Legen: Tidlig overgangsalder har ikke bare en påvirkning på fertiliteten, men også konsekvenser for helsen

Har du hørt om POI (prematur ovarialinsuffisiens), eller tidlig overgangsalder? 2–3 % av kvinner under 40 år rammes av dette. Vi har spurt overlege Anette Tønnes Pedersen fra det danske Rigshospitalet om hun kan gjøre oss litt klokere.

Skrevet af:

wawa

17. april - 2022


Du liker ikke uttrykket «tidlig overgangsalder» – hvorfor, og hva kaller du det?

Jeg bruker det sjeldent, fordi jeg synes at «overgangsalder» er noe som man assosierer med den naturlige fasen man går gjennom litt senere i livet, når fertiliteten avtar og det oppstår en ubalanse i hormonfabrikken.

Vi intervjuer

Anette Tønnes Pedersen, overlege, Ph.d.,
klinisk lektor, Rigshospitalet, gynekologisk
avdeling samt Fertilitetsklinikken

Kvinnene jeg sitter med, kommer til meg av forskjellige årsaker. De har f.eks. mistet hormonproduksjonen i eggstokkene – enten plutselig ved f.eks. en operasjon i eggstokkene, eller nesten like plutselig ved f.eks. kjemoterapi, og andre ganger over en lengre periode hvor eggstokkene gradvis mister evnen til å produsere hormoner.

Mange har dårlige assosiasjoner med overgangsalderen. Mange sier «Ja, men moren min er i overgangsalderen akkurat nå …».

Mange ser overgangsalderen som noe som rammer middelaldrende kvinner.

Da er man gammel, og kanskje ikke interessant lenger som kvinne. Det ønsker ikke yngre kvinner å assosiere seg med. Derfor foretrekker jeg å kalle det det det heter på fagspråket: POI (prematur ovarialinsuffisiens), som betyr for tidlig opphør av eggstokkenes funksjon.

Kan du forklare kort hva POI er, og hvor mange det rammer?

Vi bruker en medisinsk definisjon, som er at man har POI når eggstokkene slutter å modne egg og produsere kjønnshormoner før man har fylt 40 år.

Cirka 2–3 % av kvinner rammes av POI. En stor del av dem har fått kjemoterapi.

Hvordan påvirker POI kvinner?

Det å miste eggstokkfunksjonen har selvfølgelig konsekvenser for evnen til å bli gravid med sine egne egg, altså fertiliteten, men det kan ha like store konsekvenser for helsen.

La oss starte med fertiliteten. Når man snakker om fertilitet i denne sammenheng, vil det si at eggstokkene har sluttet å fungere, som betyr at man ikke har flere egg igjen. Eller kanskje har man noen få egg, men ikke noen som kan stimuleres eller brukes. Det betyr at det kun er mulig å bli gravid med eggdonasjon.

Ser vi på den generelle helsen, så mister man sitt naturlige østrogen ved POI. Østrogen produseres i eggstokkene, og når de ikke fungerer, får det konsekvenser:

  • Østrogen er blant annet viktig for vedlikehold og oppbygging av beinene våre (frem til vi er 30 år), men særlig etter overgangsalderen, for da mister beinene våre kalk raskere. Da øker risikoen for beinskjørhet hvis man ikke får erstattet den manglende østrogenproduksjonen.

  • Østrogen er viktig for hjertet og blodkarene. Det er med på å galvanisere blodkarene på innsiden. Hvis du har mangel på østrogen, har du større risiko for å utvikle åreforkalkning, og dermed hjerte- og karsykdommer i en yngre alder.


  • Østrogen er også viktig for huden vår, bindevevet vårt og slimhinnene våre.

  • Østrogen er viktig for konsentrasjon og læring. Man kan få hukommelses- og konsentrasjonsvansker ved mangel på østrogen.

Det er derfor viktig å bli diagnostisert når man har POI og mangel på østrogen. Du trenger nemlig veiledning om riktig hormonbehandling for å beskytte mot bein- og karsykdommer, samt sikre en best mulig livskvalitet.

Er det arvelig?

Det kan det være. Vi ser faktisk en del kvinner med en arvelig disposisjon, men det er ikke en god nok forklaring på hvorfor de får POI – vi vil jo gjerne finne årsaken.

Fakta:

POI betyr prematur ovarialinsuffisiens,
eller ovariesvikt. Det betyr at eggstokkene
stopper for tidlig med å modne egg og produsere
kjønnshormoner.

Er det noe man må være oppmerksom på? Kan man stoppe det?

Man kan ikke stoppe det. Men fordi det har de helsemessige konsekvenser, må man oppsøke en lege og finne ut hvordan det skal behandles.

Hvordan foregår utredningen?

Det foregår vanligvis med blodprøver, hvor vi kan se om det er eggstokkene som er problemet eller om det er hypofysen. Hypofysen er en liten kjertel på undersiden av hjernen som produserer de overordnede kjønnshormonene (FSH og LH), som sender signaler til eggstokkene for å fortelle dem hvilke kjønnshormoner de skal produsere. Når man undersøker for POI, tas det også en ultralydundersøkelse av eggstokkene.

Det er viktig å poengtere at du må reagere og gå til en lege hvis menstruasjonsblødningene uteblir i mer enn et halvt år. Kvinner som bruker p-piller, kan få kamuflert POI eller uteblitt menstruasjon. Det er ikke sjeldent vi snakker med kvinner som har tatt p-piller i 10–15 år og ikke ante at de hadde et problem.

Hvordan blir man behandlet?

Med naturlig østrogen. Det kalles bio-identisk og matcher det eggstokken produserer.

Er det noe ny viten eller forskning på området?

Hvis eggene og eggstokkene av forskjellige årsaker er borte, så finnes det ingen måter å gjenskape dem eller fikse problemet på i forhold til fertiliteten. Eggcellene skapes i fosterstadiet, så det er ikke noe som kan gjøres hvis de forsvinner.

Som kvinne er det derfor viktig at man er oppmerksom hvis man har noen i familien som har kommet tidlig i overgangsalderen, eller hvis menstruasjonen stopper. Da kan det være siste sjanse.

Er det noe du vil legge til?

Avslutningsvis vil jeg bare si at det er viktig å påpeke at det tross alt bare er 2–3 % av kvinner under 40 år som rammes. Men husk å reagere på symptomer, for det handler ikke bare om fertiliteten din, men også om helsen din som helhet.