5 ting du bør vite om PCOS

Hvordan finner du ut om du har PCOS? Kan du gjøre noe selv for å minske symptomene dine? Og hvordan er graviditetssjansene dine hvis du har PCOS? Les videre og få svar fra legen.


This article is also available in:

English,

Dansk,

Deutsch,

Svenska


Skrevet af:

Malin Nylander

28. maj - 2022


PCOS er den vanligste hormonelle lidelsen blant danske kvinner i fødedyktig alder. Vi har fått lege Malin Nylander til å svare på fem av de oftest stilte spørsmålene om PCOS.

1.Hvor mange kvinner har PCOS?

Man anslår at 5–10 % av danske kvinner i fertil alder har PCOS. Dermed er PCOS den vanligste hormonelle lidelsen blant kvinner i fødedyktig alder og en av de vanligste årsakene til kvinnelig sub- eller infertilitet.

Det skal nevnes at det presise tallet for forekomsten avhenger av hvilke kriterier man bruker for å stille diagnosen PCOS. Internasjonalt er det nemlig flere forskjellige diagnostiske kriterier, noe som også har vært årsak mye debatt i vitenskapelige kretser. I Europa benytter vi oss av de såkalte Rotterdamkriteriene (se neste punkt for en nærmere forklaring).

Jo høyere fettprosent en kvinne har, jo tydeligere blir PCOS-symptomene – og derfor forventer vi også at se en stigende forekomst av syndromet i takt med at folks gjennomsnittlige BMI stiger.

2. Hva er PCOS?

PCOS er en hormonsykdom som kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter.

Diagnosen stilles hvis en kvinne oppfyller minst to av de tre «Rotterdamkriteriene», som er: 1) uregelmessige blødninger som følge av sjelden eller uteblitt eggløsning, 2) forhøyet nivå av det mannlige kjønnshormonet testosteron og 3) polycystiske eggstokker påvist ved ultralydundersøkelse.

Før diagnosen kan stilles må det utelukkes at symptomene skyldes en annen sykdom. Derfor blir det tatt en del blodprøver under utredningen, og du blir blant annet spurt om blødningsmønsteret ditt og din gynekologiske historikk. PCOS er multifaktoriell, som betyr at det ikke er én enkelt faktor som avgjør, om man utvikler syndromet eller ikke. Både arv (gener) og miljø (livsstil) er med på å avgjøre om du utvikler symptomer på PCOS, og det finnes også forskning som tyder på at miljøet i fostertilværelsen har en innvirkning på om man får PCOS eller ikke.

3. Betyr PCOS at jeg det blir vanskelig å få barn?

PCOS kan bety at man vil ha vansker med å få barn på naturlig vis, men generelt kan man si at kvinner med PCOS har mange egg, og derfor gode sjanser for å bli gravide ved hjelp av fertilitetsbehandling. Som tidligere nevnt kan PCOS utrykke seg svært forskjellig fra kvinne til kvinne. Noen kvinner med PCOS kan ha større utfordringer enn andre når det gjelder fertilitet.

Ved PCOS har kvinnen ofte kronisk anovulasjon – det vil si manglende eggløsninger. Uten eggløsning blir man ikke naturlig gravid. Mange overvektige kvinner med PCOS opplever at et vekttap på 5–10 % medfører spontane eggløsninger og dermed bedret fertilitet og – for noen – babylykke. Det må likevel sies at mange kvinner med PCOS fortsatt trenger hjelp fra en fertilitetsklinikk for å bli gravide Her ser man som nevnt at kvinner med PCOS produserer mange egg, og derfor generelt opplever gode resultater ved fertilitetsbehandling. De har også en litt økt risiko for å utvikle ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), noe man er ekstra oppmerksom på hos fertilitetsklinikken.

4. Kan jeg gjøre noe for å forbedre PCOS-symptomene mine?

Det korte svar er: Ja, det kan de aller fleste.

Den dårlige nyheten er at PCOS er en kronisk sykdom, som vil si at den er «livslang». Den gode nyheten er likevel at du – til en viss grad gjennom livsstilen din – kan påvirke hvor sterke PCOS-symptomene dine blir.

Ved å spise sunt, mosjonere regelmessig og holde seg normalvektig (eller så nær som mulig) kan mange kvinner holde PCOS-symptomene i sjakk. Her er regnskapet enkelt: Du må forbrenne flere kalorier enn du tar inn. For de fleste kvinner er dette likevel enklere sagt enn gjort, både for dem med PCOS og dem uten.

Noen «enkle» råd herfra: Be legen din om en henvisning til en kostholdsekspert, dropp flytende kalorier (brus, jus, helmelk i kaffen mv.), spis mindre porsjoner og flere grove grønnsaker og mosjoner mer. Den beste mosjonen er den som faktisk skjer, så sørg for å få hverdagsmosjon inn i livet (f.eks. ved å sykle til jobb eller å ta trappene i stedet for heisen) og suppler gjerne med styrketrening eller trening med høyere intensitet.

5. Er PCOS smertefullt, og reduserer det ellers livskvaliteten?

PCOS er sjeldent fysisk smertefullt, men er assosiert med nedsatt livskvalitet og økt forekomst av psykiske lidelser, noe som jo i seg selv er smertefullt.

Flere vitenskapelige studier har vist at kvinner med PCOS opplever nedsatt livskvalitet og lavere selvtillit i forhold til kvinner uten PCOS. Depressive symptomer og reell depresjon forekommer hyppigere blant kvinner med PCOS enn hos kvinner uten PCOS. Også panikkangst og spiseforstyrrelser (slik som bulimi) ses hyppigere hos kvinner med PCOS sammenlignet med kvinner uten PCOS.

Hvorfor og hvordan PCOS er assosiert med psykisk lidelse, er debattert. Den økte forekomsten av overvekt, økt kroppsbehåring og akne – samt bekymringer om fertilitet og fremtidige følgesykdommer – bidrar antagelig mer til denne forskjellen enn de hormonelle og metabolske forstyrrelsene som ses ved PCOS.

static1.squarespace.com
Lie Fong S et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021 Jun;50(6):101894. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101894. Epub 2020 Aug 16. PMID: 32814159.

Last wawa app ned fra App Store

wawa fertility er en assistent som veileder deg gjennom fertilitetsbehandlingen. Her får du et verktøy og følelsesmessig støtte som øker sjansene for en vellykket behandling. Vårt mål er å gjøre den tøffeste reisen av alle litt enklere.

Les mer

Diagnoser

Lege: Hvilken betydning har PCOS for min fertilitet?

Hvis du får diagnostisert PCOS, er det ikke nødvendigvis noen grunn til å slå alarm med det samme. Det er nemlig ikke bare selve diagnosen som sier noe om fertiliteten din, men symptomene du har.

17. april - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

Databruk og personvern