiltrerande formen är den vanligtvis också förknippad med betydande fertilitetsproblem för dig.

Kan jag göra något för att minska mina symtom?

Det finns ingen forskning som stöder idén om att du kan göra någonting själv – bortsett från att hålla dig frisk och träna regelbundet, förstås. Men om du är överviktig är det alltid en bra idé att gå ner i vikt inför en fertilitetsbehandling.

När det gäller kost har det gjorts en hel del forskning om endometriosvänlig kost och det finns vissa bevis som tyder på att en antiinflammatorisk kost kan vara fördelaktig – även om det ännu inte finns några säkra bevis. Jag kan också hänvisa dig till Endometriosföreningen (länk), som har en del råd och vägledning på sin webbplats som kan vara ett bra ställe för dig att börja läsa på.

Men generellt sett skulle jag säga: Det är tyvärr svårt att träna eller äta sig frisk från endometrios! Kom ihåg att vara kritisk när det gäller kosttillskott eller speciella livsstilar som påstår sig öka dina graviditetschanser eller dämpa dina symtom. Eftersom bevisen bakom dessa påståenden helt enkelt inte är särskilt välgrundade.

Har du några råd till kvinnor som lider av endometrios och som vet att de vill ha barn inom de närmaste åren?

Mitt huvudbudskap i detta sammanhang har att göra med fördröjningen av diagnosen och därmed också egentligen fördröjningen av själva behandlingen:

Om du som ung kvinna har smärtor eller andra symtom i underlivet som är relaterade till din menstruation och som känns ovanliga, bör du gå till din läkare.

Och om din läkare inte tar dig på allvar bör du gå till en annan läkare.

Det är nämligen inte normalt att ha så ont att man inte kan gå till jobbet eller skolan några dagar i månaden för att man har mens. Och det är inte heller normalt att nästan inte kunna gå på toaletten när man har mens. Och det är inte normalt att ha så ont att man knappt kan ha sex.

Så det är min huvudpoäng: Om du har något av dessa symtom bör du få det undersökt så att du kan få en diagnos!

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Diagnoser

Forskare: Få svar på några av de vanligaste frågorna om graviditetsförlust.

Är sorgen mindre vid tidiga graviditetsförluster än vid sena? Kan ens livsstil orsaka missfall? Är det generellt sett större risk att förlora en graviditet om du är i fertilitetsbehandling? Läs vidare.

04. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy