Vi har spurt wawas fellesskap: Om økonomi og fertilitetsbehandling.

Mange sitter med spørsmål om hvordan man klarer den økonomiske delen av fertilitetsbehandlingen. Det er nemlig slett ikke noe alle har råd til. Vi har bedt dere om å dele hvordan dere klarte det.

Skrevet af:

wawa

16. maj - 2022


Hvordan finansierte dere fertilitetsbehandlingen?

26 % svarte at de kunne bruke av oppsparte midler:

En stor del av dere forteller at dere har hatt oppsparte midler å trekke fra. Det har vært en lettelse under behandlingen. Men for mange skulle denne oppsparingen egentlig brukes til å legge det fremtidige grunnlaget for familien.

Her er noe av det dere fortalte:

 • Vi hadde oppsparte midler, og kombinerte det med et forskudd på arven.
 • Kjæresten min hadde arvet, så vi brukte dette til 3x IVF-behandlinger
 • 1/3 fra sparing, 1/3 fra foreldrene mine og 1/3 fra kjærestens foreldre – vi er heldige!
 • Sparepengene våre har betalt for 6 behandlinger hittil, og ekstra for ICSI, blastocyster og assisted hatching.
 • Vi har brukt av sparepengene våre. På den gode side slapp vi å bekymre oss for det finansielle. På den mindre gode side hadde vi spart opp lenge for å kunne kjøpe et hus til familien vår. Der må vi starte forfra.

10 % har brukt muligheten for en avbetalingsordning med klinikken:

Flere klinikker har i dag en avbetalingsordning, så mange kan betale behandlingen sin over noen måneder – i stedet for alt på en gang. Noen av dere har benyttet dere av denne løsningen, som var med på å redde muligheten for behandling.

Hvis ikke vi hadde kunnet gjøre det på avbetaling, så ville vi ikke ha hatt muligheten til å starte behandlingen før året etter. Den tiden hadde vi bare ikke.

14 % forteller at dere kunne spare opp ved hjelp av månedslønnen og droppet de fleste tingene til dere selv i den perioden:

Flere som har vært i IUI-behandling eller «kun» måtte betale for medisinen, kunne finansiere det med månedslønnen når de skar bort alt annet.

Vi tok fra månedslønnen vår – det vil si det vi ellers ville ha brukt på moro, klær osv. – det finansierte hormonene.

22 % svarte at dere har fått hjelp og støtte fra deres nærmeste:

Det er forskjellige måter å få hjelp fra de nærmeste på, hvis man er så heldig at det er en mulighet. Det er det vel å merke ikke for alle.

 • Foreldrene våre delte utgiften til egguttaket
 • Foreldrene våre var til stor hjelp – de har brukt over 100 000 hittil
 • Foreldrene mine har tatt fra verdien i huset og låner oss pengene. Vi er veldig takknemlige.

18 % En større del har benyttet seg av muligheten til å låne på boligen eller å ta fra renovasjonsbudsjettet:

Er man så heldig at man kan ta opp lån på boligen, er det faktisk mulig å bruke den til behandlingen. Det er noe du kan snakke med din banken din om. For andre er det penger som skulle vært brukt på renovasjon.

 • Vi har tatt opp et lån på huset vårt.
 • Vi tok lån på hytten
 • Brukte pengene som skulle ha gått til å renovere huset
 • Andre gang prioriterte vi det da vi skulle legge budsjett til hus, slik at vi fikk satt av penger til behandlingen også

10 % har hatt andre måter å finansiere behandlingen på.