5 saker du behöver veta om graviditetsförlust

Varför drabbas vissa av graviditetsförlust medan andra inte gör det? Har du större risk för graviditetsförlust om du har drabbats av en tidigare? Och vilken roll spelar livsstilen när det gäller att förebygga graviditetsförlust? Läs vidare och få läkarens svar.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Deutsch,

Norsk


Skrevet af:

Jesper Friis Petersen

16. maj - 2022


En av fem kvinnor kommer att drabbas av en graviditetsförlust under sin livstid. Vi bad läkaren Jesper Friis Petersen att svara på fem av de vanligaste frågorna om graviditetsförlust.

1. Hur många drabbas av graviditetsförlust?

Detta kan räknas ut på många olika sätt, men det väsentliga är att det är många. Om vi var bättre på att prata med varandra om graviditetsförlust skulle nästan alla förmodligen upptäcka att det finns erfarenheter närmare sig än man tror. Det är svårt att räkna ut det exakta antalet, eftersom många förluster inträffar innan kvinnan ens vet om att hon är gravid.

Men generellt sett brukar vi säga att det handlar om 1 av 4 önskade graviditeter. Vi säger även att ungefär 1 av 5 kvinnor kommer att uppleva en graviditetsförlust under sin livstid. Om man antar att 1 av 4 kvinnor drabbas av graviditetsförlust betyder det att det finns cirka 15-20 000 fall varje år.

Om skribenten

Jesper Friis Petersen. Läkare, doktorand
och forskare i COPL-projektet om graviditetsförlust
genom Köpenhamns universitets postdoktorala
program. Tjänstledig från sin specialistutbildning i
gynekologi och obstetrik.

2. Om jag har haft en graviditetsförlust, kommer jag att drabbas av fler?

Lyckligtvis är det inte alls säkert att du kommer att drabbas av flera graviditetsförluster efter att ha drabbats av en. Med den kunskap vi har idag kan vi inte förutsäga utfallet av nästa graviditet, men det pågår en hel del forskning (även här i Danmark, där jag deltar i COPL-projektet) för att försöka förbättra informationen som ges till patienterna.

Det råder ingen tvekan om att när vi väl har en bättre förståelse för varför graviditetsförlust inträffar överhuvudtaget, kommer det också att bli mycket lättare att förutsäga risken för att det ska hända igen.

Tyvärr är det sant att ju fler graviditetsförluster desto större är risken återkommande. En annan säker riskfaktor är hög ålder (vanligtvis över 35 år) hos både kvinnor och män.

3. Varför drabbas man av graviditetsförlust?

Den typiska orsaken är ett foster där det genetiska materialet är rubbat och den nödvändiga celldelningen från det befruktade ägget (som bildas när spermiecellen möter äggcellen) därför stannar upp. Det genetiska materialet i det befruktade ägget är byggstenen för alla de celler som kommer att bli det livskraftiga fostret, och det är ett känsligt ögonblick eftersom mycket kan gå fel vid sammansmältningen av de två cellerna.

Om man däremot vänder på problemet kan man bli fascinerad av hur ofta saker och ting går bra – och att rätt material faktiskt finns där.

Graviditetsförlust på grund av genetiska faktorer är svår att undvika, men modern forskning undersöker för närvarande om det kan vara möjligt i vissa fall (se mer under fråga 5). Det är svårare att förklara och hitta en orsak till graviditetsförlust hos foster med normalt genetiskt material. Men det är också ett område som det forskas mycket om, just för att vi tror att dessa förluster kan förebyggas.

4. Kan jag göra någonting själv för att förhindra en graviditetsförlust?

Vår kunskap idag visar att det finns mycket att vinna på att optimera sin livsstil enligt de generella hälsoråden. Detta innebär att man rekommenderar både mannen och kvinnan att äta varierat och inte för mycket (hålla sig under ett BMI på 30 och helst under 25), träna regelbundet varje vecka, minska eller upphöra med sin alkoholkonsumtion och sluta röka.

Dessutom bör officiella råd om vitamintillskott, kost och levnadsvanor i allmänhet följas när man försöker bli gravid. Det sista rådet, även om det är otroligt svårt att följa, är att överväga att starta graviditetsprojektet tillräckligt tidigt för att du inte ska behöva ta itu med åldersrelaterade graviditetsförluster.

Det är kanske lite tråkigt, men det är helt klart de typiska rekommendationerna för goda hälsovanor som de flesta människor redan känner till. Men om du får dessa vanor under graviditetsprojektet och lyckas ta med dig en del av dem vidare i livet kan det faktiskt ge resultat på ännu fler sätt. Men det är också viktigt att poängtera att även om du följer dessa råd kan man inte garantera att du undviker en graviditetsförlust. Det kan drabba vem som helst.

5. Vilket samband har mannens spermier och gener med graviditetsförlust? Och hur är det med kvinnans?

Mannens bidrag till reproduktion har varit ett märkligt försummat forskningsområde under större delen av den tid som ämnet har studerats. Det finns många förklaringar, främst på grund av historiska och kulturella traditioner, men det moderna tänkandet har nu nått området och forskningen har börjat undersöka detta område.

Det finns sannolikt också mycket att hitta när det gäller själva risken för graviditetsförlust. Bland annat vet vi redan att antalet av skador på det genetiska materialet i spermiecellen ökar risken för graviditetsförlust och för att det födda barnet ska drabbas av sjukdomar.

Det spännande med detta fokusområde är att eftersom nya spermier ständigt produceras hos mannen, kan man faktiskt förändra kvaliteten på sina spermier genom den livsstil som rekommenderas i punkt 4 – och på så sätt kanske också minska risken för graviditetsförlust på grund av problem med det genetiska materialet.

Läs mer om copl-projektet här

Hämta wawa app i App Store

wawa app är en assistent som vägleder dig genom din fertilitetsbehandling. Här får du verktyg och känslomässigt stöd som ökar chanserna för en lyckad behandling. Vårt mål är att göra en av de svåraste resorna bara lite lättare.

Läs mer

Mental hälsa

Terapeut: Hur du kan hantera några av de svåra känslorna under behandlingen

Vad tar upp mest tankeverksamhet före, under och efter en fertilitetsbehandling? Och vad kan du göra för att försöka kontrollera några av dessa känslor när du känner dig överväldigad? Läs vidare.

31. marts - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy