Legen: Sekundær infertilitet kan være et veldig stort sjokk etter å ha fått sitt første barn.

Når man har fått sitt første barn uten hjelp, kan det bli et enormt sceneskift å måtte i fertilitetsbehandling for det neste barnet. Mange blir rammet av sekundær infertilitet, men det er det få som vet. Vi snakker med lege Katrine Haahr om sekundær infertilitet.

Skrevet af:

wawa

28. maj - 2022


Intervju med lege Katrine Haahr, Klinik Juno IVF.

Hvordan defineres sekundær infertilitet?

Sekundær infertilitet er når man har ett eller flere barn fra før, og deretter ikke kan oppnå graviditet naturlig.

Hvor utbredt er sekundær infertilitet?

Jeg vil tro at litt mer enn 1/3 av dem vi møter på vår klinikk, er sekundær-infertile. Men tallet er høyere generelt.

Hvis jeg og partneren min har prøvd å bli gravid med barn nummer to i en stund, men vi fortsatt ikke lykkes på egen hånd, når bør vi gå til legen?

Det er akkurat som ved primær infertilitet. Man må ha prøvd 1 år hjemme før man bør oppsøke lege. Det er samme regler 1:1, samme behandling osv. Med unntak av at man ikke nødvendigvis kan få hjelp på det offentliges regning. Man har rett til utredning og behandling via spesiallegepraksis (inseminasjon), men hvis man skal ha IVF-behandling, foregår det i privat regi

Det skyldes at man ikke har helt de samme rettighetene som ved primær infertilitet. Man har et barn i forveien, og er dermed ikke barnløs. Man beskriver det som at man har et ønske om f.eks. barn nr. 2, men man er ikke barnløs.

Men hvis kvinnen har en ny partner og de ikke har barn og ikke kan bli gravide – så blir det definert som primær infertilitet.

Hva er sjansene mine for å oppnå graviditet som sekundært infertil? Er de større eller mindre enn par som opplever primær infertilitet og ikke har født før?

Det en misforståelse at det er en fordel å ha vært gravid før. Det er det ikke nødvendigvis, så jeg vil si at sjansene er de samme.

Anbefaler dere andre behandlingsformer eller hormoner til sekundært infertile enn til primært infertile? Hvis ja, hvorfor og hvordan avviker det?

Hele forløpet er likt når man utreder og behandler for uforklarlig sekundær infertilitet som for uforklarlig primær infertilitet. Man undersøker om paret egner seg til å starte i IUI, eller om de skal direkte i IVF.

Kjenner man noen av årsakene til sekundær infertilitet?

Jeg opplever at man sjeldent kan påvise en årsak. Så ofte er det uforklarlig.

Men man kan selvsagt ha en lidelse man har hatt hele tiden – f.eks. endometriose, som bare ikke slo ut første gang, men som gjør det nå. Alder er jo også en faktor. Du fikk kanskje ditt første barn som 34–35-åring. Så går det noen år før du vil ha et nytt barn. Man må huske at hvert år etter fylte 35 år betyr svært mye. Vi opplever faktisk også ofte at livsstilen etter 1. barn kan ha endret seg – man får ikke mosjonert, kosten blir på barnets premisser. Og alt dette er ikke en fordel for fertiliteten.

Det virker som om at sekundær infertilitet er litt undervurdert. Vil du fortelle litt om det?

Det er fordi det var så enkelt å bli gravid og få barn for første gang. Så du går rundt med en selvfølgelighet og en forventning om at det skjer like enkelt andre gang. Og det kan så virke nærmest enda mer sjokkerende og uforståelig.

Det finnes store psykologiske undersøkelser som viser at følelsene og ønsket om barn nummer to er like sterkt som ved første barn.

Du kan være følelsesmessig like påvirket ved å ikke kunne få barn nummer to. Det vil være mange man møter på sin vei som vil si «Nei, men det er jo kjempeflaks at du i hvert fall fikk ett barn», og så står man igjen med en usikkerhet om man overhodet har rett til å føle noe. Pasienter tviler på om de bare er bortskjemte og bør sette pris på det de har.

Mange er også usikre på hvor langt de vil gå for å få flere barn. Det er et kjempestort dilemma, fordi man gjerne vil gi barnet sitt et søsken. Man synes det er egoistisk overfor barn nummer ett å ikke ville ta den kampen. For mange forbinder det å være enebarn med ensomhet, selv om det ikke nødvendigvis stemmer.