10 goda råd till kvinnor om fertilitet

Vad kan kvinnor tänka på om de snart vill ha barn? Här har vi samlat 10 goda råd till dig.


This article is also available in:

Dansk,

Norsk


Skrevet af:

wawa fertility

09. juni - 2022


1) Sluta röka

Tobaksrök innehåller olika ämnen och om en kvinna röker har hon svårare att bli gravid. Detta beror på att gifterna i tobaksrök påverkar utvecklingen av ägg och produktionen av könshormoner, transporten av det befruktade ägget och förmågan att fästa i livmodern.

Kvinnor som röker går också tidigare in i klimakteriet eftersom gifterna sänker de cirkulerande nivåerna av kvinnligt könshormon och bidrar till att ägg förloras snabbare. Rökning ökar risken för missfall, medan risken för utomkvedshavandeskap är 15 gånger högre om du röker.

Effekterna av rökning beror på hur mycket du röker. Minskad fertilitet på grund av rökning kan redan observeras hos kvinnor som röker ett halvt paket cigaretter per dag.

Rökning gör att det tar längre tid att bli gravid och ökar risken för infertilitet med så mycket som 40 %.

Rökning kan faktiskt skada fertiliteten även i nästa generation. Om du som mamma röker under graviditeten minskar antalet ägg eller spermier i fostret, vilket minskar fostrets framtida fertilitet.

2) Skaffa barn i tidig ålder

Åldern har stor betydelse för din fertilitet. Även om du kanske tröttnat på att höra det är det faktiskt den viktigaste faktorn när man pratar om att bli gravid. Chansen att bli gravid minskar nämligen med åldern. En 20-åring har till exempel 34 % chans per månad att bli gravid och få ett barn, medan en 40-åring har 6 % chans. Detta kräver dock att din partner har god spermiekvalitet. Annars är chansen mindre.

Chanserna till graviditet minskar när antalet ägg och deras kvalitet sjunker med åldern. Äggen bildas i fosterstadiet och under hela livet minskar antalet ägg. När du når klimakteriet (runt 51 år) finns det inga ägg kvar, men fertiliteten minskar redan 5-10 år före klimakteriet.

Äggens kvalitet bestäms bland annat av kromosomerna. Ju äldre du är, desto större andel av äggen kommer att ha onormala kromosomtal. Onormala kromosomtal ses i 10 % av äggcellerna hos 35-åriga kvinnor. Detta ökar till 30 % bland 40-åringar, 40 % bland 43-åringar och upp till 100 % bland kvinnor över 45 år.

3) Akta dig för klamydia

Den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen är klamydia. Klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia Trachomatis, som kan orsaka bäckeninflammation hos kvinnor. Danska folkhälsomyndigheten uppskattar att cirka 50 000 personer – främst ungdomar under 25 år – smittas av klamydia varje år. Men ungefär 34 000 personer får diagnosen klamydia varje år.

Problemet är att klamydiainfektionen senare kan göra det svårt att bli gravid om infektionen inte behandlas. Detta beror på att infektionen kan sprida sig till äggledarna, som kan blockeras och orsaka infertilitet. Om infektionen sprider sig till äggledarna ökar risken för utomkvedshavandeskap. Upprepade klamydiainfektioner ökar risken för infertilitet och utomkvedshavandeskap.

4) Undvik att röka cannabis

Det finns studier som har undersökt förhållandet mellan fertilitet och cannabisanvändning. Studierna visar dock att cannabis minskar fertiliteten hos kvinnor. Hos kvinnor kan långvarigt och frekvent bruk av cannabis störa hormonerna, vilket kan leda till mjölkbildning hos kvinnor som inte ammar och oregelbunden mens, vilket kan leda till minskad fertilitet. Cannabis påverkar också fertiliteten genom att hämma ägglossningen och minska sannolikheten för att det befruktade ägget ska fästa i livmoderslemhinnan.

5) Var försiktig med hur mycket kaffe du dricker

Koffein stimulerar vårt nervsystem och finns i många olika produkter som kaffe, te, coca cola, kakao, choklad och i olika energiprodukter. Det rekommenderas att kvinnor som vill bli gravida inte får i sig mer än 300 mg koffein per dag. Studier visar nämligen att om man dricker mer än tre koppar kaffe (300 mg koffein) per dag förlänger man tiden det tar att bli gravid och ökar risken för missfall.

Studier har visat att koffein kan påverka hormonnivåerna och därmed påverka ägglossningen. Detta kan vara anledningen till att ett ökat intag av kaffe kan förlänga tiden det tar att bli gravid.

6) Se till att du är aktiv

Fysisk aktivitet omfattar ett brett spektrum från vardagliga aktiviteter till hård fysisk träning. Det är viktigt att vara aktiv varje dag, också om du vill bli gravid. Du måste dock vara uppmärksam på mängden och intensiteten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man är aktiv minst en halvtimme om dagen med måttlig till hög intensitet.

Extrem fysisk aktivitet kan ha en negativ effekt på kvinnors fertilitet om de tränar för mycket. Detta beror på att upprepad hård fysisk aktivitet kan orsaka oregelbundna blödningar. Det är därför som vissa kvinnor som utövar elitidrott eller tränar dagligen upplever perioder då mensen uteblir. Blödningsstörningar och oregelbunden menstruation kan leda till låga östrogennivåer. Fertiliteten minskar på grund av låga hormonnivåer som gör att man inte får ägglossning. Den negativa energibalansen gör att hjärnan försöker ”skydda” kroppen från graviditet.

Om du är van att träna hårt är det en bra idé att minska frekvensen och intensiteten om du vill bli gravid.

7) Tänk på din vikt

Idag är 24 % av 16-24-åriga kvinnor överviktiga eller kraftigt överviktiga, vilket ökar till 38 % bland 25-34-åringar och 45 % bland 35-44-åringar.

Studier visar att övervikt hos kvinnor minskar fertiliteten och ökar risken för graviditets- och förlossningskomplikationer. Om du planerar att bli gravid bör du försöka ligga så nära ett normalt BMI som möjligt, eftersom det ökar dina chanser att bli gravid och minskar risken för tidigt missfall.

8) Undvik undervikt

Undervikt minskar kvinnors fertilitet. En studie har visat att undervikt vid 18 års ålder var förknippat med längre tid till graviditet senare i livet jämfört med normalviktiga kvinnor.

9) Drick inte för mycket alkohol

Alkohol kan faktiskt orsaka utebliven ägglossning och mens, vilket kan göra det svårt att bli gravid. Som med så många andra livsstilsfaktorer har mängden betydelse för risken. Ju mer – desto större inverkan på fertiliteten.

Om du dricker mer än 14 enheter i veckan kan det ta nästan dubbelt så lång tid att bli gravid som kvinnor som dricker mindre än 14 enheter i veckan. Om du genomgår fertilitetsbehandling minskar chanserna att bli befruktad och få ett barn om du inte begränsar ditt alkoholintag.

Både kvinnor och män som vill ha barn rekommenderas att ha en blygsam till måttlig alkoholkonsumtion. Om du som kvinna försöker bli gravid, bör du dricka högst en till två enheter per vecka.

10) Kom ihåg att äta hälsosamt!

Många har hört talas om kosttillskott som kan öka både mäns och kvinnors fertilitet. Hittills har det inte funnits några bra vetenskapliga studier som har kunnat påvisa en gynnsam effekt av särskilda dieter, livsmedel eller kosttillskott när det gäller att öka sannolikheten för att bli gravid och föda ett levande barn samt att förbättra mannens spermakvalitet.

Men det betyder inte att det inte kan finnas ett samband. Det är mycket svårt att studera kostens specifika inverkan på vår fertilitet, eftersom vi reagerar olika på vad vi äter och dricker. Om du vill bli gravid rekommenderar vi därför att du följer de officiella kostråden från folkhälsomyndigheten.

Kom alltid ihåg de två viktiga kosttillskotten när du försöker att bli gravid: Folsyra och D-vitamin.

Folsyra: Brist på folsyra hos foster kan orsaka hjärtfel och ryggmärgsbråck. Därför rekommenderas ett tillskott på 400 mg från planeringen av graviditeten till den 12:e graviditetsveckan.

D-vitamin: D-vitaminets viktigaste egenskaper är att säkerställa absorptionen av kalcium från tarmen och att reglera immunförsvaret. Studier har visat att kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling och har för lite D-vitamin har sämre chans att bli gravida. Andra studier visar att kvinnor med låg D-vitaminkonsumtion har en ökad risk för missfall. Orsaken kan vara att D-vitamin påverkar slemhinnans mottaglighet för ett befruktat ägg i livmodern och samtidigt har en effekt på kvinnans immunförsvar.

Vill du läsa mer?

Mental hälsa

Mentor: Hur påverkar stress min fertilitet?

I en behandlingsprocess som handlar mycket om att kroppen ska fungera är det lätt att glömma bort sinnet. Men en av sex kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling kommer att drabbas av depression.

13. februar - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sociala medier

  • Facebook
  • Instagram

Data- och sekretesspolicy