Hvorfor er det en sammenheng mellom stoffskifte og fertilitet?

Når man som kvinne i den reproduktive alder har eller får konstatert en stoffskiftesykdom, er et av de nærliggende spørsmålene: Kan jeg få barn når jeg har en stoffskiftesykdom. Det kan man heldigvis. Her går vi gjennom noen ting man må være oppmerksom på, både før, under og etter graviditeten.


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

wawa fertility

28. maj - 2022


Hvordan påvirker stoffskiftet min fertilitet?

Ved stoffskiftesykdommer kan muligheten for graviditet være redusert. Noe mange ikke vet, er at menns og kvinners sexlyst er redusert ved stoffskiftesykdommer. Kvinnens fertilitet kan også være redusert. Kroppen har nok med å opprettholde de mest grunnleggende funksjonene. Derfor kan det være vanskelig å bli gravid så lenge stoffskiftet ikke er på plass. Særlig hvis stoffskiftet er for lavt og også er ledsaget av uregelmessig menstruasjoner, som ofte fører til manglende eggløsninger.

Men kvinner med høyt stoffskifte kan også ha nedsatt fertilitet.

Hva kan man gjøre med det?

Det anbefales å vente med å prøve å bli gravid til stoffskiftet er behandlet. Ved høyt stoffskifte anbefales det noen ganger å vente med graviditet til man er ferdigbehandlet, særlig hvis det er forventet at behandlingen kan avsluttes i løpet av ett til to år. Muligheten for å bli gravid med en godt behandlet stoffskiftesykdom er likevel noe nedsatt. Ved lavt stoffskifte blir man vanligvis anbefalt et TSH under 2,5 før graviditeten inntreffer.

FAKTA

Skjoldbruskkjertelens funksjon reguleres av et hormon fra hypofysen,
som heter thyreoideastimulerende hormon (TSH). Ved hjelp blodet
bringes TSH til skjoldbruskkjertelen, hvor det binder seg til og
stimulerer cellene som danner stoffskiftehormonene.

Hva betyr det for meg hvis jeg blir gravid?

La oss forklare koblingen mellom fosteret og stoffskiftet ditt. Fosterets egen skjoldbruskkjertel er dannet og fungerer fra omkring 12. graviditetsuke. Frem til da er fosteret avhengig av din stoffskiftefunksjon. Derfor er det viktig at stoffskiftet ditt er på plass før graviditeten og følges nøye gjennom hele graviditeten, spesielt i starten. Etter 12. graviditetsuke er fosteret også påvirket av stoffskiftet ditt.Fordi stoffskiftet endrer seg gjennom hele graviditeten, blir det vanligvis kontrollert med blodprøver cirka hver 4.–6. uke. Gravide følges oftest på de endokrinologiske avdelingene rundt om i landet. Der får de best mulig behandling, og man unngår store svingninger i stoffskiftet. Jo tidligere behandlingen av moren kommer i gang ved både høyt og lavt stoffskifte, jo bedre er prognosen.

FAKTA

Endokrinologiske avdelinger tar seg blant annet
av pasienter med diabetes, knokkelskjørhet,
alvorlig overvekt, stoffskiftesykdommer og
sykdommer i hypofysen og binyrene.

Kvinner som har vært i jodbehandling eller er opererte, og kvinner med struma blir ofte kontrollert så snart de har blitt gravide. Hvis man har blitt gravid mens man har for høyt stoffskifte, er risikoen for spontan, ufrivillig abort økt, og samtidig er risikoen for påvirket vekst av fosteret samt misdannelser, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel til stede. I tillegg er det risiko for å påvirke stoffskiftet hos fosteret ditt. Jo raskere stoffskiftet normaliseres, jo bedre er prognosen for både deg som mor og barnet.

Påvirker det fødselen min på noen måte?

Hvis man er stoffskiftepasient, tilhører man vanligvis en risikogruppe for fødende. Derfor vil det på noen sykehus også være en lege til stede ved fødselen sammen med jordmoren. Men se på dette som en ekstra bonus og fin trygghet. Selv ved en velbehandlet stoffskiftesykdom fødes barna ofte litt for tidlig og med litt lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet.

Det er likevel viktig å understreke at det ikke er større risiko for komplikasjoner ved selve fødselen for velbehandlede stoffskiftepasienter enn andre.

Man må være oppmerksom på at trøtthet kan være et av problemene man kan oppleve i forveien med en stoffskiftesykdom. En fødsel er hardt arbeid som krever en stor innsats, så man blir sliten etterpå. Og det kan bli ekstra tøft hvis man allerede har problemer med trøtthet i forveien. Så husk å ha respekt for dette – og sett av ekstra tid til å hente deg inn igjen. Få gjerne ekstra hjelp fra folk omkring deg.

Har barnet mitt større risiko for å få en stoffskiftesykdom?

I mange land tas det en rutinemessig blodprøve på alle barn når de er mellom 48 og 72 timer gamle, den såkalte nyfødtscreeningen. Blodprøven undersøker for sjeldne sykdommer; herunder stoffskiftesykdommer. En TSH-verdi måles for å finne de omkring 20 barna som blir født årlig uten skjoldbruskkjertel eller har en defekt i kjertelen.

Risikoen for å få et barn uten skjoldbruskkjertel er ikke høyere hvis man har en stoffskiftesykdom selv.

TSH-verdien vil også vise om den nyfødte har vært under innflytelse av for eksempel morens antistoffer. I de fleste tilfeller vil det rette seg opp uten behandling.

Hvis mor eller far har en av de autoimmune sykdommene selv, vil barnet ha økt risiko for å få den, særlig hvis barnet er en jente. Det er viktig å understreke at det er snakk om en risiko i løpet av livet, ikke for at barnet har en medfødt risiko for en av de autoimmune stoffskiftesykdommene.Normalt er det ikke noen grunn til å ta spesielle forholdsregler overfor barnet i løpet av barndommen.

Hvis det vokser og legger på seg som det skal, er det ikke nødvendig å ta blodprøver. Hvis du har en stoffskiftesykdom, kjenner du også symptomene på stoffskiftesykdom. Ser du noen av disse symptomene hos barnet ditt, eller vokser det ikke som det skal, er det en god idé å få tatt en blodprøve for å kontrollere barnets stoffskifte.

Kan man få lavt stoffskifte etter en fødsel?

Ja, i noen få tilfeller.

Postpartum Thyreoiditis er en stoffskiftesykdom som hvert år rammer cirka 5 % av fødende kvinner som ellers ikke har en stoffskiftesykdom. Det rammer særlig kvinner med thyreoidea-antistoffer, noe cirka 10 prosent av danske kvinner har. En til seks måneder etter fødselen vil stoffskiftet bli for lavt – ofte vil det være en kort forutgående periode med for høyt stoffskifte. I løpet av et år etter fødselen vil stoffskiftet i de fleste tilfeller normaliseres. Opp mot 15 prosent av kvinner som opplever dette, vil utvikle varig lavt stoffskifte.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Diagnoser

Legen: Det er sammenheng mellom astma og infertilitet

Det er studier som viser at man som kvinne med astma oftere kommer i fertilitetsbehandling enn kvinner som ikke har det. Ligger det noe i dette, og hva betyr det for kvinner med astma?

17. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern