Legen: Hvorfor velger man nedregulering for noen kvinner, og ikke for andre?

Mange kvinner i lang protokoll er ikke er helt sikre på hvorfor legen har anbefalt nettopp den behandlingen. Vi tar en prat med lege Marie Louise Wissing og blir klokere på lang protokoll og nedregulering, og hvorfor man anbefaler det til noen kvinner.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Marie Louise Wissing

25. juli - 2022


Intervju med Marie Louise Wissing, Aleris-Hamlet Fertility


Noen kommer i kort protokoll, mens andre kommer i lang protokoll med nedregulering. Hvordan kan det ha seg?

Førstevalget for de fleste pasienter vil være kort protokoll, som utgangspunkt fordi det gir færre bivirkninger. Samtidig er graviditetsraten like god ved kort protokoll som den er ved lang protokoll. Det kan være en tendens til at man får ut flere egg ved lang protokoll, men det gjenspeiles ikke i en større sjanse for graviditet. På bakgrunn av dette har man som regel kort protokoll som førstevalg.


Hvem velger vanligvis lang protokoll?

Det må være en veldig god grunn til å velge lang protokoll. For eksempel kan man få bedre resultat med lang protokoll hos kvinner som i kort protokoll raskt utvikler få, dominante follikler, såkalt «follikel-dominans».

Follikkel-dominans betyr at det er 1–2 eggblærer som spurter av sted og blir raskt klare til eggløsningssprøyten. Noen ganger ser man en del mindre eggblærer som kunne ha kommet med, men som simpelthen ikke har kunnet vokse fordi de har blitt undertrykt av noen få sterke og dominante eggblærer. Disse kvinnene kan ha godt av lang protokoll for å sikre at flere eggblærer vil få en sjanse til å vokse.

Noen mener (men det er svært omdiskutert, og mange er uenige) at lang protokoll er fordelaktig ved endometriose. Men det betyr ikke automatisk at man bør ta lang protokoll når man har endometriose – det er mange faktorer som spiller inn.


Hvis det handler om praktiske ting som f.eks. klinikkens planlegging, kan jeg da spørre om jeg kan slippe dette?

Ved lang protokoll kan man muligens styre litt bedre når egguttaket skal skje. Men det er ingen garanti. Det kan uansett være like tilfeldig når eggblærene er klare som ved kort protokoll. Så det er ikke et særlig godt argument for å kjøre lang protokoll.

Men ja, det er selvsagt helt ok som pasient å spørre om dette.

Det er viktig å huske at graviditetsraten er like god i kort og lang protokoll. Det er kun fordi den lange er litt mer krevende (og lengre) for pasientene.


Er det en grunn til å foretrekke kort protokoll fremfor lang protokoll?

For det første slipper man de to ukene med nedregulering i kort protokoll, og ja, kort protokoll er jo kortere, fordi den følger den naturlige syklusen. Det blir kortere tid med medisin. Hvis man har stor risiko for overstimulering (f.eks. hvis man har PCOS), har man i den korte protokollen mulighet for det man kaller agonist-trigger. Altså at man ikke trigger eggløsningen med Ovitrelle (recombinant hCG), men med en agonist, som frigir LH. Det gir ikke like stor risiko for overstimulering som hvis man gir Ovitrelle. Det kan man kun gjøre i kort protokoll. Det er alltid unntak, for det er selvfølgelig også andre ting som kan gjøre at man velger å kjøre lang protokoll.


Kan det være en situasjon hvor man skifter mellom å være i kort og lang protokoll?

Ja, man kan forestille seg at man har startet i kort protokoll, men ikke har reagert godt på denne. I så tilfelle kan en kort protokoll gå over i en lang protokoll, hvor man starter nedregulering cirka 7 dager etter at man har gitt Ovitrelle i den korte protokollen. Men det er ganske spesielle tilfeller. Man trenger ikke å vente på menstruasjonen sin, og deretter syklusdag 21 – man kan godt føre en kort protokoll over i en lang.

Les mer

Fertilitetsbehandling

Legen: Hva skjer i nedreguleringsfasen?

Vet du hvorfor man velger lang protokoll? Og hva er det helt nøyaktig som skjer i kroppen under nedreguleringen? Lege Marie Louise Wissing tar oss gjennom nedreguleringen og gir oss en bedre forståelse av hva som skjer.

22. juli - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern