Läkaren: 5 fakta om endometrios

Vet du vad endometrios är? Vi vill ge dig en grundlig genomgång av sjukdomen, när du får den, vilka symtom den ger och vad den betyder för din fertilitet. Läs vidare.

Skrevet af:

wawa

26. juli - 2022


Vad är endometrios?

Endometrios orsakas av att en del av den vävnad som normalt finns i livmoderslemhinnan, av misstag också finns utanför livmodern. Det orsakar inflammation och irritation vilket ger upphov till smärta. Smärtorna är särskilt förknippade med menstruationen. Det kan leda till sammanväxningar i bukhålan och eventuellt till problem att bli gravid. Upp till en av tio kvinnor i Danmark har endometrios. Tyvärr vet inte en stor del av kvinnorna om att det har sjukdomen.


När får du den?

Man uppskattar att minst 10 % av alla kvinnor i reproduktiv ålder har sjukdomen. Av dessa är minst 10 procent tonåringar. Det är ofta här som endometrios uppträder – vissa personer får symtom första gången de får sin mens, för andra kommer det gradvis under åren. Efter klimakteriet försvinner endometrios vanligtvis men ibland kvarstår smärtan.


Symtom på endometrios

Det vanligaste symtomet är svår smärta under menstruationen. Många upplever smärta vid sex och smärta vid avföring och urinering. När du får diagnosen endometrios kan du länge ha trott att all smärta och obehag var normalt. Vissa vänjer sig gradvis vid den ökande smärtan. Och de allra flesta har ingen aning om att det kan bero på en sjukdom. Ett annat symtom som gör att du utreds är att du kanske har problem med att bli gravid.


Behandling och hjälp

Om du misstänker att du har endometrios är det viktigt att boka tid hos en gynekolog. Gynekologen kan undersöka andra orsaker till bäcken- och menstruationssmärtor. En remiss till en gynekolog får du vanligtvis av din egen läkare. Gynekologen pratar med dig och undersöker dig, bland annat genom en ultraljudsundersökning av ditt underliv. Om någonting hittas kan det hända att du bli hänvisad till sjukhus. Behandlingen av endometrios är lika individuell som smärtupplevelsen. Behandlingen kan vara medicinsk hormonbehandling, till exempel i form av p-piller. För många minskar det symptomen vid menstruationen och kan förbättra endometriosen. I svåra fall kan du erbjudas operation, till exempel om det finns många sammanväxningar i bukhålan.


Endometrios och fertilitet

Om du önskar bli gravid är det en bra ide att kontakta din läkare för att få vägledning. Det kan vara svårare att bli gravid om du har endometrios. Det beror bland annat på att äggledarna kan växa ihop och därför inte kan leda ägget in i livmodern. Om du har endometrios och är en av dem som har svårt att bli gravid finns det en mycket god chans att bli gravid med fertilitetsbehandling. Vilken typ av behandling du behöver beror bland annat på din ålder och graden av endometrios.