9 goda råd för män om fertilitet

Vad kan män tänka på om de snart vill ha barn? Här har vi samlat 9 goda råd till dig


This article is also available in:

English,

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa

09. juni - 2022


1) Skaffa barn i tidig ålder

Som man är din fertilitet inte relaterad till åldern på samma sätt som hos kvinnor. Din spermiekvalitet påverkas endast med några få procent från år till år, men spermievolymen och spermiecellernas förmåga att förflytta sig minskar kontinuerligt från 20 års ålder till 80 års ålder. Försämrad spermiekvalitet hos unga män beror vanligtvis på andra orsaker. Det kan till exempel vara medfött, orsakats av en operation, sjukdom eller livsstilsfaktorer.

Om mannen är under 25 år tar det i genomsnitt 4,5 månader att göra sin partner gravid. Om han är över 40 år tar det i genomsnitt två år (om kvinnan är under 25 år). Det tar fem gånger längre tid att bli gravid om mannen är över 45 år.

För par som genomgår IVF är risken att inte få barn fem gånger högre om mannen är 41 år eller äldre.

2) Akta dig för klamydia

Den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen är klamydia - för både män och kvinnor. Danska folkhälsomyndigheten uppskattar att cirka 50 000 personer – främst ungdomar under 25 år – smittas av klamydia varje år. Men ungefär 34 000 personer får diagnosen klamydia varje år.

Klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia Trachomatis, som kan orsaka inflammation i bitestikeln hos män. Inflammationen i bitestikeln kan blockera spermakanalen och hindra spermier från att passera igenom. Det kan också vara en orsak till infertilitet.

3) Sluta röka

Röker du? Då riskerar du att försämra din spermiekvalitet. Det är framför allt spermarörligheten och koncentration av spermier som minskar när mängden cigaretter ökar. Minskad fertilitet på grund av rökning kan redan ses hos personer som röker ett halvt paket cigaretter per dag. Effekten hos män är reversibel, vilket innebär att om du slutar röka kommer din fertilitet att vara densamma som om du inte rökte.

4) Undvik att röka cannabis

Studier visar att cannabis minskar fertiliteten hos män.

Det påverkar både koncentrationen, spermieantalet, spermarörligheten och utseendet var upp till nästan 30 % lägre hos män som rökte cannabis mer än en gång i veckan.

Ju mer cannabis du röker, desto sämre ”simförmåga” har spermierna. Dessutom kan cannabis påverka spermiernas energicentrum, vilket innebär att spermier blir inaktiverade. Cannabis minskar också din testosteronnivå.

5) Var aktiv

Att vara aktiv varje dag är viktigt för att förebygga ett stort antal sjukdomar, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Minskad fertilitet och dålig spermiekvalitet ses ofta hos mycket aktiva män, t.ex. långdistanslöpare och cyklister, vilket kan bero på en negativ energibalans. Vissa studier visar att värme, kyla och tryck på testiklarna kan påverka spermiekvaliteten, vilket skulle kunna få konsekvenser för till exempel långdistanscykling.

6) Undvik övervikt

Övervikt är ett allvarligt hälsoproblem i hela västvärlden och antalet ökar. Bland männen är 28 % av 16-24-åringarna överviktiga eller kraftigt överviktiga, vilket ökar till 38 % bland 25-34-åringarna och 60 % bland 35-44-åringarna. Som man påverkas din fertilitet av övervikt eftersom den försämrar spermiekvaliteten Ju högre BMI – desto större påverkan på spermiekvaliteten.

7) Undvik undervikt

Hos män har man funnit ett samband mellan undervikt och minskad fertilitet. Nya studier har visat att det finns en koppling mellan sämre spermiekvalitet och underviktiga män.

8) Drick inte för mycket

Alkohol kan göra det svårare för män att göra en kvinna gravid eftersom det försämrar spermiekvaliteten. Som med så många andra livsstilsfaktorer har mängden betydelse för risken. Ju mer – desto större inverkan på fertiliteten.

Kopplingar mellan alkoholkonsumtion och spermiekvalitet tyder på att ett högt regelbundet intag kan försämra spermiekvaliteten. Störst inverkan på spermiekvaliteten hade män som regelbundet drack mer än 25 enheter i veckan.

9) Se till att äta hälsosamt

Kostens inverkan på spermiekvaliteten är fortfarande oklar, men flera studier tyder på en koppling mellan hälsosam kost och god spermiekvalitet. Forskning har visat att en kost med mycket frukt och grönsaker och ett lågt intag av kött och bearbetade livsmedel är förknippad med ökad spermarörlighet. Omvänt har flera studier visat att en kost med mycket fett (antingen bearbetade livsmedel eller rött kött) och socker är förknippad med försämrad spermiekvalitet. Man fann bättre spermiekvalitet hos män som åt mycket fisk eller mejeriprodukter (särskilt fettsnål mjölk).

Vill du läsa mer?

Fertilitetsbehandling

Läkaren: Vad är mina möjligheter att få hjälp om jag vill ha barn?

Vilka regler finns kring att kunna bli aktuell för offentligt finansierad fertilitetsbehandling? Och vad är chanserna till en lyckad behandling, om du eller din partner har fertilitetsproblem?

14. februar - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy