Forskare: Få svar på några av de vanligaste frågorna om manlig fertilitet

Kan en pojke ärva sin fars nedsatta spermiekvalitet? Kan man som man äta eller träna för bättre fertilitet? Och hur definieras egentligen försämrad spermiekvalitet? Läs vidare.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Deutsch,

Norsk


Skrevet af:

wawa

28. april - 2022


Vi har samlat frågor om mäns fertilitet och spermiekvalitet och fått överläkaren och forskaren Niels Jørgensen att svara på dem. Niels Jørgensen är specialist i endokrinologi och överläkare vid avdelningen för tillväxt och reproduktion på Rigshospitalet.

Fråga 1: När bedöms spermiekvaliteten vara normal, reducerad respektive kraftigt nedsatt?

Det finns ingen samstämmighet om klassificeringen. Man måste komma ihåg att även män med kraftigt nedsatt spermiekvalitet kommer att kunna göra en partner gravid, men ju bättre spermiekvaliteten är desto större är chanserna att bli gravida.

Om spermiekoncentrationen är under 40 miljoner/ml kommer det statistiskt att krävas flera försök innan partnern blir gravid. Om den är under 5 miljoner/ml är chansen för naturlig graviditet ytterst blygsam. Liknande överväganden kan göras för andra spermieparametrar.

Fråga 2: Hur stort inflytande har rökning på spermiekvaliteten? Går det att röka litegrann? Och hur är det med alkohol?

En man som har blivit utsatt för sin mammas rökning under graviditeten har sämre spermiekvalitet. Även mäns egen rökning av vanlig tobak påverkar i negativ riktning. Likaså verkar det som att E-cigaretter också har en negativ inverkan.

Effekten av regelbunden konsumtion av cannabis och andra droger kan sträcka sig från att minska spermiekvaliteten något, till att helt stoppa produktion av spermier. Måttliga mängder alkohol skadar inte.

Fråga 3: I vilken utsträckning påverkar tidigare användning av kokain, cannabis osv. spermiekvaliteten?

Det är väldigt varierande. Hos vissa uppstår inga följdeffekter, medan andra kan få en permanent skadad produktion av spermier. Sannolikt finns det ett samband med storleken på den tidigare konsumtionen.

Fråga 4: Hur mycket måste man träna innan det har en dålig/bra effekt på spermiekvaliteten? Är någon sport bättre/sämre?

För lite fysisk aktivitet försämrar spermiekvaliteten. Omvänt verkar även en överdriven fysisk aktivitet också ha en negativ effekt. Regelbunden, hård träning skadar inte. Det är den överdrivna träningen där kroppen ständigt tröttas ut som kan vara skadlig. Cykling verkar dock ha en negativ effekt, men återigen: Regelbunden motionsträning verkar dock inte skada. Men det är dåligt undersökt.

Fråga 5: Påverkar övervikt manlig fertilitet?

Överviktiga män löper större risk att få nedsatt spermiekvalitet än män som inte är överviktiga. Logiken säger att man ska gå ner i vikt om man är överviktig, men egentligen finns det inga ordentliga studier som påvisar att det hjälper för spermiekvaliteten och chansen till befruktning genom att gå ner i vikt.

Fråga 6: Vad sägs om sätesvärme, stillasittande arbete, dator i knät och mobiltelefon i fickan relaterat till en mans spermiekvalitet? Påverkar det eller inte?

Värme och brist på fysisk aktivitet påverkar spermiekvaliteten negativt. Inte det stillasittande arbetet i sig. De moderna mobiltelefonerna gör nog ingen skada, men det är dåligt undersökt.

Fråga 7: Finns det några vitaminer eller kosttillskott som hjälper till att höja spermiekvaliteten?

De många påståendena om effekten av kosttillskott är odokumenterade. De flesta kosttillskott gör ingen skillnad. Det finns inget behov av speciella ”boosters”. Tyvärr har de flesta vetenskapliga studier som gjorts på effekterna av vitaminer och kosttillskott visat att de inte gör någon nytta.

Fråga 8: Kan spermiekvaliteten fluktuera kraftigt i perioder? Och varför?

Spermiekvaliteten kan sjunka kraftigt efter feber eller en allvarlig sjukdom, men den återhämtar sig vanligtvis. Kraftiga fall beror oftast på att det har gått kort tid sedan den senaste utlösningen.

Fråga 9: Vi ska börja använda IVF med TESA. Hur ofta hittar du inte spermier?

Det beror på orsaken till att det inte finns några spermier i sperman. Om det beror på tilltäppta spermiegångar är chansen nästan 100 %. Om det beror på en genetisk orsak är chansen minimal. Ju större testiklarna är desto större chans.

Finns det inga spermier vid TESA (där man sticker in en nål i testiklarna för att suga ut spermier) kan man eventuellt fortsätta med TESE (som är en operation där man tar en liten bit vävnad från testiklarna för att leta efter spermier).

Fråga 10: Är det sant att en hård spark i en mans pung kan påverka spermiekvaliteten?

De hårda sparkarna de flesta män har upplevt gör inte långvarig skada. Endast om testikelstrukturen har skadats kommer det att ha en långvarig negativ effekt. I dessa situationer har man troligen varit inlagd på sjukhus på grund av sparken eller traumat mot pungen.

