Kristian: «Jeg er full av respekt for alle kvinnene som går gjennom dette. Men jeg tror det vil være klokt å ha et lite øye med mennene også»

Hør Kristian fortelle om egne opplevelser med fertilitetsbehandling og hvorfor han har valgt å dedikere seg til å arbeide med det, men med fokus på menn.

Skrevet af:

wawa

24. april - 2022


Kristian – hvorfor har du dedikert deg til å arbeide med fokus på menn i fertilitetsbehandling?

Jeg har selv en egenerfaring med det å være mann i fertilitetsbehandling. Sammen var vi gjennom en syvårs periode gjennom 15 IVF forsøk. Vi møtte mange fine mennesker gjennom disse årene.  Men av og til satte vi igjen med et savn etter at noen tok seg litt tid, hatt litt mer fokus på hvordan det er å være menneske oppi dette. Den gang som nå var det mye fokus på teknikk og medisiner. Lite på hvordan det er å være partner, kvinne eller mann å være i behandling og ikke få det barnet man ønsker så sterkt.

Vi intervjuer

Kristian Ophaug, 47 år. Familieterapeut
og klinisk sosionom. Starter 1.mai opp ved
Rikshospitalet Kvinneklinikken som familieterapeut.
Partner: Åshild, 45 år, fagleder.
Nesodden, rett utenfor Oslo

Hva er din egen historie?

Min historie startet i 2007 og avsluttet i 2016, så det er noen år tilbake.

Som mann viste jeg ikke helt hva jeg skulle si eller hvor jeg skulle sitte.

Syntes det var vanskelig å finne min rolle oppi det hele. Ville ikke ta plass, ville være usynlig. Det er rart men det vekslet mellom å fortelle andre og holde det skjult. Skam. Ikke en del av barnesamfunnet kjentes vanskelig. Ved en privat klinikk i Skandinavia opplevde jeg å bli sendt opp på et loft i et bøttekott for å ta sædprøve, mens min kone lå i en hvilestol og drakk rosete. Akkurat det opplevde jeg noe underlig. Jeg er full av respekt for alle kvinnene som går gjennom dette. Men jeg tror det vil være klokt å ha et lite øye med mennene også.

Hva er målet med arbeidet ditt?

Mer åpenhet rundt det å være ufrivillig barnløs, mer fokus på den emosjonelle påkjenningen det påfører for noen. Tenk på alle som ikke klarer å følge opp jobb på grunn av behandlingen. Ekteskap som sliter når barneønskes ikke oppfylles. Sorgen som blir stille. Jeg ønsker mer forskning på menn og infertilitet. Menn som ønsker seg barn, men ikke får det. 

Her kan det oppstå bitterhet og psykisk uhelse.

Det er mye fokus på kvinnen i fertilitetsbehandling og mindre på mannen. Hva kan være årsaken til det?

Vi har jo veldig få historier om det å være mann i fertilitetsbehandling. Så hvordan snakke om og ha fokus på noe som IKKE er snakket om før? Det blir et taust/ukjent tema.

Mange menn vil nok ikke ta fokuset bort fra sin partner og frykter at det mer til skade hvis det begynner å ta plass.

Mange menn, særlig med mannlig faktor dette som svært vondt følelsesmessig å snakke om. Hva feiler det meg? Det er jo ikke akkurat nedsatt sædkvalitet det første som man går rundt og tenker på. Historisk sett har det vel også blitt forsket svært lite over mannlige faktor ved infertilitet.

De mennene du snakker med, hvordan opplever de det å være i fertilitetsbehandling? Både i forhold til kommunikasjon og behandling?

Vi mennesker er blitt ekstremt gode på å planlegge, se frem til og glede oss til ting. Vi ser for oss hvordan vi blir som pappa og som familie. Vi googler barnevogn når vi har lyst til å få barn. Vi diskuterer navn på barnet før det er født. Når fremtiden vår blir annerledes oss og vi ikke får barn på den måten slik de fleste andre gjør oppstår usikkerhet og negative tanker.

Et følelsesmessig krater. Noen menn setter seg helt på kanten av stolen og vil ikke tenke eller snakke om det i hele tatt. Noen menn tar på seg forsvarerrollen og tar opp kampen for sin partner. Det være seg klage på behandlingen eller forsvarer henne mot alle spørsmål; «skal ikke dere ha barns snart da?» Mange menn har lært seg at jobber du hardt nok så oppnår du de resultatene de ønsker. Fertilitetsbehandling fungerer ikke slik.

Noen menn opplever at forholdet endrer seg.

Det å prøve å få barn gjennom fertilitetsbehandling er ingen romantisk affære.

Barnløshet og IVF behandling blir altoppslukende. Det er det eneste de snakker om, dvs. det eneste kvinnen snakker om. Nesten alle mennene jeg har møtt sier det er belastende og se sin partner ha det så fysisk og psykisk vondt. Både av medisinene og belastningene det er med IVF. De vil gjerne hjelpe, men vet ikke hva som hjelper. Det mannen gjorde for sin partner i går er ikke nødvendigvis det hun trenger i dag. Noen er redd for miste sin partner.

Menn snakker ofte ikke med andre enn sin partner, de vil ofte være sterk og tåle alt, holde motet oppe, Så faller det ofte gjennom og de kan får det vanskelig med å takle følelser, sorgen, tapet, ekteskapet etterpå etc. Gjennom å dele det med noen kan det for noen oppleves mindre skremmende og ta mindre plass i hverdagen.

Hva drømmer de om skal endre seg?

På et generelt grunnlag mer forskning på hvorfor sædkvaliteten synker på verdensbasis. Mange drømmer nok om et mer tverrfaglig apparat som kan møte hele paret, noen har delt med meg at de kunne tenkt seg og hatt en samtalepartner som kunne forberedt parene på hvordan dette kan prege hverdagene fremover. Ikke bare bivirkninger av medisiner, men også hvordan de vil ha det emosjonelt sett. Noen menn er nok redd for dele dette da det møtes på så mange ulike måter. Alt fra latter til stillhet. Mange møtes med råd som bare oppleves helt feil. Flere sier de vil gjerne ha svar, når blir vi gravid og hvorfor blir vi ikke gravid.

Vi mennesker søker ofte etter svar og sammenhenger. Men med fertilitetsbehandling er det ikke alltid så lett å sette to streker under svaret. Ting blir ofte uforutsigbart. Og leve med uforutsigbarhet er det ikke alle menn som takler like godt.

Å våge og snakke om det om er ukjent og uforutsigbart er for mage oss ikke så enkelt.

Jeg håper at det vil komme flere forumer for menn som det å være ufrivillig barnløs er tema.

Vil du anbefale menn å gjøre noe innledningsvis når de starter i behandling?

Kristian og Åshilds tall:

15 IVF
3 graviditeter
2 barn

Jeg spør alle par jeg snakker med om hvordan de taler om barnløsheten og behandlingen. Det å snakke sammen på en trygg og tydelighet måte er et grunnlag for å takle den prosessen de står i. Prøv å sett av en liten stund i uka der begge får snakke og lutte til hverandre. I første omgang er det viktig at det flyter godt mellom de to som jobber aktivt med å få barn. Forsøk og sette ord på følelser og gi ikke opp nærheten.

Det er mange par som sliter med å få barn. Sannsynlig er det noen rundt deg som sliter med det samme. Se om de kan våge å bryte tausheten, sette ord på noe ovenfor en kamerat. Ofte det godt å gjøre noe praktisk eller fysisk når vi skal starte med dette.

Du er ikke alene. Ingen skal føle seg alene

Er det usannheter eller misforståelser omkring menns følelser generelt, men spesielt under behandling?

Jeg mener det kan være like belastende følelsesmessig for menn som for kvinner å være ufrivillig barnløs.

Hvordan det påvirker livene og hverdagene våre vet vi lite om. Jeg tror det blir for lettvint å si at menn tenker mindre på dette enn kvinner, det bare utarter og kommer frem på andre vis.

Hva vil du si til de mennene som er i fertilitetsbehandling akkurat nå?

Å være i fertilitetsbehandling, kjenne det på kroppen, å være i det påvirker oss i større grad enn det vi kan forestille oss før man går inn i det. Å prøve å få barn på denne måten er ofte preget av venting, uro, bekymring og manglende kontroll. Forsøk å sett litt ord på det du kjenner, det være seg kroppslig ubehag eller følelser. Følelser er ikke farlig, men kan bli det hvis de blir undertrykt. Det å snakke om det som kjennes vanskelig er i seg selv er mental førstehjelp eller form for trening slik at du kan takle å stå den situasjonen på ok måte.

Samfunnet legger litt opp til at menn skal takle at ting er tøffe, men når du og partneren får vite at sædkvaliteten er årsaken til at dere ikke blir gravid er ikke taushet og unngåelse den beste måten å håndtere dette på.

Let etter løsninger. Ved å være taus så skjer det ingen ting.

Gjør noen grep i livet: tobakk, alkohol, trene litt. Snakke sammen, vær tydelig med hverandre. Møt noen i samme situasjon.

Følg Kristian her