I disse retningslinjene for personvern beskriver vi forhold som gjelder innsamling, behandling og videreformidling av personopplysninger i wawa fertility; inkludert drift og vedlikehold av wawa fertility app, nettsted og relaterte tjenester, ytelser og systemer. Les teksten grundig.

1. Innledning

Formålet med denne informasjonen er å fortelle deg hvordan wawa fertility behandler dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av appen "wawa fertility" og dine rettigheter i den forbindelse.

Appen inneholder alminnelige og sensitive opplysninger om deg. Noen av de mest sensitive opplysningene om privatlivet ditt er de som gjelder din helsetilstand, og vi respekterer det, noe du kan lese mer om i det følgende.

2. Den behandlingsansvarlige

wawa fertility er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i appen. Henvendelser til wawa fertility kan foretas gjennom den kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 10 nedenfor.

3. Hvilken opplysninger behandler vi om deg og til hvilke formål?

Opplysninger

Som ledd i opprettelsen som bruker av appen blir følgende personopplysninger om deg samlet inn og behandlet: navn og e-post. I tillegg kommer de opplysningene du velger å registrere, inkludert opplysninger om legemidler og resepter hvis du ønsker å opprette en medisinpåminnelse.

Formål

Formålet med behandlingen (av dine personopplysninger) er å kunne gjøre appen og de mulighetene den gir for oversikt og støtte ved fertilitetsbehandling osv., tilgjengelig for deg, inkludert:·

  • En personlig assistent som hjelper deg med å holde oversikt over avtalene dine og behandlingsprosessen din.
  • Relevant innhold for deg der du befinner deg i behandlingsprosessen.
  • Oversikt over medisinen din i behandlingsprosessen.
  • Informasjon om behandlingsforløpet og de ulike fasene du skal gjennom.

Du kan opprette en medisinpåminnelse slik at appen sender deg et varsel når det er på tide å ta medisinen din. Medisinpåminnelsen bruker de opplysningene du skriver inn når du legger til medisinen. Du skriver altså selv inn alle opplysninger.

wawa fertility kan ikke holdes ansvarlig for din medisinering hvis meldinger fra medisinpåminnelsen ikke kommer frem til mobilen din, eller hvis du har tastet inn feil opplysninger om for eksempel tid og dose.

4. Rettslig grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger i appen er samtykke, jf. personvernforordningens artikkel 9 andre ledd bokstav a, jf. artikkel 6 første ledd bokstav a.

Det henvises til opplysningene om dette i samtykkeerklæringen du må godkjenne for å kunne bruke appen.

I punkt 7 nedenfor og i samtykkeerklæringen kan du lese hvordan dette samtykket kan tilbakekalles.

5. Hvor får vi opplysningene dine fra?

Når du er logget inn og registrert som bruker i appen, vil du bli bedt om å fylle ut opplysninger om deg selv og behandlingsprosessen din.

Appen henter ikke data om deg fra eksterne kilder. Alle opplysningene som er i appen, er opplysninger som du selv har skrevet inn.

6. Hvem videreformidler eller overlater vi opplysningene dine til?

Vi bruker eksterne leverandører til å hoste servere og opplysningene som finnes der. Som ledd i leverandørenes behandling av opplysninger på våre vegne har vi inngått databehandleravtaler med alle leverandører som oppfyller kravene i personvernforordningens artikkel 28, og som pålegger leverandørene å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak på en slik måte at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og sikrer beskyttelse av dine rettigheter.

Dine oppføringer og registreringer i medisinpåminnelsen og behandlingsoversikten er bare tilgjengelige for deg og er beskyttet med pålogging.

Klinikken du har skrevet inn som klinikken der du får behandling, har ikke tilgang til personopplysningene dine. Du kan alltid få innsikt i hvilke opplysninger vi har om deg – og i visse tilfeller få dem rettet eller slettet

7. Rettighetene dine

For å skape åpenhet om behandlingen av opplysningene dine må vi som behandlingsansvarlig informere deg om rettighetene dine.

Innsynsrett

Du har når som helst rett til å be oss om å informere deg om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det eventuelt måtte være, samt hvor opplysningene kommer fra. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine, kan du sende en skriftlig forespørsel til e-postadressen som er angitt i punkt 10. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være.

Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, ber vi deg å sende en skriftlig forespørsel til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

Rett til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av personopplysningene dine slettet av oss, for eksempel hvis du tilbakekaller samtykket ditt, og vi ikke har noe annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav kan fastslås, hevdes eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

I enkelte tilfeller har du rett til å få begrenset behandling av personopplysningene dine til bare å bestå av oppbevaring, for eksempel hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er riktige.

Rett til dataportabilitet

I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å tilbakekalle samtykke

Du har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket du har gitt oss til behandling av personopplysningene dine. Du kan tilbakekalle samtykket ditt ved å slette profilen din ved å gå til appens innstillinger og klikke på "slett profil ". Samtidig vil det bety at du ikke lenger kan bruke appen. Tilbakekalling av samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tilbakekalling.

Rett til å klage

Du har når som helst rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på wawa fertilitys behandling av personopplysningene dine.

8. Sletting av personopplysningene dine

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du har samtykket i å bruke appen. Vi vil slette personopplysningene dine så snart du sletter profilen din i appen, med mindre vi er pålagt ved lov å oppbevare dem lenger eller hvis det er nødvendig for å fastslå, kreve eller forsvare rettskrav.

9. Sikkerhet

De personopplysningene som du registrerer i appen, er beskyttet med pålogging. Derfor er det høy sikkerhet knyttet til bruk av appen. I tillegg har vi gjennomført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger som behandles i appen, ved et uhell eller på ulovlig måte tilintetgjøres, går tapt, endres eller forringes samt mot at uvedkommende får tilgang til dem, eller at de misbrukes. Bare medarbeidere som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å gjøre jobben sin, har tilgang til disse.

10. Kontakt

wawa fertility er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn om deg og behandles i appen. Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne behandlingen eller ønsker å bruke en eller flere av rettighetene dine som omtalt i punkt 7, kan du kontakte:

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

kontakt@wawafertility.com

Tlf. +45 31 12 70 80

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern