Zoladex

Zoladex er et middel som påvirker de generelle kjønnshormonene. Det brukes når man ønsker å hemme kroppens produksjon av kjønnshormoner eller som forbehandling for kunstig befruktning. Ved den etterfølgende stimuleringen med follikkelstimulerende hormon (FSH) kan man kontrollere antall egg, og tidspunktet for uttak kan bestemmes svært nøye. Brukes som injeksjon.

Kategori: Nedregulering

Bivirkninger

Generelt

 • Bør brukes med forsiktighet hvis man samtidig har diabetes.
 • Kvinner som bruker goserelin i mer enn 6 måneder kan få begynnende beinskjørhet, men denne bivirkningen kan motvirkes hvis man samtidig tar hormoner (østradiol 2-4 mg eller et lavdosert kombinasjonspreparat med østrogen og gestagen). Blødning fra skjeden kan oppstå i løpet av de første ukene av behandlingen. Gjennombruddsblødning kan oppstå senere i behandlingen.
 • For menn i begynnelsen av behandlingen er det en forbigående økning av testosteron i blodet, samt mulige skjelettsmerter. Skjelettsmertene kan reduseres dersom man kortvarig får et antiandrogen samtidig.

Svært vanlige / Mer enn 10 av 100 personer får bivirkningen

 • Reaksjoner på stikkstedet.
 • Reduserte bryster.
 • Nedsatt sexlyst.
 • Ereksjonsproblemer.
 • Tørrhet i skjeden.
 • Økt svetting.
 • Hetetokter.

Vanlige / Høyst 10 av 100 personer får bivirkningen

 • Blodpropp i hjertet, hjertesvikt.
 • Vektøkning.
 • Endringer i blodtrykk.
 • Beinskjørhet, leddsmerter.
 • Hodepine.
 • Endring i hudens følesans.
 • Depresjon, følelsesmessig ustabilitet, humørsvingninger.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Utvikling av bryster hos menn.
 • Hudutslett
 • Hårtap.

Mindre vanlige / Høyst 1 av 100 personer får bivirkningen

 • Allergiske reaksjoner.

Sjeldne / Høyst 1 av 1000 personer får bivirkningen

 • Allergiske reaksjoner.
 • Svært sjeldne/ Høyst 1 av 10 000 personer får bivirkningen
 • Påvirkning av hypofysen.
 • Svulst i hypofysen.
 • Årebetennelse.

Ikke kjent

 • Effekt av EKG.

Kilde: medicin.dk/zoladex

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

socialLinks

 • Facebook
 • Instagram

Data and privacy policy