Fem saker du behöver veta om ägg

Medan mäns spermier förnyas var tredje månad föds du som kvinna med hela din äggreserv. Du kan alltså inte producera nya ägg och vid födseln har du ungefär en miljon ägg.

Skrevet af:

wawa

07. april - 2022


1) En stor del går förlorad under barndomen, så när du når tonåren och får din första menstruation har du vanligtvis cirka 500 000 ägg kvar. I slutändan använder du bara 400-500 ägg, eftersom du genomgår mellan 400-500 menstruationer under din livstid.

2) Dina ägg är inte mogna vid födseln utan mognar först i äggstocken i förbindelse med din menstruation. Normalt mognar ett ägg per månad i en obehandlad menstruationscykel.

3) Äggceller (oocyter) är den största cellen i kroppen och kan ses med blotta ögat – de mäter ungefär 0,15-0,2 mm.

4) Till skillnad från spermier kan kvinnliga äggceller inte förflytta sig på egen hand utan får hjälp av cilier genom äggledaren.

5) Äggen bor i äggstockarna. Medan äggen vilar och väntar på att mogna finns det ett slags molekylärt lim som håller ihop kromosomerna i ägget. Limmet delas sedan under mognadsprocessen. "Limmets" funktion är relaterat till åldern, och ju äldre du blir, desto större är risken att limmet lossnar i förtid under mognadsprocessen. Med andra ord bryts det genetiska materialet ner och detta kan orsaka kromosomavvikelser som kan leda till syndrom som Downs, Turner eller Kleinfelter. Eller göra äggen ofruktbara.