Läkaren: Det finns en koppling mellan astma och infertilitet

Studier visar att kvinnor med astma är mer benägna att få fertilitetsbehandling än kvinnor utan astma. Finns det någon information om det och vad betyder det för kvinnor med astma?

Skrevet af:

Charlotte Suppli Ulrik

17. april - 2022


Vi frågade professor och överläkare Charlotte Suppli Ulrik om hur astma kan påverka fertiliteten.

Hur hänger astma och fertilitet ihop?

Det är svårt att sammanfatta kort eftersom det finns mycket som vi inte är helt säkra på ännu.

Vi vet att astma är en kronisk luftvägssjukdom där det grundläggande problemet är en inflammation i luftvägarna som gör att luftvägarnas slemhinnor svullnar, vilket gör det svårare att andas.

Astma behandlas huvudsakligen med medicin, inhalerat binjurebarkhormon, som behandlar irritationen i luftvägarna och gör det lättare att andas. Du kan också bli irriterad eller få inflammation i t.ex. näsa, hud och ögon på grund av allergier eller eksem.

Vi intervjuer

Charlotte Suppli Ulrik, professor och
överläkare från lungmedicinska avdelningen
vid Hvidovre sjukhus.

Vad vi vet är att sådana irritations- och inflammationsliknande tillstånd som astma, allergi och eksem sannolikt också kan spridas till livmodern. Så om du vill bli gravid och det lilla befruktade ägget ska sätta sig fast, kan det ha svårare att fästa sig på grund av detta tillstånd. Vi vet från ett antal kroniska sjukdomar där immunförsvaret aktiveras, till exempel vid vissa reumatiska sjukdomar, att det kan påverka möjligheten att bli gravid.

Det är viktigt att nämna att studier visar att de som har astma ändå får lika många barn som de som inte har astma. Så det lyckas alltså med att få barn men det tar ofta lite längre tid.

Kan astma påverka även under graviditeten?

Om du har astma och blir gravid vet vi att det finns en koppling mellan dålig astmakontroll, dvs. många symtom, och risken för att barn föds för tidigt, för små eller liknande. I det sammanhanget är det värt att kontrollera och behandla astman så att du kan undvika dessa komplikationer.

För att klargöra eventuella myter om medicinering och graviditet bör du naturligtvis undvika mediciner så mycket som möjligt om du vill bli eller är gravid. Men när det kommer till astma är det inte problematiskt att inhalera binjurebarkshormon direkt i lungorna i de angivna mängderna. Särskilt när man jämför det med risken för för tidig födsel eller låg födelsevikt.

Hur många blir normalt påverkade?

Upp till 10 procent av den danska befolkningen har astma, så potentiellt påverkar det många människor. Men vi vet det inte med säkerhet ännu. Många har svårt att föreställa sig att astma och fertilitet har ett samband. Men det finns ett samband som är viktigt att vara medveten, särskilt eftersom många astmapatienter inte är så bra på att komma ihåg sina förebyggande mediciner. En av orsakerna är att det kan ta lång tid från det att man slutar med medicinen till dess att symtomen uppträder.

Men tyvärr är det också många som vänjer sig vid att hosta lite mer, att det tar längre tid att återhämta sig från förkylningar, att vara lite mer andfådd osv. Trots att de kan bli symtomfria (och bra behandlade) med förebyggande medicinering.

Du måste alltså ha kontroll över din astma. Studier visar och vi är starkt övertygade om att om du får rätt behandling är det inte astman som gör att du inte får de barn du önskar."

Finns det någon skillnad i ålder eller situation gällande kvinnor med astma och fertilitet?

På Hvidovre har vi studerat en grupp kvinnor med astma som blivit gravida och jämfört dem med en grupp gravida kvinnor utan astma.

  • Bland kvinnor under 35 år var det dubbelt så många av kvinnorna med astma som hade fått fertilitetsbehandling jämfört med gruppen utan astma.

  • I gruppen utan astma var det dubbelt så många av dem som var över 35 år som hade fått fertilitetsbehandling jämfört med dem som var under 35 år.

  • Och i astmagruppen var det tre gånger så många över 35 år som hade genomgått fertilitetsbehandling som de under 35 år.

Därför kan vi dra slutsatsen att astma och ålder tillsammans har ett samband med behovet av fertilitetsbehandling.

Gäller det även för andra kroniska sjukdomar?

Ja, för när kroppen är sjuk prioriterar den bort fertiliteten. Det är ganska självklart. Kroppen tror att det inte är möjligt att bli gravid om kroppen inte mår bra.

På ett sett befinner vi ju oss fortfarande i djurvärlden: Det handlar om artens överlevnad, så det är de starkaste och friskaste som kan föröka sig. Om du frågar naturen är det bättre att du blir gravid tidigt och bara om du är helt frisk.

Hur är behandlingen? Om du behandlas för din astma kan det då med säkerhet ha en positiv effekt på fertiliteten?

Det är mycket enkelt, du måste se till att din astma är under kontroll med rätt medicinering. Då är vi ganska övertygade om att du får dina barn (med eller utan fertilitetsbehandling), men de allra sista bevisen saknas fortfarande.

Påverkar astma även mäns fertilitet?

Det har inte blivit undersökt, så vi vet det inte. Men vi misstänker att det kan ha en inverkan på mäns fertilitet, varför skulle det bara påverka kvinnor? Vissa studier visar till exempel att om män blir överviktiga innan de kommer i puberteten är det mer sannolikt att deras barn utvecklar astma.

Vad är ditt råd till unga kvinnor med astma?

Först och främst bör du säkerställa att det är astma du har och sen att den behandlas så bra som möjligt. Det bör du prata med din läkare om. Jobba mot en punkt där symtomen är så bra kontrollerade som möjligt med lägsta möjliga läkemedelsdos.  Mycket tyder nämligen då på att det blir enklare att bli gravid.