Legen: Hvordan forstår jeg “eggreserve” og “eggkvalitet”?

“Eggresrve” og “eggkvalitet” er to begreper som du kanskje vil støte på ved utredningen eller i behandlingen. Men hva betyr de for fertiliteten din?


This article is also available in:

Dansk,

Deutsch,

Svenska


Skrevet af:

Anna Grynnerup

29. november - 2021


I artikkelen forteller legen Anna Grynnerup oss om hva egg- og eggkvaliteten betyr for kvinners fertilitet – og om du for eksempel kan forutsi din fertile alder hvis du kjenner verdiene.

Har du noen gang hørt om begrepet eggreserve? Det høres ut som en liten bank fylt med egg – og i prinsippet er det også det. En 'besparelser' du er født med og som mer eller mindre raskt tømmes til du når overgangsalderen.

Hvis du har blitt utredet, har du uten tvil hørt om begrepet “AMH”-verdi, som måles på en blodprøve. Og det er denne vi som leger bruker som indikator for eggreserven din, gjerne sammen med en skanning.

Hva betyr “eggreserve” for meg?

Kvinnenes egg blir dannet allerede mens hun bare er et foster. Etter fosterlivet danner hun ikke flere egg.

Så eggene du har, er en slags bankkonto av eggceller som det vil bli brukt av resten av livet til kontoen er tom. Du er født med rundt 1 million eggceller, og man skulle tro det var mer enn nok. De aller fleste eggcellene vil imidlertid gå til grunn av seg selv som en helt naturlig prosess.

Om forfatteren

Anna er lege og en del av Læger
Formidler. Har lenge jobbet ved
gynekologisk-obstetrisk avdeling ved
både Hvidovre og Rigshospitalet, der hun
blant annet har forsket på AMH-målinger
for å måle eggreserven hos kvinner.

Når puberteten starter og du blir fertil, vil det dermed “bare” være ca. 400 000 eggceller igjen. Eggcellene fortsetter å gå til grunne, og selv om du kanskje har ca. 400 eggløsninger i løpet av livet, vil det ikke være flere egg igjen når du blir 50 år. Selv om du man bremser antall eggløsninger, for eksempel ved å ta p-piller eller være gravid, kan man ikke hindre at eggcellene går til grunne.

Hvordan skal jeg forstå blodprøven min når det gjelder eggreserve?

Eggreserven kan måles ved en hormonblodprøve som kalles antimüllerhormon, AMH. AMH produseres i de små (tidlige) eggblærene (folliklene) i eggstokkene.

En annen måte å vurdere eggreserven på er å telle det synlige antallet eggblærer (antrale follikler) i eggstokkene ved ultralydskanning gjennom skjeden. Dette tallet representerer antallet eggblærer som “modnes” fra eggstokkene i forbindelse med eggløsning. Mange eggblærer gjennomgår tidligere modning, men bare én gjennomgår eggløsning.

Ved å bruke kunnskap både om AMH-nivået i blodet og/eller antallet eggblærer kan jeg som lege få en indikasjon på hvor stor eggreserve du har. AMH gir informasjon om størrelsen på eggreserven, men forteller ikke noe om kvaliteten på eggene eller om du har eggløsning. For eksempel har kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) oftest svært høy AMH, som ligner en stor eggreserve, men er ofte infertile/subfertile da de ikke alltid har eggløsning.

For praktiske formål brukes AMH (sammen med kunnskap om antall eggblærer) til å forutse hvordan eggstokkene vil reagere på hormonstimulering ved fertilitetsbehandling. Da kan vi individualisere behandlingen slik at du bare får den dosen som er nødvendig for å modne et tilstrekkelig antall eggblærer uten å overstimulere eggstokkene. Men vi vet at AMH først og fremst kan forutse responsen på hormonstimuleringen, mer enn selve sjansen til å bli gravid.

Kan jeg bruke AMH-verdien til å forutse min “fertile alder”?

Hvis du ikke er i fertilitetsbehandling, men bare ønsker å kjenne eggreserven for å vite hvor fertil du er og “hvor lenge” du har igjen som fertil, har forskningen dessverre vist at AMH-målinger ikke er egnet til det formålet. Den kan ikke gi et avgjørende svar, og du kan risikere unødig bekymring hvis du får et lavt AMH-tall og tror du er infertil eller omvendt falsk trygghet hvis en høy AMH-måling får deg til å tro at du ikke vil få problemer med å bli gravid.

Det er min klare anbefaling at det bare er gjennom fertilitetsspesialister. f.eks. en lege fra en fertilitetsklinikk eller en fertilitetsrådgivningsklinikk, at du får en tolkning av AMH-prøven.

Generelt kan jeg si at hvis AMH er lav, er det indikasjon på at du har få egg igjen, noe som kan være et dårlig prognostisk tegn hvis du som kvinne må gjennomgå fertilitetsbehandling

Hva betyr så “eggkvalitet”?

En svært viktig parameter er ikke bare eggreserven, altså antallet. Kvaliteten på eggene er minst like viktig! I tillegg til at antall egg avtar med alderen, reduseres også kvaliteten på eggcellene. Eggene er jo like gamle som deg selv, og de mange årene “på baken” øker risikoen for at eggene ikke kan befruktes og bli til en graviditet og til slutt et levende barn. Med alderen øker risikoen for kromosomfeil, og risikoen for graviditetstap er også vesentlig. I en stor dansk studie har man funnet at hos kvinner på 42 år var risikoen for spontanabort 55 %, mens den hos unge kvinner (mellom 20 og 24 år) var på 9 %. Den avtagende fertiliteten som kommer med alderen, er antagelig både et uttrykk for at antallet og kvaliteten på eggene avtar parallelt.

Hva betyr eggreserve og eggkvalitet for fertiliteten min?

Begge faktorene betyr at din alder som kvinne antakelig er den viktigste faktoren for om du klarer å bli gravid. I tillegg til at antallet av og kvaliteten på eggcellene avtar, vil stigende alder også øke risikoen for andre sykdommer som kan påvirke fertiliteten, for eksempel stoffskifteforstyrrelser, muskelknuter i livmoren, seksuelt overførbare sykdommer, kreft og endometriose.

I nakne fakta betyr dette at den månedlige sjansen for å bli gravid bare er halvparten så stor i midten av trettiårene som i tjueårene. Etter 40 år kan bare en av tre kvinner bli gravid, og hvis det skjer, er risikoen for graviditetstap ca. 50 %.

De nedslående tallene gjelder ikke bare for kvinner som prøver å bli gravide på naturlig måte. Undersøkelser har vist at alderen er avgjørende for om fertilitetsbehandling ender med et barn. Store danske undersøkelser har vist at sannsynligheten for å få barn fem år etter påbegynt fertilitetsbehandling ligger på nesten 80 % hvis behandlingen starter før kvinnen har fylt 35 år. Dette faller til 61 % hvis kvinnen er 35-40 år gammel, mens sannsynligheten for et barn innen fem år er nede på 26 % for kvinner over 40 år.

Med andre ord får 39 % av kvinner mellom 35 og 40 år og 74 % av kvinner over 40 år ikke barn - til tross for fertilitetsbehandling.

Når kommer jeg i overgangsalderen?

Generelt begynner det lave antallet eggceller å bli et problem i forhold til å kunne bli gravid fra rundt midten av trettiårene, men dette er svært individuelt fra kvinne til kvinne. De fleste kvinner vil oppleve gradvis redusert fertilitet fra rundt 10 år før de kommer i overgangsalderen.

Kvinner kommer i snitt i overgangsalderen når de er 52 år. Det vil si at eggløsning og menstruasjon stopper helt - og dermed ryker også fertiliteten. Derfor vil kvinner fra førtiårene ha en lang periode der de stadig har regelmessige menstruasjoner, men kan ha svært vanskelig for å bli gravide. Det er imidlertid store forskjeller fra kvinne til kvinne, og du som kvinne kan ikke vite nøyaktig når fertiliteten din opphører. Vi har alle hørt historier om kjendiser som ble gravide i slutten av 40-årene - og det er absolutt ikke umulig heller. Men det er ingen garanti for at det også gjelder deg.

Men kan man ikke få undersøkt eggreserven og dermed “smugtitte” inn i fremtiden og se når ens fertilitet opphører, tenker du? Svaret er både ja og nei: Ja, man kan godt måle eggreserven, men nei, dessverre kan det ikke gi et nøyaktig svar på hvor lenge du kan bli gravid.

Læger Formidler garanterer bare riktigheten, bevisene og det faglige belegget i artikler de selv har skrevet. Du kan lese mer om dem her.

Referanser:
Pilsgaard F, Grynnerup A, Løss K, Pinborg A. Klinisk anvendelse af antimüllersk hormon i fertilitetsbehandling. Ugeskr Læger. 2017;
Pinborg A, Nielsen H, Bojer D, Hansen B. Nedsat frugtbarhed (Infertilitet). I: Patienthåndbogen
Vidensrådet for nedsat frugtbarhed 2000

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Läs mere

Kvinnelig fertilitet

Legen: Kvinne, kjenn din syklus

En gang i måneden blir de aller fleste av oss oppmerksomme på vår fertilitet; når menstruasjonen kommer – eller uteblir. Forstå den kvinnelige syklusen, én gang for alle.

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern