Embryologen: Dette skjer med eggene dine mellom egguttak og eggopplegg

På enhver fertilitetsklinikk er det et laboratorium der embryologer dyrker og holder øye med eggene mellom egguttak og eggopplegg. Men hva er det som egentlig foregår med eggene dine bak laboratoriets lukkede dører?


This article is also available in:

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

Helle Bendtsen

30. marts - 2022


Det er særlig to hendelser i fertilitetsbehandlingen som mange ser frem til – egguttaket, der man finner ut hvor mange egg som kan brukes, og deretter eggopplegget, som forhåpentligvis fører til en graviditet. Vi har bedt Helle Bendtsen, laboratoriesjef hos Aleris-Hamlet Fertility, om å forklare oss hva som skjer med eggene i tiden mellom de to hendelsene.

Egget tas ut

Vi starter ved selve egguttaket, som er et teamarbeid mellom legen, sykepleieren og embryologen. Her blir eggene tatt ut av eggstokkene med en tynn nål, som ved hjelp av ultralydskanning føres gjennom skjedeveggen og inn i eggblærene (folliklene). De enkelte eggblærene tømmes for væske, og hvis det er et egg i follikkelen, suges det med ut.

Follikelvæsken går nå videre til embryologen, som løpende og ved hjelp av mikroskop undersøker væsken fra de tømte folliklene for egg. Det er ikke alle follikler som inneholder egg. Embryologen informerer om hvor mange egg som har blitt tatt ut når all follikkelvæsken er undersøkt.

Selve egguttaket tar ca. 5-10 minutter avhengig av antall egg. I gjennomsnitt ønsker vi å ta ut 8-12 egg ved et egguttak, men antallet varierer selvfølgelig fra kvinne til kvinne.

Om forfatteren

Laboratoriesjef, ESHRE-sertifisert
klinisk embryolog, Aleris-Hamlet Fertility.
Har spesiell interesse for assistert reproduksjon.

Egget befruktes

Etter egguttaket ligger hvert egg nå trygt i et varmeskap (en inkubator) i en skål med væske og med akkurat de rette dyrkingsvilkårene før de befruktes med sædceller noen timer senere. Selve befruktningsmetoden avhenger av om kvinnen er i IVF- eller ICSI-behandling.

Ved IVF skjer befruktningen (fertiliseringen) utenfor kroppen, der en bestemt konsentrasjon av sædceller blir tilsatt skålen med egg. I de følgende timene vil egget/eggene bli befruktet av sædcellene. Hvor stor andel av eggene som blir befruktet, avhenger av kvaliteten på egg og sædceller. Hvis IVF ikke fører til befruktning og deling av eggene, vil klinikken anbefale en annen metode for befruktning ved neste behandling.

Ved ICSI hjelper vi en enkelt sædcelle inn i egget med en tynn glasspipette. Det foregår ved hjelp av mikroskop og krever spesialutstyr. Her hos Aleris-Hamlet bruker vi en spesiell timelapse-teknologi til dyrking av de befruktede eggene (embryoer). Når de befruktede eggene settes inn i varmeskapet/inkubatoren for å bli dyrket, kan vi holde øye med dem via et innebygd kamera, som tar et bilde av de befruktede eggene hvert 10. minutt og lager en “timelapse-film” av utviklingen, slik at vi kontinuerlig kan vurdere eggenes utvikling og kvalitet på en dataskjerm uten at vi behøver å ta dem ut av varmeskapet/inkubatoren.

På denne måten kan vi i laboratoriet velge de embryoer som passer best til egglegging og frysing. Når vi vurderer embryoene, gir vi hvert embryo en poengsum basert på deres potensial for vellykket implantasjon – som kalles “Known Implantations Score”, forkortet KidScore. Det finnes forskjellige KidScore-modeller som kan støtte embryologenes beslutning om hvilke embryoer som skal legges opp, fryses ned eller velges bort – beslutningen baseres aldri på scoren alene, men foretas ut ifra en grundig evaluering av hvert enkelt embryo, og det er alltid embryologen som tar den endelige beslutningen.

Eggets utvikling dag 1

Det første tegn på vellykket befruktning, som vanligvis kan ses 18-20 timer etter befruktning ved IVF eller ICSI, er to forkjerner (pronuclei). Den ene av forkjernene inneholder arvematerialet fra sædcellen, og den andre forkjernen inneholder arvematerialet fra egget. Sammensmelting (syngami) av egget og sædcellens arvemateriale indikerer starten på et nytt individ. Det befruktede egget (zygoten) gjennomgår deretter en rekke utviklingstrinn. I de følgende timene/det følgende døgnet vil det begynne å dele seg.

Eggets utvikling dag 2

Hvis befruktningen lykkes og egget begynner å dele seg, vil det optimalt sett bestå av 4 celler på dag 2 etter egguttaket. Den tidlige utviklingen er svært forskjellig for hvert enkelt egg, avhengig av kvaliteten på egget og sædcellen.