Fråga 11: Varför finns det inga råd om vad mannen kan göra för att förbättra sin spermiekvalitet?

Forskningen har mest fokuserat på kvinnorna. Männen har ”glömts bort” och de råd vi ger bygger mest på ”sunt förnuft” snarare än bevis.

Fråga 12: Kan man inte hjälpa män med sin infertilitet så att kvinnan slipper gå igenom fertilitetsbehandling?

Först på senare år har det funnits fokus på att utveckla behandlingar för mäns spermiekvalitet och därmed chansen att bli pappor, utan att deras kvinnliga partner behöver genomgå en hård fertilitetsbehandling. De nya behandlingarna förblir experimentella.

Om en man saknar sin hypofysfunktion kan man hjälpa till att ge överordnade könshormoner, men det problemet är försvinnande litet. Vid åderbråck i pungen kan man operera och hos vissa ger det bättre spermiekvalitet och chans till graviditet efteråt.

Fråga 13: Kan pojkar ärva sin pappas nedsatta spermiekvalitet? Kan man som förälder göra något under graviditeten/livsstilen?

Försämrad spermiekvalitet kan delvis vara ärftlig. Speciellt om pappan har förändringar på sin Y-kromosom. Mikrodeletioner på Y-kromosomen (små defekter) minskar spermiekvaliteten och nedärvs från far till son. Det kan också finnas en ärftlig känslighet för livsstil och miljöpåverkan. En förbättrad livsstil under graviditeten kan innebära att fostret inte utsätts för så många skadliga miljöpåverkan.

Fråga 14: Vilka metoder finns det för att råda bot på nedsatt spermiekvalitet?

Statistiskt sett finns det ett samband mellan livsstilsfaktorer och försämrad spermiekvalitet. Dessa är rökning, användning av cannabis och andra droger, hög alkoholkonsumtion, typisk västerländsk kost med processade livsmedel, högt intag av mättat fett och stora mängder sötade drycker.

Överviktiga män löper också ökad risk att få nedsatt spermiekvalitet. Det är dock inte vetenskapligt påvisat att det hjälper att förändra sina livsstilsfaktorer, men det kan vara förnuftigt.

Fråga 15: Är mäns spermiekvalitet sämre nu än tidigare?

Sammantaget är spermiekvaliteten sämre hos män idag än för 50-60 år sedan. Orsakerna är inte definitivt klarlagda, men det finns många orsaker. Hormonstörande ämnen i miljön som har påverkat utvecklingen av testiklarna i fosterlivet är troligen den främsta orsaken. Därefter kan en mans livsstil försämra spermiekvaliteten, men med en ”superhälsosam” livsstil kan du inte öka din spermiekvalitet utöver den du föddes med.

Fråga 16: Om en av testiklarna tas bort i samband med cancer, kan det påverka den kvarvarande negativt?

Borttagning av en testikel påverkar inte den återstående testikeln negativt. Den kan dock påverkas om du får cellgifter eller strålbehandling. Den testikel som finns kvar efter att ha opererats för testikelcancer fungerar ofta inte optimalt – först och främst vad gäller spermiekvalitet, men också när det gäller produktionen av manligt könshormon. Det beror på att testikeln inte är optimalt utvecklad vilket går hela vägen tillbaka till fosterstadiet.

Fråga 17: Precis som kvinnors ägg har en livslängd, hur ser manlig fertilitet ut?

Spermiecellerna förnyas till skillnad från kvinnornas ägg. Män bildar nya spermier under hela livet. Bildandet från primitiva könsceller till simfärdiga spermier tar nästan 3 månader. Hos vissa män minskar spermieproduktionen med stigande ålder, men i allmänhet mycket blygsamt och inte i sådan utsträckning att det påverkar fertilitetsmöjligheterna. Det är möjligt att en del av spermierna hos äldre män inte är optimalt bildade och en liten ökning av genetiska problem hos barn till äldre män har beskrivits.

Fråga 18: Kan minskad spermiekvalitet leda till missfall?

När väl en graviditet väl har uppnåtts verkar det inte som om spermiekvaliteten spelar någon roll för risken av missfall.

Fråga 19: Används DNA-fragmenteringstester på offentliga fertilitetskliniker?

Det används på vissa kliniker. DNA-fragmentering har kunnat fastställas i många år, men betydelsen är inte helt klarlagd. Framför allt är det andra spermieparameter som antal, rörlighet och utseende som är av betydelse. DNA-fragmentering är inte ett uttryck för DNA-skada, utan att DNA inte packas tillräckligt tätt i spermierna.

Påståenden om att speciella kosttillskott eller livsstilsförändringar minskar andelen DNA-fragmenterade spermier och chanserna för graviditet är fortfarande spekulativa.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Manlig fertilitet

Läkaren: Vilka livsstilsfaktorer påverkar min fertilitet som man?

Granatäppelkärnor, aldrig trånga kalsonger och ingen sätesvärmare. Påståendena är många om vad som kan skada spermakvaliteten, men vad är egentligen sant?

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy