9 gode råd til menn om fertilitet

Hva kan menn være oppmerksomme på hvis de vil ha barn snart? Her har vi samlet 9 råd til deg.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Svenska


Skrevet af:

wawa fertility

09. juni - 2022


1) Få barn i en tidlig alder

Som mann er ikke fruktbarheten din like påvirket av alder som hos kvinner. Sædkvaliteten din påvirkes kun noen få prosent fra år til år, men sædvolumet og sædcellenes evne til å bevege seg faller kontinuerlig fra du er 20 år til du blir 80 år. Nedsatt sædkvalitet hos unge menn skyldes vanligvis andre årsaker. Det kan for eksempel være medfødt eller være forårsaket av en operasjon, sykdom eller livsstilsfaktorer.

Hvis mannen er under 25 år, tar det gjennomsnittlig 4,5 måneder å gjøre partneren sin gravid. Er han over 40 år, tar det gjennomsnittlig to år (hvis kvinnen er under 25 år). Det tar fem ganger så lang tid å bli gravid hvis mannen er over 45 år.

For par i IVF-behandling er risikoen for å ikke få en baby fem ganger høyere hvis mannen er 41 år eller eldre.

2) Pass deg for klamydia

Den hyppigste kjønnssykdommen er klamydia – både for menn og kvinner. De danske helsemyndighetene estimerer at det hvert år smittes cirka 50 000 personer – primært unge under 25 år – med klamydia. Men det diagnostiseres cirka 34 000 personer med klamydia hvert år.

Klamydiainfeksjonen forårsakes av bakterien Chlamydia Trachomatis, som kan medføre betennelse i bitestikkelen hos men. Betennelsen i bitestikkelen kan blokkere sædlederen, slik at sædcellene ikke kan komme gjennom. Det kan også forårsake infertilitet.

3) Slutt å røyke

Røyker du? Da risikerer du å svekke sædkvaliteten din. Det er særlig bevegeligheten og konsentrasjonen av sædceller som faller i takt med den økte mengden sigaretter. Fallende fertilitet på grunn av røyking kan allerede ses ved personer som røyker en halv pakke sigaretter om dagen. Effekten hos menn er reversibel, noe som vil si at hvis man slutter å røyke, blir fertiliteten den samme som hvis man ikke røyket.

4) Unngå å røyke hasj

Studier viser at hasj nedsetter fruktbarheten hos menn.

Det påvirker både konsentrasjonen, antallet av sædceller og sædcellenes evne til å bevege seg, og utseendet var opptil nesten 30 % lavere hos menn som røyket hasj mer enn en gang i uken.

Jo mere hasj man røyker, jo dårligere «svømmeevne» hos sædcellene. I tillegg kan hasj påvirke sædcellenes energisenter, som betyr at sædcellene blir inaktiverte. Hasj reduserer også testosteronnivået ditt.

5) Vær aktiv

Det er viktig å være aktiv hver dag, da det forebygger en lang rekke sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes.

Nedsatt fruktbarhet og dårlig sædkvalitet ses ofte hos svært aktive menn, som langdistanseløpere og sykkelryttere, noe som kan skyldes at de har en negativ energibalanse. Noen studier viser at varme, kulde og trykk på testiklene kanskje kan påvirke sædkvaliteten, noe som kan ha betydning for f.eks. langdistansesykling.

6) Unngå overvekt

Overvekt utgjør et alvorlig helseproblem i hele den vestlige verden, og antallet er stigende. Blant menn er 28 % av de mellom 16 og 24 år overvektige eller svært overvektige, noe som stiger til 38 % blant 25–34-åringer og 60 % blant 35–44-åringer. Som mann påvirkes fruktbarheten av overvekt, da det reduserer sædkvaliteten. Jo større BMI, jo større innvirkning på sædkvaliteten.

7) Unngå undervekt

Hos menn har man sett en sammenheng mellom undervekt og nedsatt fruktbarhet. Nyere studier har nemlig vist en sammenheng mellom nedsatt sædkvalitet og undervekt hos menn.

8) Drikk ikke for mye

Alkohol kan gjøre det vanskeligere for menn å gjøre en kvinne gravid, da det reduserer sædkvaliteten. Som med så mange andre livsstilsfaktorer, betyr mengden noe for risikoen. Jo mer, jo større innflytelse på fruktbarheten.

Sammenheng mellom alkoholinntak og sædkvalitet peker mot at et stort regelmessig inntak kan redusere sædkvaliteten. Den største påvirkningen på sædkvaliteten ble funnet hos menn som regelmessig drakk mer enn 25 enheter i uken.

9) Sørg for å spise sunt

Kostholdets betydning for sædkvalitet er fortsatt uavklart, men flere studier tyder på en sammenheng mellom en sunn kost og god sædkvalitet. Forskning har vist at en kost bestående av frukt og grønnsaker og lavt inntak av kjøtt og bearbeidede matvarer henger sammen med økt bevegelighet av sædceller. Motsatt har flere studier funnet at et kosthold med høyt fettinnhold (enten bearbeidede matvarer eller rødt kjøtt) og sukker var sammenhengende med nedsatt sædkvalitet. Man fant en bedre sædkvalitet hos menn som spiste mye fisk eller mange melkeprodukter (særlig melk) med lavt fettinnhold.

Vil du lese mer?

Male fertility

Hvordan henger menns livsstil og fertilitet sammen?

Det er stadig flere og flere studier som peker mot en tydelig sammenheng mellom fertilitet og livsstil. Studier viser at livsstilsfaktorer som alkohol, røyking, kaffe og overvekt i varierende grad påvirker fertiliteten negativt. Men hvordan er det egentlig for menn? Les mer når vi snakker med professor og overlege Ulrik Schiøler Kesmodel om hvordan livsstilen påvirker menns fertilitet.

09. juni - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern