Vi har spurt fellesskapet vårt: Hvordan får man jobb og behandling til å henge sammen?

I forbindelse med vårt søkelys på fertilitetsbehandling og arbeidsplassen har vi spurt alle de tøffe menneskene i fellesskapet vårt om hvordan de har forholdt seg til arbeidsplassen sin under behandling – og hva man kan gjøre for å tilrettelegge bedre. 761 kvinner i behandling har svart på undersøkelsen vår.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

wawa fertility

13. juli - 2022


Mange forteller arbeidsplassen sin om fertilitetsbehandlingen – og det kan skape en ro.

De fleste forteller sjefen om fertilitetsbehandlingen (68 %), mens 32 % forteller at de har valgt å ikke fortelle det til sjefen. Flere kvinner som velger bort dette, forteller at de er redde for at det kan ha negative konsekvenser å være åpen, som f.eks. at man mister oppgaver og ansvar – eller i verste fall mister jobben.


«Jeg har på min nåværende arbeidsplass opplevd at kvinnelige kolleger ble tatt av eller fikk tildelt mindre ansvar så snart de fortalte om en graviditet. Min frykt er å oppleve det samme hvis jeg forteller at vi er i behandling for å bli gravid. Jeg er redd for å bli satt på stand-by i karrieren min – for da kan jeg stå med verken den karrieren eller den familien jeg ønsker meg». Sarah, arkitekt


«Jeg jobber i en bransje hvor det er 97 % menn. Vi jobber hardt og har helst ikke sykedager. Der er ikke en kultur for å snakke om eller ta hensyn til slike «private problemer». Kristina, tømrer


Heldigvis har mange hatt en god opplevelse med å fortelle det til sjefen sin. Det har gitt dem økt fleksibilitet til avtaler på klinikken, og har gjort at de har fått færre sykedager enn de hadde før de var åpne om behandlingen.


«På min gamle jobb var jeg ikke åpen om behandlingen min. Jeg følte ikke at jeg kunne si det til sjefen. Min nåværende sjef er kvinne og har selv barn. Det gjorde det enklere for meg å åpne opp. Jeg har færre sykedager nå enn jeg hadde før. Jeg tror helt enkelt at det har fjernet et mentalt press for meg, og at det nå er enklere å forene behandlingen med jobben min».


Noen bruker egne fridager, andre unngår eller bruker andre «unnskyldninger».

38 % bruker egne fridager når de har bruk for tid eller fridager i forbindelse med fertilitetsbehandling. En del forteller at de ikke var klar over at hvis legen deres har anbefalt dem å ta fertilitetsbehandling før de starter på jobben, så har de rett til fravær uten å bruke fridager, fordi det da handler om sykefravær.


Fakta:
§ 56-avtaler til behandling kan kun handle om fravær til behandling som er anbefalt av legen. Derfor er det en betingelse at en lege har konstatert at det er et behov for behandling. Behandlingen er besluttet på det tidspunktet hvor den behandlende legen og lønnsmottakeren beslutter at en behandling skal starte.


En del av de 62 % som svarte at de ikke bruker av fridagene sine, forteller at de heller vil unngå å ta fri – og så dra tilbake for å jobbe, til tross for at de kanskje har det tungt, eller at de melder inn til arbeidsplassen at de skal «til tannlege eller til lege», noe som føles som en mer legitim grunn for dem. Det betyr faktisk at den manglende samtalen om fertilitetsbehandling på arbeidsplasser betyr at flere medarbeidere ikke føler at de kan være ærlige om hva de gjør.


Fertilitetsbehandling kan bety flere sykedager – hvis man mangler tilrettelegging

48 % forteller oss at de har vært sykemeldt oftere enn normalt under fertilitetsbehandling. Det er ingen hemmelighet at fertilitetsbehandling både kan presse kroppen din og den mentale helsen din.

Spørsmålet er om statistikken ville vært bedre hvis det var en kultur for å snakke om det og bedre tilrettelegging på arbeidsplassen. I hvert fall opplever kvinner som ikke har fortalt sjefen om fertilitetsbehandlingen, oftere sykdom enn dem som har fortalt arbeidsplassen om forløpet.


Kan man som arbeidsplass støtte folk i fertilitetsbehandling?

78 % svarer at det ikke er noe støtte på arbeidsplassen for folk i fertilitetsbehandling – noe som egentlig er utrolig, da alle arbeidsplasser har en holdning og en politikk når det kommer til barsel.

Når vi snakker med kvinnene og spør dem hva som kunne ha vært en god støtte for dem, svarer de fleste at «Hvis virksomheten bare hadde en åpen holdning til at det var helt greit, så ville det vært enklere å si det høyt og snakke om det». Fordi det fortsatt er et tabubelagt emne, så føler mange at det ikke er rom for å ta det opp. De fleste ønsker en mulighet for åpen dialog, slik at man kan prioritere arbeidsoppgaver med sjefen og ha mulighet for fleksible arbeidstider, og slik at man kan komme seg til avtalene sine på klinikken. Hvis det var nevnt i personalhåndboken, ville det for mange skape mer rom for en dialog om emnet.


«Jeg ønsker ikke å gå til avtalene mine i arbeidstiden. Men styres ofte av bestemte tidspunkter og medisin. Så jeg har ikke noe valg. En forståelse for dette, og litt mer fleksibilitet, ville gjort at jeg ikke fikk dårlig samvittighet eller måtte skjule det», Anja, advokat


Andre foreslår å gå til psykolog eller terapeut gjennom arbeidsplassen.


Ja, men påvirker det egentlig jobben din?

Ja, en del. Dessverre mener cirka halvparten av kvinnene i undersøkelsen (47 %) at de ikke kan ivareta arbeidsoppgavene på samme måte som før. Det henger i høy grad sammen med at mange avtaler ligger i arbeidstiden, og det skaper en stressfaktor i hverdagen. Akkurat dette vil en tydelig politikk for fertilitetsbehandling kunne avhjelpe på arbeidsplasser.


Kan man satse på karriere og samtidig være i fertilitetsbehandling?

Dessverre føler litt mer enn halvparten seg utfordret på dette feltet (52 %). Mange forteller at det henger sammen med at det er vanskelig å binde seg til mer ansvar eller si ja til nye oppgaver når man vet (eller i hvert fall håper) at man eventuelt kan bli gravid – og simpelthen fordi det er en for stor ting å håndtere ved siden av å være i behandling.


«Jeg søker meg ikke videre, fordi jeg vurderer at det blir for mange energikrevende ting på en gang. Det føles for usikkert å begynne å endre på fundamentet sitt mens man er i behandling. Jeg har bygget opp ansiennitet og «good will» der jeg er nå. Det gjør det enklere for meg å ikke lenger være «det sterkeste leddet på laget i en periode». Sarah, arkitekt


Så hvis vi spør folk som faktisk er i behandling – hvordan kan vi støtte dem bedre på arbeidsplassene?

Ca. 78 % av svarene handler om åpenhet og forståelse. Hvis det fantes en definert politikk om at det er rom for det i virksomheten og at man skal si ifra til sin nærmeste sjef for å starte en dialog, så ville de fleste hatt et mye bedre forløp – og potensielt med færre negative bivirkninger. Plass til fleksibilitet, forståelse og mulighet for åpen dialog på arbeidsplassen vil altså gjøre det enklere for de fleste i behandling.

Les mer

Fertilitetsbehandling

Vi har spurt wawas fellesskap: Om økonomi og fertilitetsbehandling

Mange sitter med spørsmål om hvordan man klarer den økonomiske delen av fertilitetsbehandlingen. Det er nemlig slett ikke noe alle har råd til. Vi har bedt dere om å dele hvordan dere klarte det.

16. maj - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern