Forskare: Få svar på några av de vanligaste frågorna om graviditetsförlust.

Är sorgen mindre vid tidiga graviditetsförluster än vid sena? Kan ens livsstil orsaka missfall? Är det generellt sett större risk att förlora en graviditet om du är i fertilitetsbehandling? Läs vidare.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Tanja Schlaikjær Hartwig

04. april - 2022


Vi har samlat in frågor om graviditetsförlust från kvinnor under behandling och bett läkaren och forskaren Tanja Schlaikjær Hartwig att besvara dem. Tanja är klinisk chef för COPL-projektet och har under många år bedrivit intensiv forskning om graviditetsförlust på Hvidovre sjukhus i Danmark.

Fråga 1: Har stress en inverkan på graviditetsförlust?

Det finns inga vetenskapliga bevis för att stress före och i ett tidig skede av graviditeten ökar risken för graviditetsförlust. Å andra sidan verkar det som om en graviditetsförlust kan leda till att man senare utvecklar stress. Det har dock visat sig att ett plötsligt dödsfall hos en närstående person kan öka risken för tidig graviditetsförlust.

Fråga 2: Är det verkligen en lika stor förlust före vecka 12 som närmare vecka 40?

Det är definitivt inte för alla. Men både inom forskningen och i vår dagliga kontakt med par som förlorat barn ser vi att sorgen inte nödvändigtvis beror på graviditetens längd, utan snarare på vilken "ryggsäck" vi bär med oss.  Vi måste inse att sorgen är individuell och oförutsägbar.

Fråga 3: Kan livsstilen vara en orsak till missfall?

Ja, det finns nu flera studier som har visat det. Vi vet till exempel att rökning, övervikt och allvarlig undervikt ökar risken för graviditetsförlust och komplikationer.  Det finns alltså goda skäl att anstränga sig på dessa områden. På samma sätt kan frekvent nattarbete under den första trimestern öka risken för en graviditetsförlust.

Fråga 4: Hur många blir gravida efter flera missfall?

Sannolikheten för en lyckad graviditet efter första missfallet har inte studerats väl men verkar vara över 90 %, även om kvinnans ålder spelar en stor roll. Hos par med återkommande missfall har åldern också stor betydelse, men generellt sett minskar framgångssannolikheten med ökande antal missfall.

Fråga 5: Vad är den vanligaste orsaken till tidig graviditetsförlust?

Den vanligaste orsaken till tidig förlust är ett onormalt antal kromosomer hos fostret, vilket står för cirka 60 % av förlusterna. Oftast är det en extra kromosom och i de flesta fall är det en spontan avvikelse som inte ärvts från mamman eller pappan. Graviditetsförlust under andra trimestern är dock sällan en kromosomavvikelse.

Fråga 6: Finns det ett samband mellan ett missfall och missfall efter en graviditet i äggstockarna?

Nej, vanligtvis inte. I sällsynta fall kan ärrvävnad (t.ex. efter obehandlad klamydia eller endometrios) dock påverka både äggledare och livmoder. Även om traumat vid utomkvedshavandeskap är stort för de flesta människor, räknas denna typ av förlust inte till de tre som du måste ha innan du kan bli remitterad till enheten för återkommande graviditetsförluster. Detta beror på att mekanismerna bakom förlusterna sällan är desamma.

Fråga 7: Hur många graviditeter ska man mista innan det talas om att "kvinnan" kan ha svårt att hålla kvar fostret?

Efter tre missfall (även biokemiska missfall) kan man ställa diagnosen "upprepade missfall" och hänvisas till en enhet för upprepade graviditetsförluster. Först efter ytterligare undersökningar kan förklaringen i vissa fall hittas hos kvinnan.

Fråga 8: Hur snabbt sjunker hcg efter ett missfall?

Det varierar mycket och beror på hur högt det var vid tidpunkten för förlusten och på eventuell kvarvarande vävnad i livmodern. De första dagarna efter förlusten sjunker hcg kraftigt och sedan avtar minskningen. Vanligtvis kommer Hcg-nivån att vara nära 0 efter några veckor, och du kommer då att ha din första ägglossning. De flesta får därför sin mens efter 4-6 veckor, men det är normalt att det kan ta upp till 8 veckor.

Fråga 9: Hur skapar du de bästa förutsättningarna för din kropp efter två graviditetsförluster?

Först och främst bör du leva ett hälsosamt liv utan att röka eller dricka för mycket alkohol och vara aktiv. Detta gäller både för mannen och kvinnan. Jag tycker också att många människor kan behöva en liten paus när de försöker bli gravida, så att de mentalt kan hitta lugn och förbereda sig för en ny graviditet. Att bli gravid igen efter två förluster innebär för de flesta människor ökad oro och stress, vilket kan vara bra att vara förberedd på. En dansk studie har till exempel visat att meditation har en god effekt när det gäller att minska stressen efter flertalet graviditetsförluster.

Fråga 10: Är chansen mindre att fullfölja en graviditet om man har genomgått graviditetsförluster tidigare? Är det sant att det är störst sannolikhet för graviditetsförlust under första graviditeten?

Nej, det är inte sant att sannolikheten är störst vid första graviditeten – tvärtom, eftersom risken för förlust ökar med åldern.  Men det är sant att chanserna för en lyckad graviditet minskar ju fler förluster du har haft. En dansk studie visade att 60-70 procent av kvinnor med tre förluster lyckas bli gravida. Dessa siffror täcker dock flera åldersintervall, så ju yngre du är, desto högre är andelen lyckade försök.

Fråga 11: Hur många graviditetsförluster är det normalt att ha? Är det onormalt att genomgå graviditetsförluster?

En av fyra graviditeter slutar med en förlust, så det är verkligen inte onormalt eller ovanligt. Mekanismerna bakom förlusterna måste dock undersökas så att vi kan hitta möjliga sätt att förebygga dem.

Fråga 12: Kan en förlust bero på att den spermiecell som befruktar ägget inte är frisk?

Förmodligen ja. Detta är åtminstone en av de hypoteser som vi undersöker i COPL-projektet. Mindre studier har visat på en ökad risk för förlust om mannen har en hög grad av DNA-skador i sina spermier.  Genetiska sjukdomar kan också ärvas från fadern.

Fråga 13: Kan endometrios, PCOS eller hyperprolaktinemi orsaka graviditetsförlust?

Ja, det verkar så, även om dessa samband ännu inte har undersökts i stora studier av hög kvalitet.

Fråga 14: Hur definieras graviditetsförlust? Om du till exempel testar positivt och får din mens två dagar senare?

En graviditetsförlust definieras som en oprovocerad bortstötning eller stopp i utvecklingen av en graviditet. Därför anses det också vara en förlust om du får missfall två dagar efter ett positivt test. Den avgörande faktorn är om det finns en tydlig hcg-ökning, antingen påvisat genom ett graviditetstest eller ett blodprov.

Fråga 15: Finns det en anledning till att man alltid fokuserar på kvinnan och inte både på kvinnan OCH mannen?

Historiskt sett har graviditetsförlust betraktats som ett problem främst för kvinnor. Lyckligtvis håller denna uppfattning på att förändras och mer forskning fokuserar nu på män – inklusive COPL-projektet. När par hänvisas till enheten på grund av återkommande graviditetsförluster granskas även mannens historia och kromosomtester görs på både mannen och kvinnan. Men du har rätt, vi behöver mycket mer kunskap om mannens bidrag.

Fråga 16: Är det generellt sett en större risk för graviditetsförlust vid fertilitetsbehandling?

Nej, det verkar inte så. Det kan tyckas att risken för förlust är större om du genomgår fertilitetsbehandling, men det beror förmodligen på att vi följer graviditeten noga från början och därför också snabbt upptäcker en förlust.

Fråga 17: Bästa råd för en svag livmoderhals under andra graviditeten efter att ha förlorat på grund av det i vecka 22?

Prata med din gynekolog/obstetriker. Vissa kvinnor kan ha nytta av en s.k. cerclage (sammansnörning av livmoderhalsen) vid en senare graviditet, men detta måste bedömas i varje enskilt fall utifrån det tidigare förloppet och eventuellt ultraljudsundersökningar.

Fråga 18: Med tanke på den stora sorg som kan följa med varje graviditetsförlust, varför erbjuds man inte rådgivning eller terapi?

Ja, det är en bra fråga och handlar förmodligen främst om resurser. Dessutom har de psykologiska konsekvenserna av att förlora en graviditet inte varit lika allmänt erkända tidigare och därför har behovet av stöd inte varit uppenbart för många. Internationella experter på graviditetsförlust rekommenderar nu att stöd erbjuds redan efter den första förlusten.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Personliga berättelser

Jonas: "Det var så psykiskt svårt att se personen jag älskar genomgå dessa plågor."

För Jonas är det enormt svårt psykiskt att stå bredvid den person han älskar mest och se henne gå igenom så mycket fysisk och psykisk smärta. Och en dag bröt han ihop av det.

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy