Forsker: Få svar på noen av de oftest stilte spørsmålene om menns fertilitet

Kan en gutt arve sin fars nedsatte sædkvalitet? Kan du som mann spise eller mosjonere deg til en bedre fertilitet? Og hvordan defineres nedsatt sædkvalitet egentlig? Les her.

Skrevet af:

wawa

29. april - 2022


Vi har samlet spørsmål om menns fertilitet og sædkvalitet og fått overlege og forsker Niels Jørgensen til å svare på dem. Niels Jørgensen, spesialist i endokrinologi og overlege ved avdeling for vekst og reproduksjon på rikshospitalet i København.

Spørsmål 1: Når vurderes sædkvaliteten som henholdsvis normal, nedsatt og svært nedsatt?

Det er ikke konsensus om klassifikasjonen. Man må huske at selv menn med sterkt nedsatt sædkvalitet vil kunne gjøre en partner gravid, men jo bedre sædkvaliteten er, jo bedre er graviditetssjansene.

Hvis sædcellekonsentrasjonen er under 40 millioner/ml, vil det statistisk sett kreve flere forsøk før partneren blir gravid. Hvis den er under 5 millioner/ml, er sjansen for naturlig graviditet ytterst beskjeden. Lignende betraktninger kan gjøres for andre sædparametre.

Spørsmål 2: Hvor stor innflytelse har røyking på sædkvaliteten? Kan man røyke litt? Og hva med alkohol?

En mann som har vært utsatt for mors røyking under graviditeten, får dårligere sædkvalitet. Menns egen røyking av vanlig tobakk trekker også i negativ retning. Likeledes ser det ut til at e-sigaretter også påvirker negativt.

Effekten av regelmessig forbruk av hasj og andre stoffer kan være fra å bare redusere sædkvaliteten litt til å stoppe sædcelledannelsen helt. Alkohol i moderate mengder skader ikke.

Spørsmål 3: I hvor høy grad påvirker tidligere bruk av kokain, cannabis osv. sædkvaliteten?

Det er svært variabelt. Hos noen er det ingen senfølger, mens andre kan få ødelagt sædcelledannelsen permanent. Det er nok en sammenheng med størrelsen på det tidligere forbruket.

Spørsmål 4: Hvor mye må man trene før det har en dårlig/god effekt på sædkvaliteten? En noen typer sport bedre/dårligere?

For lite fysisk aktivitet trekker sædkvaliteten i feil retning. Omvendt ser overdreven fysisk aktivitet også ut til å kunne ha en negativ effekt. Vanlig, hard mosjon skader ikke. Men overdreven mosjon hvor kroppen slites ut kontinuerlig kan være skadelig. Sykling ser likevel ut til å ha en negativ effekt, men igjen: Vanlig mosjonstrening skader antagelig ikke. Men det er lite forsket på.

Spørsmål 5: Har overvekt innflytelse på menns fertilitet?

Overvektige menn har større risiko for nedsatt sædkvalitet enn ikke-overvektige. Det er logisk at man bør slanke seg hvis man er overvektig, men det finnes ikke ordentlige studier som har vist at det hjelper på sædkvaliteten og graviditetssjansene å gå ned i vekt.

Spørsmål 6: Hvordan er det med setevarme, stillesittende arbeid, PC på fanget og mobiltelefon i lommen med tanke på en manns sædkvalitet? Påvirker det eller ikke?

Varme og manglende fysisk aktivitet påvirker sædkvaliteten negativt. Ikke det stillesittende arbeidet i seg selv. Moderne mobiltelefoner gjør nok ingen skade, men det er lite forsket på.

Spørsmål 7: Er det noen vitaminer eller kosttilskudd som hjelper på sædkvaliteten?

De mange påstandene om effekten av tilskudd er udokumenterte. De fleste kosttilskudd gjør ingen forskjell. Det er ikke behov for spesielle «boostere». De fleste korrekte vitenskapelige undersøkelser av effekten av vitaminer og kosttilskudd, har dessverre vist at de ikke hjelper.

Spørsmål 8: Kan sædkvaliteten svinge kraftig i perioder? Og hvorfor?

Sædkvaliteten kan falle kraftig etter feber eller kraftigere sykdom, men kommer seg vanligvis igjen. Kraftige fall skyldes oftest at det har gått kort tid siden siste sæduttømming.

Spørsmål 9: Vi skal begynne med IVF med TESA. Hvor ofte finner man ikke sædceller?

Det kommer an på årsaken til at det ikke er sædceller i sædvæsken. Hvis det skyldes lukkede sædledere, vil sjansen være nesten 100 %. Hvis det skyldes genetikk, vil sjansen være minimal. Jo større testiklene er, jo større er sjansen.

Hvis det ikke finnes sædceller ved TESA (hvor man stikker en nål i testiklene for å suge sædcellene ut), kan man ev. gå videre med TESE (som er en operasjon, hvor man tar en liten vevsprøve av testiklene for å lete etter sædceller).

Spørsmål 10: Er det riktig at et hardt spark i en manns pung kan påvirke sædkvaliteten?

