Statistikk: Hva er sannsynligheten for graviditet?

Vi vet at statistikken er noe av det første kvinner og par begynner å undersøke når de skal begynne med fertilitetsbehandling. Vi har laget en oversikt med statistikk du kan få bruk for, ut fra din behandlingsform.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

wawa

16. maj - 2022


Hva er sannsynligheten for graviditet?

Sannsynligheten for at du/dere får ett eller flere barn etter behandling, er omkring 70 %. Men det er viktig å si at sjansene for å bli gravid etter fertilitetsbehandling varierer fra par til par. Særlig kvinnens alder har stor betydning for graviditetssjansen. Kvinner i begynnelsen av 20-årene har nesten dobbelt så stor graviditetssjanse per behandling som kvinner som har fylt 35 år. Tallene dere finner her, er derfor gjennomsnittstall.

Resultater ved inseminasjon

Ca. 20 % oppnår positiv graviditetstest etter inseminasjonsbehandling. Herav er ca. 10 % bare forbigående gravide (biokjemisk graviditet) og ca. 2 % er gravide utenfor livmoren. Noen vil oppleve tidlige graviditetstap før ultralydundersøkelse i uke 7. Det er det samme for graviditeter som lykkes uten fertilitetsbehandling.

Sjansen for graviditet med et levende foster ved ultralydundersøkelse i uke 7 er ca. 15 % per behandling. Jo yngre kvinnen er, jo bedre resultater. Etter denne undersøkelsen er risikoen for abort liten (under 5 %). Ca. 5 % av dem som føder, får tvillinger.

Knapt 40 % av dem som begynner inseminasjonsbehandlinger, oppnår levedyktig graviditet etter en eller flere behandlinger. Resten blir tilbudt IVF-behandling.

Resultater ved IVF/ICSI

Per påbegynt IVF/IVSI er sjansen for å oppnå en positiv graviditetstest ca. 35 %, og sjansen for graviditet med et levende foster ved ultralydundersøkelse i uke 7 er ca. 20 %. Sjansen er litt høyere for yngre kvinner og lavere for eldre kvinner.

Hver gang det legges opp et befruktet egg, er sjansen for at graviditetstesten er positiv, omkring 45 %. Her vil det være ca. 10 % midlertidig gravide (biokjemisk graviditet), og ca. 2 % er gravide utenfor livmoren. Det er akkurat det samme som vi kjenner fra graviditeter utenfor fertilitetsbehandling.

Noen opplever tidlig graviditetstap før ultralydundersøkelse i uke 7. Sjansen for graviditet med et levende foster ved ultralydundersøkelse i uke 7 er ca. 30 % pr. eggopplegging. Etter denne undersøkelsen er risikoen for graviditetstap liten (under 5 %). Ca. 4 % av dem som føder, får tvillinger.

Gode befruktede egg (også kalt blastocyster) som ikke brukes i behandlingen, fryses ned. Det er mulig å fryse en eller flere blastocyster etter ca. halvparten av egguttakene.

Kan en behandling bli avbrutt?

Ved ca. 8–10 % av IVF-/IVSI-behandlingene avbrytes forløpet før egguttaket. Det kan være at for få egg har blitt stimulert frem. Det kan også være at du eller partneren din har vært syke.

I tilfeller hvor det tas ut egg, vil det i ca. 15 % av tilfellene ikke være brukbare egg til opplegging, enten fordi eggene ikke blir befruktet eller fordi de deler seg feil. Da kan det ikke legges opp egg i denne syklusen. Hos ca. 5 % vil legen vurdere at tilbakeleggingen av et befruktet egg bør utsettes en måned. Da fryses alle de gode befruktede eggene i stedet ned til senere bruk.

Resultater ved FET. Altså bruk av tinte befruktede egg (blastocyster)

Sjansen for graviditet etter behandling med befruktede egg som har vært frosset ned og tint, er gode. For det første overlever nesten alle blastocystene fryse-tine-prosedyren (ca. 97 %).

Sjansen for graviditet med et levende foster er omkring 28 % per opplegging. Vi legger kun tilbake én blastocyste av gangen, og tvillingraten er lav (under 2 %).

I ca. 3 % av frysebehandlingene avbrytes forløpet før tining.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Fertilitetsbehandling

Legen: hvilken behandling er riktig for meg?

Du er ferdig med utredning – hva nå? Nå har du sikkert mange spørsmål allerede. Hvilket behandlingsalternativ er riktig for deg? Og hva betyr de mange forkortelsene?

30. marts - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern