Orgalutran

Orgalutran er et middel mod barnløshed. Det er GnRH-antagonist og anvendes for at hæmme kvindens egen produktion af overordnet kønshormon. Herved forhindres en for tidlig ægløsning og modning af æggene. Ved den efterfølgende stimulation med overordnede kønshormoner kan man kontrollere antallet af æg, og ægudtagningstidspunktet kan bestemmes meget nøje. Anvendes ved indsprøjtning.

Kategori: Den stimulerende fase

Bivirkninger:

Generelt

  • Bør undgås ved alvorlige allergiske tilstande.
  • Der er manglende erfaring vedr. kvinder under 50 kg eller over 90 kg.
  • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.

Almindelige / Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen

  • Reaktioner på indstiksstedet.

Sjældne / Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.

  • Allergiske reaktioner (herunder anafylaktisk chock, hævet ansigt, nældefeber og åndenød).

Kilde: medicin.dk/orgalutran

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

socialLinks

  • Facebook
  • Instagram

Data and privacy policy