Terapeut: Når man trenger en pause på grunn av belastningen på parforholdet

Kjeft, dårlig kommunikasjon eller taushet? Infertilitet, fertilitetsbehandling og barnløshet er hardt for parforholdet. Å kjempe for å bli gravid er hardt nok i seg selv, men å opprettholde et godt parforhold mens man går gjennom både opp- og nedturer i fertilitetsbehandlingen, har sitt eget sett av utfordringer og kan ryste ethvert forhold. Hør terapeut Mille Duzenius gode råd om pauser i behandling.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Mille Duzenius

09. juni - 2022


Hvis fertilitetsbehandlingen blir for tøft for parforholdet, bør man da ta en pause i behandlingen?

Mange par opplever at parforholdet lider under fertilitetsbehandlingen. Dette kan det være mange grunner til. Hvis stress og konflikter begynner å tære på intimiteten, og de dype samtalene blir færre og færre, så er det kanskje på tide å ta en liten pause fra behandlingen og fokusere litt mer på parforholdet.

Det er svært individuelt om man trenger en pause. Hvis man føler at stressymptomene har tatt overhånd, at man blir mer engstelig eller begynner å oppleve depressive symptomer, så kan det være kroppen som reagerer på den belastende situasjonen, og da kan det være verdt å vurdere en pause.

Snakk med hverandre om opplevelsene og vurderingen deres, og ta gjerne kontakt med fertilitetsklinikken for en samtale om for og imot. Det kommer helt an på hvor dere er i forløpet, og det er alltid en individuell vurdering om det er optimalt med en pause for dere.

Husk fertilitetsbehandlingen har gitt dere en ekstra jobb.

Det er usikkert hvor lenge dere skal være i behandling, så husk å ta vare på dere selv, slik at dere holder ut i lengden.

Det er mye bedre å ta en pause enn å bli så overbelastet at dere ender med å hoppe av.

Hvordan kan man jobbe seg ut av problemene under en pause?

Hvis dere beslutter dere for å ta en pause i behandlingene, så kan det være en god ide å drøfte et tidsperspektiv, slik at det er klart for begge parter. Det gir mer ro å vite hva dere skal forholde dere til, fremfor å bruke pausen på å gå og gruble over når dere er klare til å gå i gang igjen.

 • Gjør ev. en avtale om hvor mye dere skal snakke om fertilitetsbehandlingen mens dere tar pause. Kanskje dere har forskjellige behov for dette.
 • Fokuser på det dere kan gjøre av hyggelige og fine ting sammen. Hva liker dere å gjøre sammen, og hvordan kan dere få enda mer av dette i livet når dere tar pause. Kan dere dra på en liten reise, eller gjøre noen andre ting som dere liker og som er vanskelig å få overskudd til når fertilitetsbehandlingen pågår? Snakk sammen om hva dere trenger i denne pausen og hva dere gjerne vil ha ut av den.
 • Ta gjerne kontakt med venner og/eller familie og plei nettverket i pausen. Det er viktig å ha noen å dele opp- og nedturene med. Mange har tendens til å trekke seg litt tilbake fra sosiale aktiviteter mens de går gjennom behandlingen, så pausen er et opplagt tidspunkt for å komme seg litt ut igjen og få ladet opp de sosiale batteriene.
 • Husk alle de positive tingene dere har i livet og som dere er takknemlige for. Gjør det til en vane å sette ord på dette – si dem høyt. Beslutt dere for å huske alt det positive i den vanskelige situasjonen. Akkurat tar dere pause, så dere kan like godt bestemme dere for å gjøre det beste ut av den.

Skap en forståelse for hverandres måte å oppleve fertilitetsbehandlingen på

Den ufrivillige barnløsheten er en eksistensiell krise for de fleste, og kanskje er det første gang dere opplever en krise sammen. Vi håndterer ofte stress, utfordringer og vanskelige følelser forskjellig i et parforhold, noe som gjør det vanskelig for mange å forstå hverandre og kan skape konflikter. Dette utfordrer dere til å se nærmere på mestringsstrategiene deres, slik at dere kan bli bedre i stand til å håndtere denne livskrisen sammen.

Dere har en mulighet til å bli nysgjerrige på hverandre, hverandres tilknytningsmønstre og deres måte å mestre vanskelige situasjoner på.

Å oppleve og mestre ting forskjellig betyr ikke at den ene parten har mer rett eller feil – det betyr bare at dere er forskjellige.

Hvis dere kan lære å akseptere dette, kan det være første skritt for å minske mange konflikter. Ta ev. kontakt med en profesjonell som kan støtte dere i dette arbeidet. Ikke vent til problemene blir for store – det er bedre å forebygge.

Når vet man om man i forholdet er klar til å starte opp i behandling igjen?

Det er svært individuelt når dere er klare til å starte opp behandlingen igjen etter en pause. Kanskje kommer aldri dagen hvor dere kjenner at dere er 100 % klare – det er jo helt forståelig, ettersom dere kanskje helst ønsker å unngå det vanskelige. Andre kan ha vanskelig for å holde ut pausen, fordi man kan føle at klokken tikker, eller at det er utfordrende å ikke kunne gjøre noe aktivt.

Igjen er det viktig å snakke sammen og å kjenne inni seg hva som føles riktig for deg/dere. Hvis dere har vanskelig for å kjenne etter, så kontakt en profesjonell som kan gi dere redskaper til å lære å ta de vanskelige beslutningene.

Hva hvis man ikke er enige, hvis den ene vil starte og den andre ikke føler seg klar?

Det hender innimellom at par er uenige om prosessen. Dette kan være et svært følelsesladet emne som kan skape store konflikter og usikkerhet i parforholdet.

Dette må dere selvfølgelig snakke om sammen.

Sørg for å sette av tid til denne samtalen på et tidspunkt hvor dere har overskudd. Det skal ikke være før sengetid eller like etter jobb når begge parter kanskje er trøtte og utmattede. Finn et godt tidspunkt til den viktige samtalen.

Dere kan ikke tankelese, så det er avgjørende at dere får satt ord på det dere tenker og føler. Forklar tydelig hvorfor du ikke er klar til å gå videre i forløpet. Prøv å sette ord på hva du frykter og bekymrer deg for. Hva handler det om? Hva skjer inne i dere?

Lytt til hverandre og prøv å være åpen og respektfull overfor det partneren din sier – også selv om du er redd for konsekvensene og for å ikke få rett. Hvis dere prøver å forstå hvor konflikten bunner, så er det oftere lettere å finne en løsning.

Husk at den ene parten ikke har mer rett enn den andre.

Dere kan også prøve å analysere fordelene og ulempene ved å gå i gang igjen. Skriv ev. ned, så det blir tydeligere for dere begge. Snakk om hva som har størst betydning for dere og finn den beste løsningen for dere begge, slik at begge føler seg respektert og forstått.

Gjensidig akseptable løsninger kan aldri nås uten ordentlig kommunikasjon og en dyp forståelse av konflikten.

Hvordan kan man best gjenfinne nærværet og kontakten med hverandre etter en vanskelig periode i fertilitetsbehandling?

Gode råd til å finne nærvær og kontakt:

 • Husk at det er helt normalt at parforholdet og sexlivet deres blir påvirket under fertilitetsbehandlingen. Vær tålmodig og omsorgsfull overfor deg selv, og snakk med partneren din om tankene og følelsene dine. Det er uhensiktsmessig å la bekymringstakene dominere, så si heller til deg selv at det er normalt, og at det bare er en liten periode i deres lange liv sammen.
 • Fokuser på det dere kan gjøre av hyggelige og fine ting sammen. Hva liker dere å gjøre sammen, og hvordan kan dere få enda mer av dette inn i livet mens dere er i fertilitetsbehandling. Lag ev. en liste sammen.
 • Sett av tid minst én gang i uken hvor dere får mulighet til å snakke sammen om behandlingsforløpet deres. Hvordan går det, hvordan har dere det – hva er vanskelig? Lytt åpent til hverandre i stedet for å begynne å løse hverandres problemer og bekymringer. Bare LYTT!
 • Gi uttrykk for hva dere tenker og føler – og fortell hverandre hva dere trenger fra den andre. Spør «Hvordan støtter jeg deg best mulig?»
 • Hvis sexlivet er utfordrende, så bli enda bedre til å holde hverandre i hendene, kysse eller gi hverandre en deilig massasje. Snakk om hva dere liker, og hva dere vil ha mer av
 • Pass godt på dere selv – sørg for å holde dere sunne og få nok søvn. Delta i morsomme aktiviteter og snakk til deg selv som du ville ha snakket til en god venn. Å være god mot dere selv vil gi dere en bedre grunnfølelse og mer overskudd til dere selv, og dermed også parforholdet deres.
 • Gå ev. i parterapi, hvor dere har mulighet til å lære mer om mønstrene deres og strategier å mestre livet generelt. Det er en kjempegod mulighet til å bli enda bedre til å forstå hverandre, og dermed også skape bedre kontakt og kommunikasjon. Dette får dere også bruk for når dere er ferdig med fertilitetsbehandlingen.

Kan man bruke utfordringene man møter i fertilitetsbehandlingen til å komme sterkere ut på den andre siden?

De fleste par som har gått gjennom fertilitetsbehandling, har opplevd å stå i en eksistensiell livskrise med mange vanskelige belastninger. Dette kan også påvirke senere graviditeter.

Den gode nyheten er at forskning viser at til tross for all denne belastningen som fertilitetsbehandlingen medfører, så kan det å gjennomgå en fertilitetsbehandling faktisk også være en fordel, hvis man tillater seg det.

Disse parene har nemlig ofte vært tvunget til å lære seg å bli enda bedre kjent og lære nye ferdigheter til å håndtere problemer. De fleste har kommet i kontakt med nye følelser og har fått erfaringer som kanskje har gitt innblikk i helt nye sider av dem selv.

De har kanskje vært nødt til å lære å kommunisere mer konstruktivt og få innarbeidet nye mestringsstrategier, noe som kan være en fordel for paret i fremtidige utfordringer.

Sørg for å få snakket godt med partneren din gjennom hele fertilitetsforløpet, noen i nettverket ditt eller med en profesjonell. Hva har vært særlig belastende for deg i forløpet ditt? Hva har du lært som du vil ta med deg, og hva ønsker du å gi slipp på?

Hvis du opplever at fertilitetsbehandlingen er for krevende, så ta kontakt med en psykolog eller terapeut som kan støtte deg i å bearbeide opplevelsene dine.

Vil du lese mer?

Mannlig fertilitet

Forskeren: Det kan være sammenheng mellom fertilitet og livsstil hos menn

Hvordan påvirker livsstilen din fertilitet som mann? Kan en mann gjøre noe for å forbedre sin sædkvalitet, eller må man leve med det man er født med? Vi har spurt en forsker om svar.

06. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

 • Facebook
 • Instagram

Databruk og personvern