Legen: Hva vet du om sædkvalitet?

Det er mange spørsmål om sædkvalitet. Hvordan tester vi den? Hva er en god standard? Og hva er egentlig de typiske grunnene til nedsatt sædkvalitet? Hør svar fra Klinikksjef Nan Oldereid som er spesialisert innen andrologi.

Skrevet af:

Nan B. Oldereid

12. april - 2022


Hvordan testes sædkvalitet i dag?

Det som vanligvis undersøkes, er hvor mange sædceller det er totalt i sædprøven og per mengde av sædvæsken. Det vil si hva konsentrasjonen av sædceller er i prøven. Hvor godt spermiene beveger seg er også viktig å vurdere. Svømmer de hurtig eller langsomt, rett frem eller beveger de seg bare rundt og rundt. Noen ligger også helt stille og rører så vidt på hodet. I tillegg vurderes også formen til sædcellene, om de ser normale ut. Har de en eller to haler, et stort eller lite hode eller er det normal stort.

Vi intervjuer

Nan B. Oldereid, spesialist i gynekologi
og fødselshjelp, doktorgrad innen andrologi,
fertilitetsspesialist och klinikksjef ved
Livio IVF-klinikken Oslo

Selv om antall og svømmedyktighet er bra og de ser normale ut, kan vi ikke si noe sikkert om hvor gode de er til å befrukte et egg.

Sædkvaliteten undersøkes oftest på et spesiallaboratorium som vanligvis ligger i tilknytning til en fertilitetsklinikk. Det pågår en utvikling rundt mer app-baserte sædanalyser der analyseverktøy knyttet til smarttelefoner kan antas å kanskje bli mer vanlig i bruk i tiden fremover.

Hva måles og hva er «normalt» - hvilke standarder blir brukt?

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp noen kriterier for å beskrive hva som er en god sædprøve. Enkelte laboratorier opererer også med andre referanseområder for å beskrive sædprøvene.

Hva er egentlig en «normal» prøve? Er det en sædprøve som er innenfor disse kriteriene? Eller er en normal sædprøve en sædprøve som førte til en graviditet med fødsel av et friskt barn Dessverre er det slik at sædprøven til en infertil mann og en fertil mann kan overlappe. Ses det færre sædceller og de svømmer dårligere, er det større sjanse for at paret sliter med infertilitet enn hos par der antall og bevegelighet er bedre.

Så lenge det er levende sædceller, er det ingen nedre grense for å kunne oppnå graviditet.

Menn produserer nye sædceller hver tredje måned, får de ikke en «second chance» hele tiden?

Det stemmer at menn produserer nye sædceller kontinuerlig. Modningen av sædceller fra de umodne til de modne sædcellene som er klare til bruk, tar omtrent 3 måneder. Hvis en mann har hatt en kraftig feberepisode, kan produksjonen av sædceller i testikkelen slås helt ut. Sædcellene som er underveis i modningsprosessen, kan også påvirkes. Etter en ny modningsrunde på 3 måneder er det en ny gruppe sædceller som er klare til bruk, som ikke er påvirket av den høye feberen.

De umodne «startsædcellene» (spermatogonier) som stadig deler seg til nye sædceller, kan over år påvirkes. Hver gang de umodne sædcellene dobler seg for å produsere nye sædceller, er det en bitte liten risiko for at arvestoffet deler seg litt feil. Det kan oppstå det som kalles en mutasjon – en bitte liten feil i den genetiske koden. Med økende alder har spermatogoniene delt seg mange ganger siden puberteten. Hver gang med en bitte liten risiko for feil. Eldre menn har derfor en noe større risiko for at det er små feil i sædcellene enn yngre menn.

Er det noe som helt sikkert fungerer og kan forbedre sædkvaliteten?

Nei, det finnes dessverre oftest ikke noe som kan bedre sædkvaliteten. Mye forskjellig er forsøkt opp gjennom tiden. Noe har vært lovende. Studier har blitt gjort for å undersøke om det er sikker virkning. Da er resultatet oftest at det aller meste dessverre ikke forbedrer sædkvaliteten.

Hva tror du om muligheten til å finne metoder for å behandle mannen og ikke kvinnen ved fertilitetsbehandling? Er det mulig?

Noen få menn har en hormonforstyrrelse. Det kan være at kjertelen som kalles hypofysen og som ligger i nedre del av hjernen, ikke produserer nok av de hormonene som er nødvendige for testikkelfunksjonen og sædcelleutviklingen. Da må mannen behandles med hormoner for å stimulere til sædcelleproduksjon.

Ellers innebærer fertilitetsbehandling oftest en eller annen form for assistert befruktning.

Ved prøverørsbefruktning er behandlingen av kvinnen den samme uavhengig av hva som er årsaken til parets infertilitet. Om det er på grunn av en årsak hos mannen eller kvinnen.

Hva er de vanligste årsakene til mannlig infertilitet?

Selv om det er mange ulike årsaker, er det også vanlig at det ikke finnes en god forklaring på hvorfor sædkvaliteten er redusert.

De vanligste årsakene til mannlig infertilitet er produksjonsproblemer i testiklene.

Det kan skyldes en genetisk feil, slik som et ekstra kjønnskromosom, noe som mangler på et kromosom, eller at arvemateriale i kromosomene har byttet plass – det som kalles en translokasjon.

En utviklingsfeil som er kalt kryptorkisme eller retinerte testikler, er en annen ganske vanlig årsak. Sent i graviditeten eller kort tid etter fødselen vandrer testiklene ned i pungen. Hos noen gutter skjer ikke det. Dette kalles kryptorkisme eller at testiklene er retinerte. Testiklene til disse guttene blir ved en operasjon flyttet ned i pungen. Selv om guttene opereres, opplever likevel noen at sædkvaliteten ikke er normal i voksen alder. Andre årsaker til testikkelproblemer er testikkelbetennelse, som kan oppstå hos de som får kusma i voksen alder.

En annen årsak til mannlig infertilitet er en blokkering av sædlederne slik at sædcellene ikke kommer ut. Spermiene produseres i testikkelen, men kommer ikke videre gjennom sædlederen hvis det er tett i bitestikkelen eller i sædlederen.

Ytterligere årsak er manglende utløsning, som en god del menn opplever. En feil i utløsningen så sæden ender i urinblæren og ikke ut av penis, er heller ikke helt uvanlig.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Mannlig fertilitet

Forskeren:​​ En lav interesse for mannlig fertilitet er også av betydning for en langsom metodeutvikling

Hvordan måler man sædkvaliteten? Hva er forskjellen på kvantiteten og kvaliteten? Og er det noe med måten vi snakker om nedsatt sædkvalitet på? Les og få svaret her.

06. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern