Cetrotide

Cetrotide er et middel mot barnløshet. Det er en GnRH-antagonist og brukes til å hemme kvinnens egen produksjon av overordnet kjønnshormon. Dette forhindrer for tidlig eggløsning og modning av eggene. I den etterfølgende stimuleringen med overordnede kjønnshormoner kan man kontrollere antall egg, og tidspunktet for uttak av egg kan fastsettes svært nøye. Brukes ved injeksjon.

Kategori: Den stimulerende fase

Bivirkninger

Vanlige (Høyst 10 av 100 personer får bivirkningen)

  • Reaksjoner på stikkstedet.

Mindre vanlige (Høyst 1 av 100 personer får bivirkningen)

  • Allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk).

Kilde: medicin.dk/cetrotide

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

socialLinks

  • Facebook
  • Instagram

Data and privacy policy