Harde spark, noe de fleste menn har opplevd, gjør ikke langvarig skade. Bare hvis testikkelstrukturen har blitt ødelagt, vil det ha en langvarig negativ effekt. I slike situasjoner har man nok vært innlagt på grunn av sparket eller traumet mot pungen.

Spørsmål 11: Hvorfor blir det ikke gitt råd om hva mannen kan gjøre for å forbedre sin sædkvalitet?

Forskningen har fokusert mest på kvinnene. Mennene har vært «glemt», og de rådene vi gir, er mest basert på «sunn fornuft» fremfor evidens.

Spørsmål 12: Kan man ikke hjelpe menn med infertilitet, slik at kvinnen ikke må gjennom fertilitetsbehandling?

Først de seneste årene har det blitt fokus på å utvikle behandlinger av menns sædkvalitet og dermed sjansen for å bli fedre, uten at deres kvinnelige partnere skal måtte gjennomgå en vanskelig fertilitetsbehandling. De nye behandlingene er fortsatt eksperimentelle.

Hvis en mann mangler sin hypofysefunksjon, kan man hjelpe med å gi overordnede kjønnshormoner, men dette problemet er forsvinnende lite. Ved åreknuter i pungen kan man operere, og hos noen gir det bedre sædkvalitet og sjanse for graviditet.

Spørsmål 13: Kan gutter arve fars nedsatte sædkvalitet? Er det noe foreldre kan gjøre under graviditeten?

Nedsatt sædkvalitet kan være delvis arvelig. Særlig hvis faren har endringer på sitt Y-kromosom. Y-kromosom-mikrodelesjoner (små mangler) reduserer sædkvaliteten og arves fra far til sønn. Det er muligens også en arvelig betinget følsomhet overfor livsstil og miljøpåvirkninger. En bedre livsstil under graviditeten vil kunne bety at fosteret ikke utsettes for så mange skadelige miljøpåvirkninger.

Spørsmål 14: Hvilke metoder finnes for å avhjelpe nedsatt sædkvalitet?

Statistisk er det en sammenheng mellom livsstilsfaktorer og avtakende sædkvalitet. Det er røyking, bruk av hasj og andre stoffer, stort alkoholforbruk, vanlig vestlig kost med prosesserte matvarer, høyt inntak av mettet fett og store mengder drikkevarer med sukker.

Overvektige menn har også økt risiko for å ha nedsatt sædkvalitet. Det er likevel ikke vitenskapelig bevist at det hjelper å endre disse livsstilsfaktorene, men det gir mening.

Spørsmål 15: Er menns sædkvalitet dårligere nå i forhold til tidligere?

Overordnet er sædkvaliteten dårligere hos menn nå enn for 50–60 år siden. Årsakene er ikke sikre, men det er mange. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet som har rammet testiklenes utvikling i fosterstadiet, er antageligvis den viktigste årsaken. Deretter kan en manns livsstil muligens redusere sædkvaliteten, men man kan ikke øke sædkvaliteten utover hva man er født med ved hjelp av en «supersunn» livsstil.

Spørsmål 16: Hvis man i forbindelse med kreft får operert bort den ene testikkelen, kan det ha en negativ effekt på den gjenværende testikkelen?

Å fjerne den ene testikkelen påvirker ikke den gjenværende negativt. Den kan likevel bli påvirket hvis man får kjemoterapi eller strålebehandling. Den testikkelen man har igjen etter å ha blitt operert for testikkelkreft, fungerer ofte ikke helt optimalt – først og fremst sædkvalitetsmessig, men også hva angår produksjon av det mannlige kjønnshormonet. Det skyldes at testikkelen ikke ble optimalt dannet tilbake i fosterstadiet.

Spørsmål 17: Akkurat kvinners egg har en levetid, hvordan er det for menns fertilitet?

Sædcellene er en motsats til kvinnenes egg. Menn danner nye sædceller hele livet. Dannelsen fra primitive kjønnsceller til svømmeferdige sædceller tar knapt 3 måneder. Hos noen menn avtar sædcelledannelsen med stigende alder, men generelt sett svært beskjedent og ikke i en så stor grad at det påvirker fertilitetssjansene. Muligens er en del av sædcellene hos eldre menn ikke optimalt dannet, og det er beskrevet en liten økt forekomst av genetiske problemer hos barn av eldre menn.

Spørsmål 18: Kan nedsatt sædkvalitet føre til abort?

Hvis dere først lykkes med å oppnå en graviditet, ser det ikke ut til at sædkvaliteten spiller noen rolle for risikoen for abort.

Spørsmål 19: Tester man for DNA-fragmentering på offentlige fertilitetsklinikker?

Det gjøres på noen klinikker. Man har kunnet fastslå DNA-fragmentering i mange år, men betydningen er ikke fullstendig kartlagt. Det er mest av alt enda en sædparameter, likesom antall, bevegelighet og utseende. DNA-fragmentering er ikke et uttrykk for DNA-skade, men at DNA-et ikke er pakket helt tett nok i sædcellene.

Påstander om at spesielle kosttilskudd eller livsstilsomlegginger reduserer andelen av DNA-fragmenterte sædceller og graviditetssjansene, er spekulative.