Avbrutt behandling, IVF og risiko

Det hender noen ganger at en hormonstimulering blir avbrutt dersom det utvikles for eksempel modnes frem få eggposer. Legen gjør en medisinsk vurdering om en doseendring på hormonstimuleringen kan gi et bedre resultat eller ikke.

Skrevet af:

wawa

17. april - 2022


Det hender noen ganger at en hormonstimulering blir avbrutt dersom det utvikles for eksempel modnes frem få eggposer. Legen gjør en medisinsk vurdering om en doseendring på hormonstimuleringen kan gi et bedre resultat eller ikke.

En annen grunn til avbrutt forsøk kan være att en gitt dose hormoner gir flere eggposer enn det som var tiltenkt. Det finnes da risiko for utvikling av overstimulering og behandlingen kan avbrytes og påbegynnes i en senere syklus med lavere hormondoser. Det er også i slike tilfeller mulig å fortsette med behandlingen, senke hormondosen, utføre egguttak og befrukte eggene.

Embryoene vil så dyrkes til blastocyst-stadiet, fryses ned og tilbakeføres når overstimuleringssymptomene har roet seg. Legen vil gjøre en medisinsk vurdering av kvinnens tilstand, og kanskje kan opptint embryo tilbakeplasseres i livmoren i påfølgende syklus.

Er det alltid egg?

Det er sjelden at embryologen ikke finner egg fra egguthentingen, om det skjer kan det være mulig å gjøre en inseminasjon like etter egguttaket. Noen ganger lar eggene seg ikke befrukte eller dele seg videre. Når utfallet ikke blir som forventet får paret en samtale med sykepleier og/eller lege om dette og muligheten for videre behandlingsforsøk.

Hvilke risiko og bivirkninger er det?

Kvinnen

Overstimulering (OHSS – Ovarian Hyperstimulation Syndrome) inntreffer hos 1-2 % som gjør IVF. Hormondosen som er gitt gir opphav til utvikling av for mange egg, buken øker i omfang og er vond samt at det kan kjennes tungt å puste. Ibland kan det være nødvendig å avbryte behandlingen før eggene er hentet ut, men stort sett kommer symptomene etter tilbakeplasseringen av embryoet.

Ut ifra alvorligheten av kvinnens tilstand vil oppfølgingen tilpasses. Oftest rekker det med samtaler, kontroll og blodprøver, men iblant må kvinnen innlegges på sykehus. En eventuell graviditet påvirkes ikke negativt av dette. Med den korte hormonstimuleringsprotokollen, har risikoen for OHSS minsket.

Mannen

Blødning eller infeksjon etter uttak av spermier med nål fra bitestikkel eller testikkel er sjelden. Kirurgisk inngrep med uttak av spermier fra bitestikkel eller testikkel kan gjentas uten at spermiekvaliteten blir dårligere.

Nyttig å vite:

  • Spontanabort er ikke mer vanlig etter assistert befruktning enn ved normal befruktning.
  • Svangerskap utenfor livmoren (extrauterin graviditet) kan oppstå etter IVF. Embryo som plasseres i livmoren kan vandre ut i egglederen og feste seg der. Symptomene ved en graviditet som vokser utenfor livmoren er vaginalblødning og sterke magesmerter.
  • Infeksjon i eggstokken etter egguttak er uvanlig, men viktig å oppdage og behandles med antibiotika.
  • Studier har hittil ikke vist at utvikling av kreft er en langtidsrisiko av hormonbehandlinger.