Selv om et egg har blitt befruktet, er det ikke sikkert at det utvikler seg optimalt. På dag 2 kan enkelte befruktede egg ha delt seg til 4 celler og være helt regelmessige, mens andre kan ha delt seg i 2 eller 3 celler og være uregelmessige, inneholde flere kjerner, det kan være fragmenter til stede (små cellerester fra celledelingene), som kan være direkte deling eller “Reverse Cleavage” – alt sammen faktorer som inngår i vurderingen av det enkelte egget. Hvis et embryo går i stå, definert ved at det ikke er noen celledeling på 24 timer, kan videreutvikling med stor sikkerhet utelukkes, og det befruktede egget (embryoet) kan kasseres.

Vi vurderer kontinuerlig (alt etter det enkelte forløpet) hvilke egg som egner seg til:

  • å bli lagt opp i livmoren på dag 2/3 (hvis dette er planlagt).
  • å bli dyrket videre for opplegg i livmoren på blastocyststadiet (dag 5).
  • eller å bli videredyrket med henblikk på nedfrysing (vitrifisering) på dag 5 eller 6.

Beslutningen skjer blant annet basert på antallet av og kvaliteten på de befruktede eggene, årsaken til barnløshet og om kvinnen/paret har vært gjennom tidligere behandlingsforløp.

Eggets utvikling dag 3-5

Hvis befruktningen lykkes og egget deler seg som det skal, vil det optimalt bestå av 7-9 celler (blastomerer) på dag 3 etter egguttaket. 2 dager senere, på dag 5 etter egguttaket, vil det befruktede egget optimalt ha delt seg til >100 celler og kalles nå en blastocyst.

På dette utviklingsstadiet skjer det en kraftig økning av volumet av hulrommet i blastocysten. Etter hvert som blastocystens diameter vokser, blir det omkringliggende “eggeskallet” (zona pellucida) tynnere. Deretter ”hatcher”/ ”klekkes” det befruktede egget (blastocysten) og klemmer seg ut gjennom “eggeskallet”.

Samtidig skjer det også en utvikling av de 100-200 cellene, som får spesielle egenskaper og fordeler seg i enten: innercellemassen (ICM), som blir til fosteret, og trofektodermceller (TE), som blir til morkaken (placenta).

Nedfrysing av blastocyster (vitrifisering) dag 5

Hvis det er flere befruktede egg (blastocyster) av god kvalitet på dag 5 enn det egget som skal legges opp og som oppfyller frysekriteriene våre, kan disse fryses ned med tanke på senere opplegg i livmoren. Vi bruker vitrifisering, som med rask og effektiv nedfrysing gir de beste overlevelsesratene og utviklingsmulighetene.

Ved vitrifisering plasseres blastocystene i et spesielt miljø som erstatter vannet i cellene med et kryobeskyttelsesmiddel, som samtidig beskytter eggene mens de fryses ned. Eggene fryses raskt ned og lagres sikkert i en tank med flytende nitrogen til pasientene våre ønsker å bruke dem. Dette kan være aktuelt hvis de ikke ble gravide ved IVF- eller ICSI-behandling, eller ønsker flere barn.

Eggets utvikling dag 6

Hvis det er blastocyster som ble valgt vekk for opplegg og frysing på dag 5, og som embryologene vurderer har potensial, blir disse blastocystene gitt en sjanse og dyrkes på dag 6 med henblikk for nedfrysing. For å bli frosset ned må eggene oppfylle visse kriterier på dag 6.

Tallene varierer fra klinikk til klinikk, men her hos Aleris-Hamlet har vi for eksempel blastocyster for frysing i ca 60 % av alle IVF-/ICSI-behandlinger, og vi fryser i gjennomsnitt 2-3 blastocyster per behandling.

Egget legges opp

Hvis alt går som det skal, er det befruktede egget (embryoet/blastocysten) klart til å bli lagt opp i livmoren på dag 2, 3 eller 5 – avhengig av hva som er planlagt. Før eggopplegget vil egget bli plassert i et dyrkingsmedium som ligner miljøet i livmoren på tidspunktet for eggopplegget, og dermed øker sjansene for at egget fester seg i livmoren når det blir lagt opp.

Selve eggopplegget er vanligvis uten smerter og tar bare noen få minutter. Som oftest får kvinnen lagt opp ett egg, men noen ganger kan det være to – avhengig av kvaliteten på eggene, kvinnens alder, antall tidligere forsøk og årsaken til barnløsheten.

Opplegget foregår som ved en vanlig gynekologisk undersøkelse, der legen ved hjelp av ultralyd fører et tynt ytterkateter inn gjennom livmorhalskanalen. I mellomtiden har embryologen sugd opp det valgte embryoet/den valgte blastocysten til et innerkateter, der det ligger i dyrkningsmediet omgitt av to små luftbobler. Legen får deretter innerkateteret av embryologen og fører det befruktede egget inn i livmoren, der det forhåpentlig setter seg fast i livmorslimhinnen og videreutvikles til en graviditet.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Läs mer

Fertilitetsbehandling

5 ting du må vite om egguttak

Hvordan foregår et egguttak egentlig? Må du forberede deg før du møter opp på klinikken? Og gjør det egentlig vondt å få tatt ut egg? Les videre, og få svaret.

29. marts - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern