Orgalutran

Orgalutran er et middel mot barnløshet. Det er en GnRH-antagonist og brukes til å hemme kvinnens egen produksjon av overordnet kjønnshormon. Dette forhindrer for tidlig eggløsning og modning av eggene. I den etterfølgende stimuleringen med overordnede kjønnshormoner kan man kontrollere antall egg, og tidspunktet for uttak av egg kan fastsettes svært nøye. Brukes ved injeksjon.

Kategori: Den stimulerende fase

Bivirkninger

Generelt

  • Bør unngås i alvorlige allergiske tilstander.
  • Det er manglende kunnskap om. kvinner under 50 kg eller over 90 kg.
  • Skal ikke brukes ved svært dårlig fungerende lever pga. manglende kunnskaper.

Vanlige / Høyst 10 av 100 personer får bivirkningen

  • Reaksjoner på stikkstedet.

Sjeldne / Høyst 1 av 1000 personer får bivirkningen

  • Allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk, hovent ansikt, elveblest og kortpustethet).

Kilde: medicin.dk/orgalutran

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

socialLinks

  • Facebook
  • Instagram

Data and privacy policy