Hva er status for menns fertilitet i Norge?

Hva er status for forskningen innenfor nedsatt sædkvalitet? Bli klokere på sædkvaliteten, der fundamentet faktisk allerede blir lagt i fosterstadiet.

Skrevet af:

Nan B. Oldereid

12. april - 2022


Hvorfor har du valgt å arbeide med menns fertilitet og sædkvalitet?

Det var egentlig helt tilfeldig. Som legestudent på begynnelsen av 1980-tallet hadde jeg et ønske om å lære om forskning. Jeg ble tilfeldig kjent med forskeren Ken Purvis på Rikshospitalet. Han inspirerte meg med sin entusiasme og kunnskap om temaet mannlig reproduksjon. For meg resulterte det i en doktorgrad om betydningen av miljøfaktorer på sædkvalitet og mannlig reproduksjon.

Etter utdanning som spesialist i gynekologi, har jeg arbeidet både med mannlig og kvinnelig infertilitet. Prøverørsbefruktning har jeg arbeidet med i mer enn 20 år, først mange år ved Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus og de siste årene ved den private fertilitetsklinikken Livio i Oslo.

Vi intervjuer

Nan B. Oldereid, spesialist i gynekologi
og fødselshjelp, doktorgrad innen andrologi,
fertilitetsspesialist och klinikksjef ved
Livio IVF-klinikken Oslo

Kan du gi oss en oppdatering om status for norske menns fertilitet?

Vi tror i dag at antallet sædceller hos menn i den vestlige del av verden er blitt redusert over noen tiår. Den første undersøkelsen som viste dette, kom tidlig på 90-tallet. Studien ble diskutert mye siden tallene til dels var usikre.

Det førte til at forskere i de nordiske og baltiske landene ønsket å følge med på sædkvaliteten til unge menn over tid. Det ble satt i gang undersøkelser av gutter som ble innkalt til militæret. Planen var å følge opp nye årskull gutter etter noen år. Den første undersøkelse ble utført i Norge, men dessverre har oppfølgingsstudiene ikke blitt gjort i vårt land. Fra Danmark vet vi at sædkvaliteten til de unge rekruttene ikke har endret seg etter de første 10 årene.

Er sædkvaliteten endret over tid?

Den første undersøkelsen fra 1992 ble mye diskutert. Var det virkelig sant at sædkvaliteten var redusert over tid?

Senere ble arbeidet gjentatt, og i dag er vi sikrere på at sædkvaliteten målt ut fra sædantallet, er redusert.

Dette er sett i vestlige land. Om det er slik også i andre deler av verden, vet vi ikke like godt, siden det her ikke er gjort studier som kan kartlegge dette i samme grad.

Samtidig som studien om redusert sædantall ble publisert i 1992, kom det undersøkelser som viste at Danmark og Norge som var de landene i Norden med høyest forekomst av testikkelkreft. Mennene her hadde også lavest sædantall i Norden. Menn fra Finland hadde både en lavere risiko for testikkelkreft og et høyere sædantall enn menn i både Norge og Danmark. 10 år senere ser det ut til at tallene både for testikkelkreft og sædkvalitet mellom Finland og Danmark har nærmet seg. Forskjellene er ikke så store lenger.

Hva tror du er de underliggende årsakene til dette?

Det har vært en diskusjon helt siden 1990-tallet hvorfor sædantallet ser ut til å falle.

Fordi denne reduksjonen i sædantallet er sett over noen tiår som likevel er en ganske kort periode, tror vi ikke at dette bare kan skyldes arvelige faktorer.

Derfor har man tenkt at det kan være faktorer i miljøet vi omgir oss med som kan forklare dette. Men hvilke faktorer kan det være? Kjemiske stoffer kan ha det som kalles ”hormonhermende” virkning. Det vil si at når disse stoffene er i kroppen kan de enten likne eller motvirke virkningen fra de hormonene østrogen og testosteron som kroppen selv produserer. Fra dyreforsøk vet vi at kjemiske utslipp i naturen kan skade forplantningsevnen hos dyr. Kan vi se det samme hos mennesket?

Mange kjemiske stoffer er undersøkt. Ett og ett stoff. Men lite er funnet. I dag er det derfor en teori om at vi omgir med så mange kjemiske forbindelser som hver for seg ikke er vist å ha skadelig virkning i den mengden vi utsettes for.

Derimot kan vi tenke at disse stoffene samlet har en forstyrrende effekt på sædkvaliteten. Det kalles «coctail-effekten».

En kombinasjon av både miljøfaktorer og arvelige faktorer kan være årsaken. I tillegg har vi større grunn til å tro at det ikke er det mannen selv gjør, som skader sædkvaliteten, men det hans mor gjorde da hun var gravid. Som et eksempel kan nevnes at sønnene til gravide røykere har et lavere sædantall en sønner til gravide ikke-røykere.

Vi opplever at mange menn fortsatt mener det er tabu å snakke om nedsatt sædkvalitet. Hva er din erfaring?

Å få beskjed om at sædkvaliteten er redusert, har ofte en betydning for hvordan menn ser på seg selv og på sin maskulinitet.

Mange føler seg alene om å ha lav sædkvalitet. Ikke sjelden har de skyldfølelse. De er redde for at de selv har gjort noe som har ført til redusert sædkvalitet. Siden få menn deler sine bekymringer om dette med andre menn, er de ofte alene med å tro at dette gjelder bare dem. Jeg har møtt menn som har fortalt om infertilitetsproblemene til kamerater, og på den måten har de hjulpet andre med sin åpenhet.

Eksperter har fortalt oss at menn er “drømmepasienter” fordi de bare ønsker å fikse det som kan fikses, og deretter forlate klinikken igjen. Hva er din erfaring?

Vel, det er oftest ikke så mye de og vi kan fikse. Vi kan oftest ikke reparere sædkvaliteten.

Til oss kommer de sammen med sin partner for fertilitetsbehandling. Selv om problemet er mannens testikler, vil behandlingen oftest innebære prøverørsbehandling med hormonsprøyter og egghøsting av kvinnen. Det er viktig å involvere mannen.

Han kan lett føle seg «utenfor». Han har også et behov for både trøst og omsorg.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Pårørende

Mentor: Kjære fremtidige far, medmor eller nære pårørende

Det kan være vanskelig å finne ut hvordan du best kan støtte din partner, venn eller datter i behandlingen - men ikke tvil på at du er viktig. En helt uunnværlig støtte.

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern