Legen: Det er sammenheng mellom astma og infertilitet

Det er studier som viser at man som kvinne med astma oftere kommer i fertilitetsbehandling enn kvinner som ikke har det. Ligger det noe i dette, og hva betyr det for kvinner med astma?

Skrevet af:

Charlotte Suppli Ulrik

17. april - 2022


Vi har spurt professor og overlege Charlotte Suppli Ulrik om hvordan astma påvirker for fertilitet.

Hvordan henger astma og fertilitet sammen?

Det er vanskelig å fortelle kort, for det er mye vi ikke er helt sikre på.

Vi vet at astma er en kronisk sykdom i luftveiene, hvor det grunnleggende problemet er en betennelseslignende tilstand i luftveiene, som betyr at slimhinnen i luftveiene vokser seg for store og gjør det vanskelig å trekke pusten.

Det blir primært behandlet med medisin, inhalert binyrebarkhormon, som behandler irritasjonen i luftveiene, slik at det blir enklere å trekke pusten. Man kan også ha irritasjonen eller betennelsestilstanden i f.eks. nese, hud, øyne ved allergier eller eksem.

Det vi vet, er at en slik irritasjons- og betennelseslignende tilstand, som f.eks. astma, allergi eller eksem, sannsynligvis også går i livmoren. Så hvis du vil bli gravid, og det lille befruktede egget skal sette seg fast, kan denne tilstanden gjøre det vanskeligere. Vi vet fra en rekke kroniske sykdommer som aktiverer immunforsvaret, f.eks. ved noen giktsykdommer, at det kan påvirke muligheten til å bli gravid negativt.

Det er viktig å nevne at studier viser at de som har astma. likevel ender med å få like mange barn som dem uten astma. Så de lykkes altså med å få barn, men det tar ofte litt lengre tid.

Kan astma ha betydning under graviditeten også?

Hvis man har astma og blir gravid, så vet vi at det er en sammenheng mellom dårlig astmakontroll, dvs. mange symptomer, og risikoen for at barna blir født for tidlig, er for små eller lignende. Så også i den sammenheng er det verdt å få astmaen sin under kontroll og i behandling, så man kan unngå disse komplikasjonene.

For å avklare ev. misforståelser om medisin og graviditet, så skal man selvsagt i størst mulig grad unngå medisin hvis man vil være eller er gravid. Men i forhold til astma, så er inhalert binyrebarkhormon direkte i lungene i disse mengdene ikke problematisk. Spesielt når man ser det i lys av risikoen for bl.a. for tidlig fødsel eller for lav fødselsvekt.

Hvor mange vil det typisk berøre?

Opp mot 10 % av den danske befolkningen har astma, så potensielt berører det svært mange. Men vi vet det ikke med sikkerhet enda. Mange vet ikke at det er en sammenheng mellom astma og fertilitet. Men der er en sammenheng, og den er det viktig å være oppmerksom på. Ikke minst fordi mange pasienter med astma ikke er så gode på å huske å ta sin forebyggende medisin.

En av årsakene er at det kan gå lang tid fra man slutter med medisinen til symptomene kommer. Og så er det dessverre også mange som bare venner seg til å hoste litt mer, bruke lang tid på å komme seg over forkjølelser, ha litt mer åndenød osv. Selv om de kunne vært fri for symptomer (og velbehandlet) med den forebyggende medisinen.

Men man må ha kontroll på astmaen. Studier viser, og vi er sterke i troen på, at hvis man behandles på riktig måte, så er det ikke astma som avgjør om man får de barna man vil ha.

Er det forskjell på alder eller situasjon når man ser på kvinner med astma og fertilitet?

På Hvidovre har vi kikket på en gruppe kvinner med astma som har blitt gravide, og sammenlignet dem med en gruppe gravide uten astma.

  • Av dem som var under 35 år, hadde dobbelt så mange av kvinnene med astma vært i fertilitetsbehandling enn den gruppen som ikke hadde astma.

  • I gruppen uten astma hadde dobbelt så mange av dem over 35 år vært i fertilitetsbehandling i forhold til dem under 35 år.

  • Og i astma-gruppen hadde hele 3 ganger så mange av dem over 35 år vært i fertilitetsbehandling enn dem under 35 år.

Dermed kunne vi konkludere at astma og alder kombinert har en sammenheng med behovet for fertilitetsbehandling.

Gjelder det også for andre kroniske sykdommer?

Ja, for når kroppen er syk, så nedprioriterer den fertiliteten. Så enkelt er det. Kroppen tenker at den ikke kan bli gravid hvis kroppen er syk.

Dypest sett, så er vi jo dyr: Det handler om at arten skal overleve, så de sterkeste og sunneste reproduserer seg. Hvis du spør naturen, så vil den helst at du blir gravid tidlig, og kun hvis du er helt sunn og frisk.

Hvordan er behandlingen? Og hvis man blir behandlet for astma, kan det da med sikkerhet have positiv effekt på fertiliteten?

Det er veldig enkelt: man må sørge for å ha astmaen under kontroll med riktig mengde medisin. Vi er helt overbeviste om at man kan få barn (med eller uten fertilitetsbehandling), men de endelige bevisene mangler fortsatt.

Påvirker astma også menns fertilitet?

Det har ikke blitt undersøkt, så det vet vi ikke. Men vi tror det kan ha en betydning for menns fertilitet – for hvorfor skulle det kun ramme kvinner? Der er f.eks. noen studier som viser at hvis menn blir overvektige før de går i puberteten, så er det en større risiko for at barna deres utvikler astma.

Hva er ditt råd til unge kvinner med astma?

Grunnleggende må man sikre at det er astma man har, og at det blir så godt behandlet som mulig. Det bør man snakke med legen sin om. Prøv gjerne å komme til et punkt hvor du har god kontroll på symptomene med minst mulig medisin. Mye tyder nemlig på at det da er lettere å bli gravid.