Embryologen: Det här är vad som händer med dina ägg mellan ägguttagning och ägguppläggning.

På varje fertilitetsklinik finns det ett laboratorium där embryologer odlar och noga övervakar äggen mellan ägguttagning och ägguppläggning. Men vad är det egentligen som händer med dina ägg bakom laboratoriets stängda dörrar?


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

Helle Bendtsen

04. april - 2022


Det finns två viktiga händelser i fertilitetsbehandlingen som många ser fram emot – ägguttagningen som avgör hur många ägg som kan användas och sen ägguppläggningen som förhoppningsvis leder till en graviditet.

Vi bad Helle Bendtsen, laboratoriechef på Aleris-Hamlet Fertility, att förklara vad som händer med äggen i mellantiden.

Ägget tas ut

Vi börjar med själva ägguttagningen, som är ett lagarbete mellan läkaren, sjuksköterskan och embryologen. Här avlägsnas äggen från äggstockarna med en tunn nål som med hjälp av ultraljud leds genom vaginalväggen och in i äggblåsorna (folliklarna). De enskilda folliklarna töms på vätska, och om det finns ett ägg i follikeln sugs det ut tillsammans med vätskan.

Follikelvätskan ges nu till embryologen, som med hjälp av ett mikroskop undersöker vätskan från de tömda folliklarna för att hitta ägg. Inte alla folliklar innehåller ägg. Embryologen uppger hur många ägg som har tagits ut när all follikelvätska har undersökts.

Om forfatteren

Helle Bendtsen, Laboratoriechef, ESHRE-certifierad
Klinisk embryolog, Aleris-Hamlet Fertility Danmark.
Har ett särskilt intresse för assisterad befruktning.

Själva ägguttagningen tar ca 5-10 minuter, beroende på antalet ägg. I genomsnitt vill vi plocka ut 8-12 ägg vid en ägguttagning, men antalet ägg varierar från kvinna till kvinna.

Ägget befruktas

Efter ägguttagningen förvaras varje ägg på ett säkert sätt i ett värmeskåp (inkubator) i en skål med vätska och under rätt odlingsförhållanden innan det befruktas med spermier några timmar senare. Själva befruktningsmetoden beror på om kvinnan genomgår IVF- eller ICSI-behandling.

Vid IVF sker befruktningen utanför kroppen, där en specifik koncentration av spermier tillsätts till skålen med ägg. Under de följande timmarna befruktas ägget eller äggen av spermierna. Hur stor andel av äggen som blir befruktade beror på äggens och spermiernas kvalitet. Om IVF inte leder till befruktning och äggdelning rekommenderar kliniken en annan befruktningsmetod för nästa behandling.

Vid ICSI hjälper vi en enskild spermiecell in i ägget med en tunn glaspipett. Detta görs med hjälp av ett mikroskop och kräver särskild utrustning. Här på Aleris-Hamlet använder vi en speciell timelapse-teknik för att odla fram de befruktade äggen (embryona). När de befruktade äggen placeras i värmareskåpet/inkubatorn för att odlas kan vi hålla ett öga på dem med hjälp av en inbyggd kamera som tar en bild av de befruktade äggen var tionde minut och gör en "timelapse-film" av utvecklingen, så att vi kontinuerligt kan bedöma äggens utveckling och kvalitet på en datorskärm utan att behöva ta ut dem ur värmeskåpet/inkubatorn.

Det gör det möjligt för oss att i laboratoriet välja ut embryon som är bäst lämpade för ägguppläggning och nedfrysning. När vi bedömer embryona ger vi varje embryo en poäng baserat på deras potential för lyckad implantation – detta kallas "Known Implantations Score", eller kort sagt KIDScore. Olika KIDScore-modeller finns tillgängliga för att stödja embryologernas beslut om vilka embryon som ska läggas upp, frysas ner eller kasseras – beslutet baseras aldrig enbart på poängen, utan fattas på grundval av en grundlig utvärdering av varje embryo och det är alltid embryologen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Äggets utveckling dag 1

Det första tecknet på en lyckad befruktning, som vanligtvis kan ses 18-20 timmar efter befruktning genom IVF eller ICSI, är två kärnor (pronuclei). Den ena kärnan innehåller det genetiska materialet från spermiecellen och den andra kärnan innehåller det genetiska materialet från ägget. Sammansmältningen (syngami) av äggets och spermiernas genetiska material innebär att en ny individ uppstår. Det befruktade ägget (zygoten) genomgår sedan en rad utvecklingsstadier. Under de följande timmarna/dagarna kommer det att börja dela sig.

Äggets utveckling dag 2

Om befruktningen lyckas och ägget börjar dela sig, kommer det optimalt sett att bestå av 4 celler dag 2 efter ägguttagningen. Den tidiga utvecklingen är olika för varje ägg beroende på äggets och spermiernas kvalitet.

