Legen om: medisinert vs. ikke-medisinert FET

FET står for Frozen embryo transfer. Det er behandlingstypen som foregår med egg som har vært nedfrosset etter en ICSI- eller IVF-behandling, eller hvis du f.eks. behandles med donoregg. En av fordelene ved å fryse ned befruktede egg til senere, er at du unngår ytterligere hormonstimulering og egguttak.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

wawa fertility

29. maj - 2022


Av Marie Louise Wissing, overlege, Phd. Fertilitetslege, Aleris-Hamlet Fertility.

Fortell litt om FET-behandling og de forskjellige måtene behandlingen kan utføres på

En frysesyklus har som formål å forberede endometriet – altså livmorslimhinnen – til å ta imot det befruktede egget Overordnet er det 2 forskjellige prinsipper for frysesykluser:

  • Enten bruker man eggstokkens egen produksjon av østrogen og progesteron til å forberede endometriet

  • Eller så tilfører man østrogen og progesteron utenfra.

Hvis man bruker eggstokkens egen produksjon av østrogen og progesteron, kan dette enten gjøres i en naturlig syklus hvor man følger den modnede eggblæren med ultralyd. Ofte gir man en eggløsnende sprøyte når den modne eggblæren er 17–18 mm. Egginnsettingen planlegges til 6–7 dager etter den eggløsnende sprøyten.

Hvis syklusen er uregelmessig, kan man tilføre litt eggmodnende hormon fra starten av syklusen. Dette kalles en stimulert syklus.

Det er også en tredje behandlingsform av FET. Hvis den naturlige eller stimulerte syklusen ikke er mulig eller optimal, kan man forberede endometriet med en programmert syklus. I en programmert syklus skjer det ingen eggblære-utvikling, og både østrogen og progesteron tilføres utenfra: Fra syklusdag 2 starter man med østradiol-tilskudd, enten som tablett eller plaster. Typisk skanner man etter 10–13 dager for å se om endometriet har utviklet seg. Når endometriet er minst 7 mm tykt og i tre lag, starter man med progesterontilskudd. Progesteron kan gis som vagitorier og/eller som innsprøytning.

Er det noen fordeler eller ulemper ved de forskjellige FET-formene?

Fordelen ved den naturlige og den stimulerte syklusen er at man har en modnende eggblære som i den første delen av syklusen produserer østrogen, som får endometriet til å vokse. Etter eggløsning omdannes den modne eggblæren til «det gule legeme» (corpus luteum), som også produserer progesteron, som er avgjørende for at blastocysten kan implantere. Utover progesteron produserer det gule legeme også en rekke stoffer kalt relaksiner, som hjelper til en sunn utvikling av morkaken. Derfor har man lavere risiko for forhøyet blodtrykk og/eller svangerskapsforgiftning senere i graviditeten hvis man har det gule legeme når man blir gravid.

I den programmerte frysesyklusen har man ikke et gult legeme, og dermed ingen produksjon av relaksiner. Til tross for dette er graviditetsraten lik for programmert frysesyklus og naturlig/stimulert frysesyklus. Den relative risikoen for svangerskapsforgiftning senere i graviditeten er likevel høyere ved programmert frysesyklus.

Hvordan finner man frem til hvilken behandlingsform som er den riktige?

Hvis man har en regelmessig syklus eller hvis man ved lett hormonstimulering kan fremmodne en eggblære, så vil førstevalget ofte være naturlig/stimulert FET.

Programmert FET brukes hos kvinner med ingen eller lav eggreserve, da man ikke kan regne med at det vil modnes en brukbar eggblære. Programmert FET kan også brukes hos kvinner med regelmessig syklus og/eller god eggreserve. Det kan være at kvinnen har prøvd naturlig eller stimulert FET uten hell, eller at man av andre årsaker trenger å styre syklusen helt nøyaktig.

Er det forskjell på graviditetssjansene i de forskjellige FET-typene?

Graviditetssjansen er den samme i naturlig syklus, stimulert syklus og programmert syklus. Nyere studier tyder som sagt på at den relative risikoen for forhøyet blodtrykk og/eller svangerskapsforgiftning kan være høyere ved programmert frysesyklus.

Er det forskjell på symptomene for de forskjellige FET-typene?

I en naturlig frysesyklus vil man ikke ha andre symptomer enn det som kommer av eggløsning og graviditet. Ved stimulert syklus og programmert syklus kan man oppleve bivirkninger av medisinen, f.eks. lokal irritasjon etter progesteron-vagitorier.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Fertilitetsbehandling

Oversikt over medisinkategorier og hva de gjør i kroppen din

Vi gir deg en oversikt over de ulike typer medisiner du vanligvis får i fertilitetsbehandling, hva de hjelper deg med og hvordan du kan oppleve dem i kroppen din.

15. januar - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern