Legen: Hva er årsakene til at en behandling blir utsatt eller satt på pause?

Mange fertilitetspasienter blir overrasket når behandlingen deres stoppes eller settes på pause på uventede tidspunkter. Hvorfor skjer dette? Og kan du gjøre noe selv for å unngå at behandlingen blir utsatt?


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Kåre Rygaard

29. marts - 2022


Vi har fått fertilitetslege Kåre Rygaard til å gjennomgå noen av årsakene til at en fertilitetsbehandling kan bli utsatt eller satt på pause.

Kan jeg bli utsatt i oppstarten av behandlingen min?

Ja, det kan godt skje. De typiske årsakene til at man ikke kan komme i gang som planlagt kan være uventede cyster eller en større rest av eggblæren som har eggløst seg i den forrige syklusen. I den situasjonen vil man ofte se deg igjen i neste syklus, der forbigående cyster eller store eggblærerester i de aller fleste tilfellene vil være borte igjen.

Om forfatteren

Kåre Rygaard dr.med. og spesiallege
i gynekologi og obstetrikk. Siden 2011
klinikkleder ved fertilitetsklinikken Trianglen
i Danmark. Har mange års erfaring med
fertilitetsbehandling.

En annen grunn de siste årene har vært korona: For hvis du eller partneren din må være i karantene, eller hvis du har blitt alvorlig syk, må du også utsette behandlingen. Hvis enten du eller partneren din har vært smittet, men ikke har vært alvorlig syk med feber, tror vi ikke at det er behov for å utsette behandlingen – når du bare er smittefri og ute av en eventuell karantene.

Kan det skje noe i løpet av en behandling som gjør at legen vil pause behandlingen?

Det er ganske sjelden, men selvfølgelig kan det forekomme. Årsakene til å pause en behandling kan for eksempel være:

 • Mistanke om at det har oppstått for eksempel polypper eller fibromer i livmorhulen, som bør fjernes før videre behandling.
 • Funn av andre tilstander som bør optimaliseres før behandling. For eksempel for lavt eller for høyt stoffskifte.
 • Hvis mannen har hatt en alvorlig sykdom eller høy feber (over 39 grader), kan det påvirke sædkvaliteten betydelig. Derfor kan det være en idé å sjekke sædkvaliteten før videre behandling. Hvis den er forbigående redusert på grunn av feber, tar det vanligvis 2-3 måneder før den er tilbake til utgangspunktet. Dette skyldes at produksjonstiden for sæd er ca. 70 dager.

Hva er overstimulering – og hva kan det bety for mine sjanser til å lykkes i behandlingen?

Overstimulering er en situasjon der mange egg dannes, og der kroppen danner en større mengde fri væske i bukhulen.

Overstimulering kan oppstå når det er mange eggblærer (typisk mer enn 15, men det kan noen ganger forekomme også med færre eggblærer), og der graviditetshormonet (hCG) er til stede samtidig. Graviditetshormon finnes i den vanlige eggløsningssprøyten, Ovitrelle, og hvis kvinnen blir gravid, danner fosterets morkake økende mengder graviditetshormon.

Dersom det er en betydelig risiko for overstimulering forbundet med prøverørsbehandling (typisk ved mer enn 15-20 eggblærer), vil man ofte benytte en annen eggløsningssprøyte som ikke inneholder hCG. Dette kalles en “agonist”-eggløsningssprøyte. I den situasjonen vil man ofte anbefale å fryse ned eggene eller embryoene og ikke foreta opplegg i den “friske” syklusen. På denne måten kan eggstokkene bli roet ned før de legger det tinte embryoet i en “frysesyklus” i en etterfølgende syklus. Dette kalles “totalfrys”, og resultatene er veldig gode – og man unngår også risikoen for overstimulering.

Hvis jeg har blitt overstimulert en gang – hva gjør dere for å unngå det igjen? Kan jeg selv gjøre noe som kvinne?

Hvis du har vært overstimulert med mange eggblærer, vil man ofte avbryte en syklus og i stedet planlegge en “frysesyklus”, der det ikke er fare for overstimulering. Hvis det senere blir behov for en ny stimulering, vil man vanligvis stimulere med en lavere dose stimuleringshormon for å forsøke å få færre egg til å modnes.

Risikoen for overstimulering avhenger mest av dosen av stimuleringshormon, så det er ikke mye du som kvinne kan gjøre selv.

Kan det være noen grunner hos den mannlige partneren til å utsette behandlingen?

Grunnene er hovedsakelig hvis mannen har hatt høy feber eller “alvorlig” sykdom som kan påvirke sædkvaliteten i opptil 2-3 måneder etter at mannen er helt frisk igjen.

Hva kan ellers føre til pause i behandlingen?

Det er flere grunner som kan bremse eller pause en behandling – jeg nevner dem nedenfor i uprioritert rekkefølge:

 • Det kan være praktiske forhold med reise og transport slik at mannen eller kvinnen ikke er tilgjengelig på de nødvendige tidspunktene.
 • Det kan oppstå problemer med å levere sædprøven “på dagen”.
 • Det kan være altfor mange eller altfor få egg under hormonstimulering.
 • Hvis ingen av eggene fra egguttaket blir befruktet.
 • Hvis de befruktede eggene fra egguttaket utvikler seg “dårlig”, så det ikke er noen egnede embryoer til eggopplegg.
 • Hvis kvinnens slimhinneoppbygging i en syklus ikke er god nok, er slimhinnen ikke egnet for eggopplegg.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Läs mer

Fertilitetsbehandling

Legen: De fem tingene kvinner ofte spør fertilitetslegen om

Kanskje du også har hørt mange myter og vandrehistorier om hvordan livsstilen påvirker fertiliteten. Livsstilen vår må vel ha en betydning for fertiliteten... ikke sant?

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

 • Facebook
 • Instagram

Databruk og personvern