Även om ett ägg har befruktats är det inte säkert att det utvecklas optimalt. På dag 2 kan vissa befruktade ägg ha delat sig i fyra celler och vara helt regelbundna, medan andra kan ha delat sig i två eller tre celler och vara oregelbundna, innehålla flera kärnor, det kan finnas fragment (små cellrester från celldelningen), det kan ha skett en direkt delning eller en "Reverse Cleavage" – alla faktorer som ingår i bedömningen av det enskilda ägget. Om ett embryo stannar upp, dvs. om det inte sker någon celldelning under 24 timmar, kan vidare utveckling med stor säkerhet uteslutas och det befruktade ägget (embryot) kan kasseras.

Vi bedömer kontinuerligt (beroende på den enskilda processen) vilka ägg som är lämpliga för:

  • läggas upp i livmodern på dag 2/3 (om detta är planerat).
  • odlas vidare för att läggas upp i livmodern vid blastocyststadiet (dag 5).
  • eller odlas vidare för att frysas ner (vitrifiering) dag 5 eller 6.

Beslutet grundar sig bland annat på antalet befruktade ägg och deras kvalitet, orsaken till infertilitet och om kvinnan/paret har genomgått tidigare behandling.

Äggets utveckling dag 3-5

Om befruktningen lyckas och ägget delar sig som det ska, kommer det optimalt sett att bestå av 7-9 celler (blastomerer) dag 3 efter ägguttagningen. Två dagar senare, dag 5 efter ägguttagningen, har det befruktade ägget i bästa fall delat sig i >100 celler och kallas nu blastocyst.

I det här utvecklingsstadiet ökar volymen av blastocystens hålrum kraftigt. När blastocystens diameter ökar blir det omgivande "äggskalet" (zona pellucida) tunnare. Det befruktade ägget (blastocysten) "kläcks" sedan och pressas ut genom äggskalet.

Samtidigt sker en utveckling av de 100-200 cellerna, som får särskilda egenskaper och fördelar sig i endera: Den inre cellmassan (ICM), som blir fostret, eller Trophektodermcellerna (TE), som blir moderkakan.

Nerfrysning av blastocyster (vitrifiering) dag 5

Om det finns fler befruktade ägg (blastocyster) av god kvalitet på dag 5 än det ägg som ska läggas upp och som uppfyller våra kriterier för frysning, kan dessa frysas ner för att senare läggas upp i livmodern. Vi använder vitrifiering, som ger de bästa överlevnadssiffrorna och utvecklingsmöjligheterna med snabb och effektiv nerfrysning.

Vid vitrifiering placeras blastocysterna i en speciell miljö som ersätter vattnet i cellerna med ett kryoskyddande medel, vilket också skyddar äggen medan de fryses ner. Äggen fryses snabbt ner och förvaras säkert i en tank med flytande kväve tills våra patienter vill använda dem. Det kan vara aktuellt om de inte blev gravida med IVF- eller ICSI-behandling eller om de vill ha fler barn.

Äggets utveckling dag 6

Om det finns blastocyster som inte valdes ut till att läggas upp eller frysas ner på dag 5 och som embryologerna anser ha potential, får dessa blastocyster en chans och odlas fram till dag 6 för att frysas ner. För att kunna frysas ner måste äggen uppfylla vissa kriterier på dag 6.

Siffrorna varierar från klinik till klinik, men här på Aleris-Hamlet har vi till exempel blastocyster för nedfrysning i ungefär 60 % av alla IVF/ICSI-behandlingar, och vi fryser i genomsnitt 2-3 blastocyster per behandling.

Ägget läggs upp

Om allt går bra är det befruktade ägget (embryot/blastocysten) redo att placeras i livmodern dag 2, 3 eller 5 – beroende på vad som planerats. Före ägguppläggningen placeras ägget i ett odlingsmedium som liknar miljön i livmodern vid tidpunkten för uppläggningen, vilket ökar chanserna för att ägget ska sätta sig fast i livmodern när det läggs upp.

Själva ägguppläggningen är vanligtvis smärtfri och tar bara några minuter. Vanligtvis får kvinnan bara ett ägg, men ibland kan det bli två – beroende på äggens kvalitet, kvinnans ålder, antalet tidigare försök och orsaken till infertiliteten.

Ägguppläggningen liknar en vanlig gynekologisk undersökning, där läkaren använder ultraljud för att föra in en tunn yttre kateter genom livmoderhalsen. Under tiden har embryologen sugit upp det utvalda embryot/blastocysten i en inre kateter, där det ligger i odlingsmediet omgivet av två små luftbubblor. Läkaren låter sedan embryologen föra in det befruktade ägget i livmodern, där det förhoppningsvis kommer att fästa i livmoderns slemhinna och utvecklas till en graviditet.

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Mental hälsa

Familjeexperten: Hur hanterar jag ”bebissvartsjuka”?

Fertilitetsbehandling innefattar upp- och nedgångar och floder av känslor. De är inte alla vackra eller lätta för antingen dig själv eller andra att hantera. En av dem kan vara bebissvartsjuka.

28. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy