Forsker: Få svar på noen av de oftest stilte spørsmålene om graviditetstap

Er sorgen mindre ved tidlige graviditetstap enn ved sene? Kan ens livsstil være årsaken til abort? Og er det generelt en større risiko for å miste en graviditet hvis man er i fertilitetsbehandling? Les her.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Tanja Schlaikjær Hartwig

30. marts - 2022


Vi har samlet spørsmål om graviditetstap fra kvinner i behandling og fått lege og forsker Tanja Schlaikjær Hartwig til å svare på dem. Tanja er klinisk ansvarlig for COPL-prosjektet og har i mange år forsket intenst på graviditetstap ved Hvidovre sykehus i Danmark.

Spørsmål 1: Har stress betydning for graviditetstap?

Det er ikke funnet vitenskapelig bevis på at stress før og tidlig i graviditeten øker risikoen for graviditetstap. På den annen side ser det ut til at graviditetstap senere kan føre til utvikling av stress. Det er imidlertid vist at et plutselig dødsfall hos en nær person kan øke risikoen for tidlig graviditetstap.

Spørsmål 2: Er det virkelig et like stort tap før uke 12 som nær termin?

Avgjort ikke for alle. Men både i forskning og i vår daglige kontakt med par som har mistet et foster, ser vi at sorgen ikke nødvendigvis avhenger av graviditetens lengde, men heller på den "ryggsekken" vi bærer med oss.  Vi må erkjenne at sorgen er individuell og ikke kan forutses.

Spørsmål 3: Kan livsstil være en årsak til abort?

Ja, etter hvert har flere studier vist det. Vi vet for eksempel at røyking, overvekt og alvorlig undervekt øker risikoen for graviditetstap og graviditetskomplikasjoner.  Så det er god grunn til å gjøre en innsats på disse områdene. På samme måte kan hyppig nattarbeid i første trimester øke risikoen for graviditetstap.

Spørsmål 4: Hvor mange blir gravide etter flere aborter?

Sannsynligheten for en vellykket graviditet etter det første tapet er ikke så godt undersøkt, men ser ut til å være over 90 %, men kvinnens alder har stor betydning. I par med gjentatte graviditetstap er alder også av stor betydning, men generelt ser det ut til at suksessraten reduseres jo flere tap man har.

Spørsmål 5: Hva er den hyppigste årsaken til tidlig tap i graviditeten?

Den hyppigste årsaken til tidlige tap er et avvikende antall kromosomer hos fosteret, noe som er forklaringen i ca. 60 % av tapene. Oftest dreier det seg om et ekstra kromosom, og de aller fleste ganger har avviket oppstått spontant, det vil si at det ikke er nedarvet fra mor og far. Men med tap i 2. trimester er det sjelden kromosomfeil.

Spørsmål 6: Er det en sammenheng mellom spontan abort og abort etter en graviditet i egglederen?

Nei, oftest ikke. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid være arrvev (f.eks. etter ubehandlet klamydia eller endometriose) som påvirker både egglederne og livmoren. Selv om traumet ved en graviditet i egglederen er stort for de fleste, teller ikke denne typen tap med i de 3 man må ha før man kan henvises til enheten for gjentatte graviditetstap. Dette er nettopp fordi mekanismene bak tapene sjelden er de samme.

Spørsmål 7: Hvor mange ganger må man miste et foster før det er snakk om at "kvinnen" kan ha problemer med å holde på fosteret?

Etter 3 tap (og her teller også biokjemiske aborter) kan diagnosen "gjentatte aborter" stilles, og man kan bli henvist til en enhet for gjentatte graviditetstap. Først etter videre undersøkelse vil man i noen tilfeller finne forklaringen hos kvinnen.

Spørsmål 8: Hvor raskt faller hcg etter en spontan abort?

Det er svært forskjellig og avhenger blant annet av hvor høyt det var på tapstidspunktet samt eventuelt restvev i livmoren. De første dagene etter tapet faller hcg kraftig, hvoretter reduksjonen avtar. Ofte vil hcg-nivået være nær 0 etter noen uker, og man vil da ha sin første eggløsning. De fleste får derfor menstruasjon etter 4-6 uker, men det er normalt at det kan ta opptil 8 uker.

Spørsmål 9: Hvordan skaper man de beste forutsetningene for kroppen din etter 2 MU?

Først av alt bør du leve sunt uten røyk og for mye alkohol og holde deg aktiv. Dette gjelder med fordel for både mannen og kvinnen. Jeg opplever også at mange kan trenge en liten pause i forsøket på å bli gravid, slik at man mentalt kan finne ro og forberede seg på en ny graviditet. Å bli gravid igjen etter 2 tap vil for de fleste medføre økt bekymring og stress, noe som det kan være godt å være forberedt på. For eksempel har en dansk studie vist god effekt av meditasjon for å redusere stress i forbindelse med gjentatte graviditetstap.

Spørsmål 10: Er sjansen for å fullføre en graviditet mindre hvis du har opplevd graviditetstap før? Er det riktig at det er mest sannsynlig å miste fosteret ved den aller første graviditeten?

Nei, det er ikke riktig at sannsynligheten er størst ved første graviditet – tvert imot – da risikoen for tap øker med alderen.  Men det er riktig at sjansene for en vellykket graviditet reduseres jo flere tap du har opplevd. I en dansk rapport ble det funnet at 60-70 % av alle kvinner med 3 tap vil oppnå en vellykket graviditet. Imidlertid dekker disse tallene alle aldre, og suksessraten er dermed større jo yngre du er.

Spørsmål 11: Hvor mange graviditetstap er det normalt å ha? Er det unormalt å ha graviditetstap

1 av 4 graviditeter ender i tap, så det er absolutt ikke uvanlig å miste fosteret. Likevel må mekanismene bak tap undersøkes slik at vi kan belyse mulige måter å forebygge dem på.

Spørsmål 12: Kan et tap skyldes sædcellen som befrukter egget, ikke er frisk?

Sannsynligvis, ja. Dette er i hvert fall en av hypotesene vi undersøker i COPL-prosjektet. Mindre studier har antydet økt risiko for tap hvis mannen har en høy grad av DNA-skade i sædcellene sine.  På samme måte kan genetiske sykdommer også arves fra faren

Spørsmål 13: Kan endometriose, pcos eller hyperprolaktinemi forårsake graviditetstap?

Ja, det virker slik, selv om disse sammenhengene ennå ikke er undersøkt i store studier av høy kvalitet.

Spørsmål 14: Hvordan defineres et graviditetstap? Hvis du for eksempel tester positivt og 2 dager etter får menstruasjon?

Et graviditetstap er definert som en uprovosert utskillelse eller stopp i utviklingen av en erkjent graviditet. Det regnes derfor også som et tap hvis man spontanaborterer 2 dager etter en positiv test. Den avgjørende faktoren er om det er en sikker hcg-økning, enten påvist ved en graviditetstest eller blodprøve.

Spørsmål 15: Er det en grunn til at man alltid ser på kvinnen og ikke ser på både kvinnen OG mannen?

Historisk sett har graviditetstap blitt ansett som et problem som først og fremst gjaldt kvinnen. Heldigvis er denne oppfatningen i endring, og mer forskning fokuserer nå også på mannen – inkludert COPL-prosjektet. Når par blir henvist til enheten for gjentatte graviditetstap, blir mannens historie også gjennomgått, og det foretas en kromosomundersøkelse på både mann og kvinne. Men du har rett, vi trenger mye mer kunnskap om mannens bidrag.

Spørsmål 16: Er det generelt større risiko for tap når man er i fertilitetsbehandling?

Nei, det virker ikke slik. Det kan virke som om risikoen for tap er større hvis man er i fertilitetsbehandling, men dette skyldes nok at vi følger graviditeten tett fra begynnelsen og dermed også raskt erkjenner et tap.

Spørsmål 17: Det beste rådet for en svak livmorhals i 2. graviditet etter å ha mistet fosteret på grunn av det i uke 22?

Ta en prat med gynekologen/fødselslegen din. Noen kvinner kan ha nytte av en såkalt cerclage (sammensnøring av livmorhalsen) i en etterfølgende graviditet, men dette må vurderes i det enkelte tilfellet basert på tidligere forløp og eventuell ultralydskanning.

Spørsmål 18: Når man nå kjenner til den store sorgen som kan følge med hvert tap, hvorfor blir man ikke tilbudt samtaler eller terapi?

Ja, det er et godt spørsmål, som sannsynligvis først og fremst dreier seg om ressurser. Videre har det ikke tidligere vært så mye fokus på de psykiske konsekvensene av å miste en graviditet, og det har derfor ikke vært tydelig at mange trenger støtte. Internasjonale eksperter på graviditetstap i dag anbefaler at støtten tilbys allerede etter det første tapet.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Läs mer

Personlige historier

Lene Vester-Madsen: “Jeg ble noens mor”

Lene opplever gjentatte graviditetstap og reisen mot å bli mor tar fire år. Underveis bestemmer hun seg for å dele både sorger og gleder gjennom sin Instagram-profil. Det var terapeutisk for henne å dele sine erfaringer, og hun opplevde at det var en hjelp for andre å lese om dem.

29. november - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern