wawas misjon er å hjelpe deg som er i fertilitetsbehandling og støtte deg i forløpet, slik at du kommer deg best mulig gjennom det.

Vi utvikler en app som kan støtte deg i fertilitetsbehandlingen og gi deg en oversikt over alt du trenger i behandlingen. Vi utvikler verktøyet vårt i samarbeid med leger som spesialiserer seg på infertilitet, og sammen med flere tusen kvinner i behandling.

Hva er det vi vil løse?

Som fertilitetspasient er det mye man må håndtere selv, og man er ikke alltid hos sin tilknyttede klinikk. Det er både medisin, overholdelse av inntak, kunnskap om hva du skal gå gjennom, å ha full oversikt over behandlingen og dele den med eventuelle partnere og pårørende. Når du har et møte med legen, er det ikke sikkert at du husker alt som har skjedd siden sist, om medisinen alltid er tatt i tide og hvordan du har hatt det. Alt samtidig som man står i en følelsesmessig situasjon.

wawa vil gjøre alt dette mer håndterlig. Samtidig håper vi å kunne gi klinikken og behandleren informasjon de ellers ikke ville hatt i en behandlingsprosess.

Vi vil skape et bedre datagrunnlag for forskning

Vi ønsker å skape mer kunnskap og data omkring infertilitet for forskning. Av gode grunner utfører man ikke tester på kvinner og barn i fertilitetsbehandling, og derfor mangler man ofte større mengder data til å forske på infertilitet og fertilitetsbehandling.

Med wawas app kan du bidra til å skape et datagrunnlag for fremtidig forskning på infertilitet og fertilitetsbehandling, som kan bidra til å bekjempe sykdommen, effektivisere prosessen og redusere følgene av å være i behandling.

Vi har ikke utviklet wawa fertility alene

Vårt Scientific Advisory Board

sikrer vårt høye faglige nivå

I wawa jobber vi ambisiøst for å endre vilkårene, utvide rammeverket og dele vår kunnskap om fertilitet og infertilitet. Vi har derfor etablert et scientific advisory board som anbefaler og styrker oss i vårt arbeid for å skape et best mulig pasientstøtteverktøy for deg i fertilitetsbehandlingen. De hjelper oss med kunnskap og faglige råd slik at vi kan sikre at wawa-fertilityappen og innholdet i den gjenspeiler virkeligheten du står i underveis i behandlingen – både nå og i fremtiden.

Vil du vite mere?

Våre forfattere

gjør deg og oss klokere

Hos wawa fertility har vi valgt noen dyktige forfattere som har hvert sitt fokus- og interesseområde innenfor fertilitet og infertilitet. Forfatterne tar for seg alt fra forebyggende kunnskap om de ulike behandlingstypene og hvordan man best kan forberede seg før forløpet, til de vanskelige tankene og følelsene som kan oppstå underveis og etter en behandling.

Vil du vite mer om teamet bak wawa fertility?

wawa fertility teamet

Bli kjent med teamet bak wawa fertility

Idéen om wawa fertility kom da Barbara Saouma og Cecilie Hvidberg Jakobsen så hvor vanskelig det var for deres venner og familie å gjennomgå fertilitetsbehandling. Sammen bestemte de seg derfor for å lage en app og et univers som kan hjelpe kvinner og menn i fertilitetsbehandling ved å støtte dem i alle faser av forløpet. Siden da har nye og dyktige krefter kommet til wawa-teamet.

Læger Formidler

Da en gruppe unge leger i 2016 dannet den frivillige foreningen Læger Formidler, var drømmen først og fremst deres å kunne være en rask “førstehjelp” for foreldre med småbarn. De ekspanderte raskt til andre områder og er i dag Internetts svar på “Lægens Bord”, der du får lære mer om deg selv, kroppen din og dine barns helse og sykdommer.

Læger Formidler

Ekspertkunnskap i øyehøyde

Helt fra starten har vi valgt å samarbeide med Læger Formidler fordi de først og fremst står som garantister for et svært høyt faglig nivå. Alt de skriver, kommer fra de dyktige legenes egen kunnskap og interesse for det aktuelle feltet, og alle artiklene har tilknyttet sin egen legefaglige redaktør, slik at den faglige kvaliteten er sikret gjennom hele prosessen. Uansett hvor komplisert emnet er, sørger Læger Formidler alltid for å kommunisere i øyehøyde med deg som leser, så du er sikker på å få alle detaljene med – og faktisk forstå dem.

Vil du lese artikler fra Læger Formidler?

Fertilitetsbehandling

Legen: De fem tingene kvinner ofte spør fertilitetslegen om

Kanskje du også har hørt mange myter og vandrehistorier om hvordan livsstilen påvirker fertiliteten. Livsstilen vår må vel ha en betydning for fertiliteten... ikke sant?

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern