Läkaren: Sekundär infertilitet kan vara en stor chock efter att ha fått sitt första barn.

När du har fått ditt första barn utan hjälp kan det vara en stor omvälvning att behöva genomgå fertilitetsbehandling för ditt nästa barn. Sekundär infertilitet drabbar många, men det är inte många som känner till det. Vi pratar med läkaren Katrine Haahr om sekundär infertilitet.

Skrevet af:

wawa

28. maj - 2022


Intervju med läkaren Katrine Haahr, Klinik Juno IVF.

Hur definieras sekundär infertilitet?

Sekundär infertilitet är när du redan har ett eller flera barn och sen inte kan bli gravid på naturlig väg.

Hur vanligt är sekundär infertilitet?

Jag gissar att lite mer än en tredjedel av alla som vi träffar på vår klinik är drabbade av sekundär infertilitet. Men siffran är högre totalt sett.

Om jag och min partner har försökt bli gravida med barn nummer två under en längre tid men ännu inte lyckats, när ska vi uppsöka en läkare?

Det är samma som med primär infertilitet. Du måste ha försökt ett år hemma innan du kan uppsöka en läkare. Det är samma regler och samma behandling som gäller. Förutom att du inte nödvändigtvis kan få hjälp från det offentliga. Du har rätt till utredning och behandling via specialistläkarmottagning (insemination), men om du behöver IVF-behandling sker detta i privat regi.

Det beror på att du inte har samma rättigheter som om du hade primär infertilitet. Du har redan ett barn och är inte barnlös. Det beskrivs som en önskan om till exempel barn nummer två, men du är inte barnlös.

Men om kvinnan har en ny partner och de inte har några barn tillsamman och inte kan bli gravida – då definieras det som primär infertilitet.

Hur ser mina chanser ut att bli gravid som sekundärt infertil? Är de större eller mindre än par med primär infertilitet som inte har fött barn tidigare?

Det är en myt att det är en fördel att ha varit gravid tidigare. Det är det nödvändigtvis inte, så jag skulle säga att chansen är densamma.

Rekommenderar du andra behandlingar eller hormoner för sekundär infertilitet än för primär infertilitet? Och om så är fallet, varför och hur skulle de skilja sig åt?

Hela processen ser likadan ut vid utredning och behandling av oförklarlig sekundär infertilitet som vid oförklarlig primär infertilitet. Man undersöker om paret ska börja med IUI eller om de ska gå direkt till IVF.

Vet man något orsakerna till sekundär infertilitet?

Jag upplever att man sällan kan fastställa en orsak. Det är ofta oförklarligt.

Men man kan ha sjukdom som man har haft hela tiden – t.ex. endometrios, som inte störde vid den första gången men som gör det nu. Åldern är ju också en faktor. Du kanske fick ditt första barn vid 34-35 års ålder. Sen dröjer det några år innan du vill ha ett andra barn. Man bör komma ihåg att varje år efter 35 betyder mycket. Faktisk upplever vi också ofta att livsstilen efter det första barnet kan ha förändrats – man motionerar inte och kosten blir på barnets villkor. Och inget av detta är bra för din fertilitet.

Det verkar som om sekundär infertilitet är lite undanskymt. Vill du berätta lite om det?

Det beror på att du enkelt blev gravid och fick ditt första barn. Så du går runt med en känsla av att det är en självklarhet och en förväntan om att det kommer att gå lika lätt andra gången. Och det kan verka nästan ännu mer chockerande och obegripligt.

Det finns stora psykologiska studier som visar att känslorna och önskan om barn nummer två är lika starka som för barn nummer ett.

Du kan bli lika känslomässigt påverkad av att inte kunna få barn nummer två. Du kommer att möta många på din väg som kommer att säga ”det är ju jättebra att du åtminstone har ett barn”, vilket får dig att känna dig osäker på om du ens har rätt att känna något. Då tvivlar patienterna, och tänker att de kanske bara är bortskämda och borde vara glada över vad de har.

Många är också osäkra på hur långt de vill gå för att få fler barn. Det är ett stort dilemma eftersom du gärna vill ge ditt barn ett syskon. Det upplevs som själviskt mot barn nummer ett att inte vilja ta den matchen. Att vara ensambarn är för många förknippat med ensamhet, även om det inte nödvändigtvis är en sanningen.