Hvordan henger menns livsstil og fertilitet sammen?

Det er stadig flere og flere studier som peker mot en tydelig sammenheng mellom fertilitet og livsstil. Studier viser at livsstilsfaktorer som alkohol, røyking, kaffe og overvekt i varierende grad påvirker fertiliteten negativt. Men hvordan er det egentlig for menn? Les mer når vi snakker med professor og overlege Ulrik Schiøler Kesmodel om hvordan livsstilen påvirker menns fertilitet.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Ulrik Kesmodel

09. juni - 2022


Kan jeg som mann forbedre fertiliteten min gjennom kostholdet mitt?

Det foreligger forbløffende lite kunnskap om sammenhengen mellom menns generelle kosthold og sædkvalitet og menns kosthold og fertilitet. Men det finnes en lang rekke undersøkelser om sammenhengen mellom en rekke spesifikke kosttilskudd og sædkvalitet.

For vitaminer som E-vitamin og C-vitamin, mineraler som selen, sink, melatonin og koenzym Q10 foreligger det mange studier. Dessverre er mange av studiene av dårlig eller tvilsom kvalitet, og det er tvilsomt om tilskuddene hjelper på sædkvalitet og sjansen for å oppnå graviditet.

Hvis man kun ser på menn i fertilitetsbehandling, kan et tilskudd med antioksidanter til mannen i forbindelse med reagensglassbehandling kanskje gi en 4–5 ganger økt graviditetssjanse.

De siste årene har det kommet flere studier hvor menn har brukt probiotika, dvs. tilskudd med melkesyrebakterier. Likesom med vitaminer og mineraler er det snakk om små og få studier. Det er på nåværende tidspunkt usikkert om probiotika kan øke sædkvaliteten, men det er mulig.

Noe som kan ha påvirkning, er koffeinforbruket. Menns koffeinforbruk ser ut til å svekke sædkvaliteten ved et forbruk på omkring 5 kopper kaffe om dagen. Menn bør derfor begrense forbruket av kaffe til høyst 4 kopper om dagen. Det er også koffein i mange typer te, mørk sjokolade og cola, men det må generelt svært store mengder til. F.eks. er koffeininnholdet i kaffe ca. dobbelt så høyt som i te, så der vil grensen være høyst 8 kopper te om dagen.

Kan jeg som mann forbedre fertiliteten min gjennom trening?

Mosjon er sunt og godt for helsen. Det gjelder også for menn. Dessverre vet vi ikke så mye om sammenhengen mellom menns mosjonsvaner og sædkvalitet og fertilitet. Det er i beste fall usikkert om vanlig mosjon påvirker sædkvaliteten, men menns mosjon synes ikke å øke et pars graviditetssjanse. 

Til gjengjeld er det noe som tyder på at i alle fall noen former for mosjon med høy intensitet over mange timer, særlig sykling, kan påvirke sædkvaliteten negativt.

På den måten ligner menn og kvinner som dyrker sport på elitenivå hverandre. Elitesport er ikke sunt for fertiliteten.

Hvilken betydning har overvekt?

Til gjengjeld vet vi at overvekt eller alvorlig overvekt hos menn reduserer sædkvaliteten, særlig mengden av sædceller, og overvekt reduserer sjansen for at partneren din blir gravid. Alvorlig overvekt reduserer dessuten konsentrasjonen av flere hormoner, bl.a. mannlig kjønnshormon (testosteron), som er viktig for sædproduksjonen. 

Det er på den bakgrunn sannsynlig at (alvorlig) overvekt hos menn påvirker et pars graviditetssjanse, men det er vanskelig å si om påvirkningen mest skyldes en direkte påvirkning av sædkvaliteten, eller om det kanskje også skyldes andre forhold, som f.eks. kunne omfatte et mindre aktivt seksualliv. Uansett henger mosjon og overvekt til dels sammen. Mosjon kan f.eks. være svært bra hvis man ønsker å vedlikeholde et vekttap.

Hva betyr alkoholinntak for en manns fertilitet?

Menn med et større daglig alkoholforbruk har økt risiko for å ha små testikler og svært nedsatt sædkvalitet. Deres kvinnelige partner har derfor vanskeligere for å bli spontant gravide, og det tar vanligvis lengre tid å oppnå en graviditet, hvis det overhodet lykkes. Alkohol i store mengder kan nemlig også påvirke potensen. 

Derimot viser de fleste større undersøkelser ingen eller lite sammenheng mellom alkohol og sædkvalitet, i alle fall hvis man drikker høyst 2–3 enheter om dagen eller 14–21 enheter i uken. Høyst 14 enheter i uken tilsvarer de danske helsemyndighetenes tidligere anbefaling til menn. Derimot er det usikkert om et episodisk høyt forbruk betyr noe for sædkvaliteten (dvs. hvis man går på byen og drikker seg skikkelig full, typisk definert som mer enn 5 enheter på en kveld).

Det ser heller ikke ut til at menns alkoholforbruk øker risikoen for tidlig spontanabort.

Hva kan jeg gjøre selv:

Hold deg innenfor de danske helsemyndighetenes generelle anbefaling for menn. Denne ble justert i 2022, så grensen ligger nå på mindre enn 10 enheter i uken.

Kan det ha betydning at en mann har tatt euforiserende stoffer og anabole steroider?

Anabole steroider, som testosteron og tilsvarende syntetiske avarter, brukes av noen menn. Anabole steroider påvirker både hjernen og testiklene. Normalt er det et svært høyt nivå av testosteron i testiklene, og den høye konsentrasjonen er nødvendig for normal sædkvalitet. Dessverre kan bruk av ekstra testosteron redusere kroppens egen produksjon, og det kan medføre små testikler, dårlig sædkvalitet og infertilitet. 

Det er ofte snakk om en reversibel tilstand, dvs. at sædkvaliteten blir normal igjen hvis man stopper med forbruket, men det avhenger av hvor lenge man har brukt steroider.

Noen ganger kan det ta flere år før sædkvaliteten blir normal igjen, noen gange krever det medisinsk behandling, og noen ganger lykkes det ikke. For andre euforiserende stoffer er effekten på sædkvalitet nesten ikke undersøkt.

Vil du lese mer?

Mannlig fertilitet

​​Legen: Hvilke livsstilsfaktorer påvirker min fertilitet som mann?

Granateplekjerner, ingen trange underbukser og ingen setevarme. Påstandene er mange om hva som kan skade sædkvaliteten, men hva er egentlig fakta?

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern