Terapeuten: Överväga valet mellan donator och adoption

Vad skulle terapeuten Tina Teglgaard säga till ett par som har varit i fertilitetsbehandling under lång tid, både med IVF och ICSI, men som nu har blivit presenterade för alternativen donation (ägg eller sperma) eller adoption av sin läkare?

Skrevet af:

wawa

15. juli - 2022


Tina Teglgaard är fertilitetsterapeut med personlig erfarenhet av ofrivillig barnlöshet. Hon har mer än 10 års erfarenhet som certifierad fertilitetsterapeut och är därför ordinarie fertilitetsterapeut på flera danska privatkliniker. Dessutom erbjuder hon workshops och nätverksträffar för ofrivilligt barnlösa.


Vad skulle du säga till paret i den här situationen?

Jag skulle börja med att säga att de inte ska svara läkaren direkt. De ska berätta för läkaren att de behöver lite tid. Man ska aldrig fatta ett så stort beslut så snabbt. Alla grenar av tankar och känslor måste pratas igenom.

Under den kommande veckan eller veckorna måste de sätta sig ner som ett par och prata om vad som är viktigt för dem.


Är det föräldraskapet som är viktigt? Är det att bilda en familj tillsammans eller är det avgörande att det är biologiskt och att det är egna gener från båda sidor?


Vilka är deras värderingar och vad är viktigt för dem på resan mot att bli förälder?


Var ska de börja med sina överläggningar?

De bör börja med att fråga läkaren om ALLT. Alla frågor som de kan komma på. Så när de diskuterar hemma utgår de från svaren och inte från en massa ”kanske det skulle kunna vara så” osv.

Sen måste de prata igenom allt det svåra. Här kan många tycka det är skönt att söka professionell hjälp för att prata om det som känns jobbigt.

Min erfarenhet från mina egna klienter är att män har lättare att acceptera användning av en spermadonator än kvinnor har att acceptera att använda en äggdonator. Oftast beror det på att de inte vill be sin partner att gå igenom mer på grund av nedsatt spermakvalitet. Eftersom att använda sig av en spermadonator faktiskt kan innebära att deras partner kan bli gravid. De känner att de nu kan hjälpa till att lösa problemet i stället för att stå på sidolinjen och känna sig maktlösa. Om detta är vad som krävs för att lyckas – bra, då gör vi det.

De flesta kvinnor som jag har träffat tycker att äggdonation är ett mycket svårt och stort beslut. Jag kan inte prata för alla men hos många kvinnor (och par) finns det en dröm om att föra sina gener vidare. Men det är en process. Du börjar hemma i dubbelsängen, sen kanske IUI, därefter IVF osv. Så deras gränser flyttas naturligt under processen. Många har kanske tidigt tänkt att de skulle dra gränsen vid äggdonation och hellre vilja adoptera. Men när du faktiskt kommer dit i processen är du ändå öppen för det.

Kvinnorna och paren är så tacksamma för hjälpen och för att det överhuvudtaget är möjligt med en donator, även om det kan kännas gränsöverskridande.

När jag själv var i fertilitetsbehandling drev vi faktiskt en adoptionsprocess vid sidan om. Det gav mig ett lugn att jag nog skulle bli mamma på ett eller annat sätt. Då var äggdonation inte ett alternativ på samma sätt. Om det hade varit i dag skulle jag helt klart ha valt äggdonation före adoption. För mig är det som en medelväg. När det gäller adoption måste man också komma ihåg att det kan vara svårare att adoptera ju äldre man blir, och ofta måste man också räkna med att de barn man adopterar är lite äldre. Jag tycker att äggdonation är ett självklart val, särskilt för kvinnor som är äldre och har en lägre äggreserv.

Tillbaka till paret, för tillsammans måste de ta reda på om gener och biologi är viktigare eller om det handlar om att få ihop en familj.


Vad händer om de är oeniga om beslutet?

Det är här det blir riktigt jobbigt. Och det är här som det verkligen kan bli svårt för förhållandet. Återigen skulle jag rekommendera att söka hjälp.

Det är för stort ansvar att sitta med hemma i vardagsrummet – ingen vill vara den som trumfar och får skulden för att den andra antingen inte får de barn de drömmer om, eller får skulden för att den andra är olycklig i föräldraskapet för att hans eller hennes gener inte används. Jag vet att jag är terapeut, men jag är en stor förespråkare för att få hjälp. Ingen ska kunna skylla på någon senare.


Vilka överväganden bör paret göra när det gäller att använda en donator?

Man måste undersöka möjligheterna. Det är en bra idé att använda sig av fertilitetskliniker och spermabanker och deras råd och vägledning. För vissa är utseendet viktigt – att få barnet att likna dig så mycket som möjligt. För andra är det något annat som är viktigt. Du kan få hjälp med att hitta en donator som matchar dina kriterier och lära dig mer om skillnaden mellan öppen och stängd donator.


Vilka överväganden bör paret göra när det gäller adoption?

Man måste veta att det inte är lätt. Det är viktigt att söka information i ett tidigt skede så att man känner till möjligheterna. Och sen måste man komma ihåg att ju äldre man är, desto äldre kan det barn man får faktiskt vara. Och man måste vara beredd på möjligheten att du inte nödvändigtvis kommer att få ett spädbarn.

Avslutningsvis vill jag upprepa mig själv och säga att det är mycket viktigt att prata med varandra. Det handlar inte om ni ska köpa ett hus tillsammans eller inte. Om man kan komma överens om hur det ska gå till tror jag att det kommer att göra många väldigt mycket gladare och lugnare.

Det är en fantastisk möjlighet att bli gravid med en donator om du inte kan bli gravid på annat sätt. Jag känner många som har använt både det ena och det andra och de känner sig lika mycket som föräldrar som vi andra. Det ska ses som ytterligare en möjlighet att bli någons mamma eller pappa.