Lektor i psykologi: Det er en myte at man ikke kan være i sorg når man mister et foster tidlig i graviditeten

En kvinne som mister fosteret tidlig i graviditeten, kan oppleve de samme følelsene og den samme sorgen som en kvinne som mister det i tredje trimester. For sorgen er individuell og forholder seg ikke proporsjonalt til lengden av graviditeten.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Lise Holck

30. marts - 2022


wawa ser nærmere på psyken.

Selv om 25-30 % opplever ett eller flere graviditetstap, er det ikke noe vi snakker om. I artikkelen kommer Lise Holck med noen råd om hvordan vi kan gi sorgen et uttrykk.

Graviditetstap er den vanligste graviditetskomplikasjonen. Mellom 25 og 30 % opplever én eller flere graviditeter som ender i et tap. Ca. 2 % av alle kvinner opplever tre eller flere graviditetstap.

Dermed er vi mange som har opplevd å miste et foster, og dessverre også mange som har opplevd flere tap. Vi snakker bare ikke om det fordi det er forbundet med stor sårbarhet å åpne opp om et graviditetstap. Dessverre betyr dette at det ofte følger en ensomhet med tapet, som forsterker det som på forhånd er så følelsesmessig vanskelig.

Om forfatteren

Lektor i psykologi og fast rådgiver
i Landsforeningen for Ufrivillig
Barnløse, der hun gir
medlemmene råd om de psykologiske
aspektene ved ufrivillig barnløshet.

Å miste en ønsket graviditet, uansett hvor tidlig eller sent tapet skjer, vil være et betydelig tap, og de fleste vil oppdage at tapet er forbundet med sorg.

Hvordan den enkelte opplever sorgen, er individuelt fordi det kan avhenge av ulike forhold, for eksempel hvor lang tid det tok å bli gravid, hvordan forløpet frem til graviditeten var, om det er andre levende barn, om kvinnen har mistet et foster før, om man er i parforhold og hvordan parforholdet fungerer, kvinnens alder og den betydning graviditeten og barnet har hatt for henne.

Dermed er det ikke lengden på graviditeten som har betydning for sorgen man står overfor etter et graviditetstap. Selv om mange kan oppleve at det ikke føles helt legalt å være i sorg over et tap som har skjedd tidlig i graviditeten – og kanskje til og med så tidlig at ennå ingen visste om graviditeten.

Det er en myte at man ikke kan være i sorg når man har mistet et foster tidlig i graviditeten.

En kvinne som mister fosteret tidlig i graviditeten, kan oppleve de samme følelsene som en kvinne som mister det i tredje trimester. Selv om barnet ikke har vært like lenge sammen med kvinnen i livmoren, er det stadig et bånd, og det båndet er ikke mindre betydningsfullt.

Kanskje båndets styrke en annen for kvinnen i tredje trimester, fordi hun har merket barnets bevegelser i kroppen. Men sorgreaksjonen kan være nøyaktig den samme; i begge tilfeller er barnet hennes dødt. Og det er ikke bare et foster hun mister. Det er også alle de drømmene, håpet og forventningene som knyttet seg til barnet hun mister. På en måte sørger hun over fremtidsdrømmene som ikke blir realisert.

Bli kjent med sorgen, og gi den et uttrykk

Det er svært forskjellig hvordan vi opplever sorg, og hvordan vi sørger. Det er ingen riktig eller feil måte å være i sorg på. Det er heller ikke noen spesifikk tidslinje en sorgprosess følger. Det er veldig individuelt.

I vår kultur har vi ikke så mange ritualer for å sørge over babyer som ikke har fått lov til å leve. Dette betyr at det kan være vanskelig å finne både ord for og plass til sorgen. Kanskje spesielt hvis tapet har skjedd tidlig i graviditeten, slik at det ikke er en fysisk kropp å sørge over.

Det kan føles som om man ikke har rett til å sørge fordi ingen kan se et bevis på det store tapet man har lidt.

Og det kan etterlate en følelse av stor ensomhet midt i sorgen

For å nærme seg sorgen og langsomt bearbeide tapet kan det være nyttig å bli litt kjent med sorgen og gi den et uttrykk. Så kan den med tiden finne en plass på innsiden.

For noen kan det være å lage et ritual eller et minnested ved for eksempel å plante et tre eller en blomstrende busk i hagen. For andre kan det være nyttig å sette ord på den betydningen barnet hadde og har og skrive et brev til barnet om alle drømmene og håpet man hadde for det.

For mange kan det også være nyttig å komme sammen med andre som har mistet et foster – for eksempel i en nettverksgruppe for kvinner som har opplevd graviditetstap. Ofte oppstår det en umiddelbar forståelse for hverandres situasjon, følelser og tanker i en slik gruppe. Det kan lindre smerten og ensomheten å være sammen med andre som forstår hva man går gjennom fordi de bærer på en lignende sorg.

Det er alltid viktig å snakke med noen om følelsene og tankene man bærer på – spesielt hvis man opplever å bli veldig berørt eller sjokkert over det som har skjedd. Det kan være et familiemedlem, en venn eller venninnen man stoler på, og som er flink til å lytte, eller det kan være en profesjonell som kan bidra til å bearbeide sorgen.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Läs mer

Diagnoser

Forsker: Få svar på noen av de oftest stilte spørsmålene om graviditetstap

Er sorgen mindre ved tidlige graviditetstap enn ved sene? Kan ens livsstil være årsaken til abort? Og er det generelt en større risiko for å miste en graviditet hvis man er i fertilitetsbehandling? Les her.

30. marts - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern